-->

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Goodbye Fossil Fuel Dependence, Hello Rare Earth Dependence!

Το οικολογικό μας μέλλον δεν γράφεται μόνο με άνεμο και ήλιο αλλά και με νεοδύμιο, δυσπρόσιο και φυσικά πυρίτιο. Όλες οι οικολογικές και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες βασίζονται στην αυξανόμενη κατανάλωση ορυκτών σπάνιων γαιών.
Οι ηλιακές κυψέλες και τα Φ/Β στοιχεία, οι ανεμογεννήτριες, η «πράσινη» αυτοκίνηση (τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα αλλά και εκείνα του υδρογόνου) καθώς και οι περισσότερες οικολογικές τεχνολογίες οφείλουν την ύπαρξη ή λειτουργικότητά τους σε ένα σύνολο από μέταλλα «υψηλής τεχνολογίας», στο πυρίτιο (Si) καθώς και τις γνωστές πλέον στην ανθρωπότητα ορυκτές «σπάνιες γαίες». Για παράδειγμα, στην τουρμπίνα μιας μεγάλης ανεμογεννήτριας συναντάμε αρκετές εκατοντάδες κιλών σπάνιων γαιών.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής, αλλά και ο μεγαλύτερος καταναλωτής σπάνιων γαιών στον κόσμο, μονοπωλώντας το παρόν και το μέλλον της πράσινης ανάπτυξης. Η Κίνα κατάφερε μέσα σε 30 χρόνια να επιτύχει το σχεδόν απόλυτο μονoπώλιο σπάνιων γαιών και να είναι πλέον σε θέση να ασκεί περιορισμούς στην εξαγωγή τους. Αυτό έγινε με στοχευμένη διαχρονική στρατηγική στο αντικείμενο αλλά και με θυσίες σε τόσο σε περιβαλλοντικά όσο και σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Οι ορυκτές ύλες ζωτικής σημασίας ("κρίσιμα ορυκτά") και η ασφαλής πρόσβαση σε αυτές μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό διαπραγματευτικό εργαλείο ή ακόμα και όπλο στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής αρένας, συνεπώς η γεωπολιτική τους αξία ανέρχεται διαρκώς.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές ορυκτές πρώτες ύλες, εντούτοις ουδέποτε μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε συστηματική έρευνα για σπάνιες γαίες. Εντούτοις, πρόσφατα εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ πρόγραμμα του ΙΓΜΕ που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την οικονομοτεχνική προσέγγιση κοιτασματολογικών στόχων της Βορείου Ελλάδος, όπως οι σπάνιες γαίες και τα πλατινοειδή . Στο πλαίσιο αυτό και επίσης μέσω του προγράμματος promine, στο οποίο συμμετέχει το ΙΓΜΕ, έχουν γίνει προκαταρτικές εκτιμήσεις που αφορούν τα κοιτάσματα που εμπλέκουν σπάνιες γαίες και την περιεκτικότητά τους (βλέπε εικόνα).
Ποιος νοιάζεται αλλά και ποιος τολμά, σήμερα που οι ορυκτοί μας πόροι και η εξορυκτική δραστηριότητα απουσιάζουν από τις πολιτικές ατζέντες και βρίσκονται στον προθάλαμο λίγο πριν από την έξοδο ;