-->

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

5. Αξιοποίηση των εθνικών ενεργειακών ορυκτών.

Εκτός από την ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας με χρήση και άλλων πηγών (ΑΠΕ, γεωθερμία) για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, απαιτείται να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου της Βεύης και να ληφθούν οι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για την τύχη των υπαρχόντων μεγάλων λιγνιτικών κοιτασμάτων της Ελασσόνας και της Δράμας.

 Επίσης, σε αντικατάσταση των αποσυρόμενων λόγω παλαιότητας λιγνιτικών σταθμών, θα πρέπει να προωθηθούν οι νέες τελευταίας γενιάς λιγνιτικοί ΑΗΣ (πχ. η μονάδα Μελίτης ΙΙ και Πτολεμαϊδας V) για λόγους οικο-αποδοτικότητας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας όσο τα κοιτάσματα λιγνίτη καθίστανται προβληματικότερα ως προς την θερμική τους ικανότητα.
Επιστροφή