-->

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

6. Προώθηση δράσεων αλλά και πολιτικών αποφάσεων


Προώθηση δράσεων για τα περιβαλλοντικά ή δυσεύρετα ορυκτά με υψηλή εθνική προστιθέμενη αξία πχ. ατταπουλγίτη, ο ζεόλιθο, διατομίτη, ολιβίνη, μπεντονίτη, περλίτη, ελαφρόπετρα κλπ. αλλά και του αξιότατου αλλά πολλαπλώς παραμελημένου ελληνικού μαρμάρου.

Πράσινα Ορυκτά...εν Ελλάδι!


Επίσης, προώθηση πολιτικών αποφάσεων, με υψηλό αίσθημα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, που αφορούν διευκρίνιση της θέσης απέναντι σε σημαντικές επενδυτικές προτάσεις δισ. ευρω που εκκρεμούν (πχ. για χρυσό, χαλκό στην Χαλκιδική και Θράκη, κλπ) αλλά και προβληματικές επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα (πχ. ΛΑΡΚΟ) και είτε προώθησή τους είτε απόρριψή τους ώστε να μην αιωρούνται «σκιές» για τον τομέα.


Εδώ, είναι μεγάλη η ευθύνη εκ μέρους των τοπικών αρχόντων που μάχονται κάθε μεταλλευτική δράση για μικροκομματικά ωφέλη, διότι τέτοια εγχειρήματα μπορούν να ευοδωθούν μόνο κάτω από συναινετικό κλίμα.