-->

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

4. Ερευνα και Αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.
Πρόκειται για δραστηριότητα υψηλής έντασης σε εξειδίκευση, κεφάλαια και επιχειρηματικό ρίσκο, που σήμερα υλοποιείται σχεδόν παγκοσμίως από πετρελαϊκές εταιρείες. Το νομικό πλαίσιο (Ν.2289/95) πρέπει να συμπληρωθεί ώστε ο νεοσύστατος φορέας για την «για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"  να μπορεί να επωμιστεί σε πρώτη φάση την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων, δηλ. των 24 χερσαίων και θαλάσσιων χώρων ανάλογου ενδιαφέροντος που «παραδόθηκαν» από τα ΕΛΠΕ το 2007 στο τότε ΥΠΑΝ και να ακολουθήσουν στη συνέχεια διεθνείς διαγωνισμοί.

Εθνικός Φορέας Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων

Νομοθετικό πλαίσιο
Περισσότερα: