-->

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Πράσινα Ορυκτά...εν Ελλάδι!

Η Eλλάδα διαθέτει ένα πλήθος από κυριολεκτικά πράσινα ορυκτά, με επάρκεια σε αποθέματα αλλά και πολλές περγαμηνές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ας δούμε σύντομα, ορισμένα από αυτά:

Μπεντονίτης
Ο ελληνικός μπεντονίτης, ορυκτό με πολλές περιβαλλοντικές εφαρμογές, κατέχει την 1η θέση στην Ευρώπη και την 2η παγκοσμίως. Ο μπεντονίτης, λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων του, δηλ. την υδατοστεγανότητα και την διογκωσιμότητά του, χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Επίσης χρησιμοποιείται με επιτυχία στην ταφή ραδιενεργών αποβλήτων. Ο μπεντονίτης, λόγω της πλαστικότητάς του αλλά και της χαμηλής διαπερατότητάς του, δημιουργεί ένα προστατευτικό περίβλημα γύρω από τα χαλύβδινα δοχεία ταφής, ελαχιστοποιώντας τη διάχυση των ραδιενεργών στοιχείων στον περιβάλλον. Τέλος, λόγω της προσροφητικής ικανότητάς του, χρησιμοποιείται στην κατεργασία υδάτων και βιομηχανικών αποβλήτων από επιμεταλλωτήρια, χαρτοβιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, χρωματοβιομηχανίες και κλωστοϋφαντουργεία, για απορρόφηση βαρέων μετάλλων και οργανικών ρυπαντών.

Περλίτης
Ο ελληνικός περλίτης που εξορύσσεται από τα ορυχεία της Μήλου και του Γυαλιού Νισύρου κατέχει την 1η θέση παγκοσμίως. Ο διογκωμένος περλίτης, πέραν των χρήσεων του ως αβλαβές μονωτικό υλικό, χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα στις υδροπονικές καλλιέργειες. Επίσης, ο διογκωμένος περλίτης είναι ένα αποτελεσματικό και φτηνό μέσο διήθησης υγρών, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλή παραγωγικότητα και επαρκή καθαρότητα τελικού προϊόντος. Ο περλίτης χρησιμοποιείται κυρίως για τη διήθηση κρασιών, ζάχαρης και αμύλου, μπίρας, εδώδιμων ελαίων, ρυπασμένου ύδατος, κλπ.

Βιομηχανικά Ορυκτά για Περιβαλλοντικές Χρήσεις: ο περλίτης της Μήλου

Κίσσηρις (ελαφρόπετρα)
Η ελαφρόπετρα, που εξορύσσεται στο σύνολό της από το ορυχείο στο νησί Γυαλί, είναι ελαφροβαρές αδρανές υλικό που πέραν των κατεξοχήν οικοδομικών χρήσεων με καθαρά οικολογικό χαρακτήρα (κισσηρόλιθοι, παραγωγή ελαφροβαρών προκατασκευασμένων στοιχείων, μονωτικών επιχρισμάτων κλπ) , χρησιμοποιείται σε πλείστες γεωργικές (βελτιωτικό εδαφών, υδροπονικές καλλιέργειες, Roof greening), γεωτεχνικές και βιομηχανικές χρήσεις (πετροπλύσιμο υφασμάτων κ.α).

To Γυαλί Νισύρου Δωδεκαννήσου και οι ...Θερμοπύλες της Ανάπτυξης!
Μια μοναδική περίπτωση: Λατομείο Ελαφρόπετρας στο Γυαλί Νισύρου...

Ατταπουλγίτης
Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος ελαφροβαρούς αργίλου, που εξορύσσεται στη Δυτική Μακεδονία (Κνίδη Γρεβενών). Τα προϊόντα ατταπουλγίτη καλύπτουν πολλές περιβαλλοντικές χρήσεις. Επεξεργασμένα προϊόντα ατταπουλγίτη χρησιμοποιούνται ως συνεκτικό υλικό για χρήση σε μοριακά φίλτρα, βοηθητικό ροής/anti-caking agents, ως αποχρωστικά σπορέλαιων, παραφινών και λιπαντικών, σε βιομηχανικά απορροφητικά υλικά, σε προϊόντα gel και thickeners, όπως βοηθητικά αιωρημάτων και προϊόντα ελέγχου θιξοτροπίας κλπ

Ζεόλιθος
Ο ζεόλιθος, με σημαντικά κοιτάσματα σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, είναι ένα πορώδες ορυκτό με τεράστια ιοντο-ανταλλακτική ικανότητα και λόγω αυτής, μπορεί να φιλτράρει το νερό δεσμεύοντας μέταλλα και οργανικές ενώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο φιλτράρισμα των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, δεσμεύοντας διάφορα τοξικά και ραδιενεργά ιόντα και στην ανακύκλωση των νερών που προέρχονται από την βιομηχανική δραστηριότητα. Δυστυχώς, η χρήση του στον τόπο μας , παρά την ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων, είναι περιορισμένη.

Ανθρακικό ασβέστιο, Διατομίτης, Ολιβινίτης/ολιβίνης
Το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) εξορύσσεται κυρίως στην Κεφαλλονιά και χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης για την παραγωγή συγκολλητικών και στεγανοποιητικών υλικών, υλικών αμμοβολής, βιομηχανία κεραμικών, παραγωγή λιπασμάτων κλπ.

Ο διατομίτης (γη διατόμων), ορυκτό φυτικής προέλευσης με σημαντικά κοιτάσματα στην Λέσβο αλλά και τη Λήμνο , έχει αποδειχθεί εξαιρετικό διηθητικό λόγω της ελαφρότητάς του, του πορώδους και της κυψελοειδούς δομής του. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στη διύλιση και διαύγαση κρασιών αλλά και την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

Ο ολιβινίτης Σκούμτσας Γρεβενών βρίσκει πλείστες εφαρμογές ως πυρίμαχο, υλικό αμμοβολής, πληρωτικό, εδαφοβελτιωτικό κλπ. Eχει διερευνηθεί ως ορυκτό που μπορεί να επιτύχει την ορυκτολογική δέσμευση του CO2 (mineral sequestration).