-->

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

10. Παρεμβάσεις στα θέματα ελεγκτικών μηχανισμών και πρακτικών.Παρεμβάσεις στα θέματα ελεγκτικών μηχανισμών και πρακτικών με στόχο την ασφάλεια και των περιορισμό των ατυχημάτων στους εργασιακούς χώρους. Εδώ μπορούν να περιληφθούν:

A. Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων ώστε να έχουν αποκλειστικά ελεγκτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και να αποδεσμευτούν από παράλληλες αρμοδιότητες αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Β. Η άμεση ενίσχυση με υλικοτεχνική υποδομή και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, κάτι που άλλωστε αποτελεί και υποχρέωση της Χώρας μας με βάσει της δεσμεύσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπογεγραμμένες Διεθνείς Συμβάσεις.

Γ. Η θεσμοθέτηση της επιχειρηματικής ευθύνης, δηλαδή οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν τους κανόνες της ορθολογικής εκμετάλλευσης και της σταδιακής αποκατάστασης περιβάλλοντος στα εξορυκτικά εργοτάξια, αφενός μεν να αποκλείονται από περαιτέρω σχετικές αδειοδοτήσεις και αφετέρου να υπόκεινται, χωρίς καμιά παρέκκλιση στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Ρυθµίσεις για την ενίσχυση και θεσµική θωράκιση του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)

Επιστροφή