-->

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

9. Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα.

Εδώ προτείνεται ο εκσυγχρονισμός, ολοκλήρωση κι ενίσχυση του βάσης δεδομένων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων (latomet.gr) ώστε να καταστεί λειτουργικό και χρήσιμο εργαλείο για τον πολίτη.

Η πλατφόρμα latomet.gr έχει δύο εφαρμογές (την Ιντερνετική και την GIS) οι οποίες αντλούν τα στοιχεία τους από μια κοινή δυναμική ψηφιακή βάση χωρικών δεδομένων, στην οποία έχουν καταχωρηθεί πληροφορίες σχετικά με τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας (http://www.latomet.gr/).

Η πλατφόρμα αυτή απαιτεί επικαιροποίηση, επέκταση και σύνδεση με άλλες βάσεις δεδομένων.

Επίσης, η δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων Ορυκτών Πρώτων Υλών καθώς και αρχείου δειγματοληπτικών πυρήνων γεωτρήσεων από τις μεταλλευτικές έρευνες, που διεξάγονται την Ελλάδα, θα αποτελέσει συμπληρωματικό εργαλείο.

Και τα δύο μαζί, μπορούν και πρέπει να μετεξελιχθούν σε επενδυτικά εργαλεία, αρκεί να γίνουν οι απαιτούμενες θεσμικές και όχι μόνο παρεμβάσεις.

Επιστροφή