-->

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

 


Ο Τομέας του Management Consulting, Private Sector της ICAP Α.Ε.,  ολοκλήρωσε με επιτυχία, σε συνεργασία με την DK Marketing, μια μελέτη που αποτυπώνει την οικονομική επίδραση της πανδημίας που προκλήθηκε λόγω κορονοϊού στον κλάδο εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου, καθώς επίσης και την αποτύπωση της θέσης του Ελληνικού μαρμάρου στην Παγκόσμια Αγορά.

 Ο σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της οικονομικής ζημιάς που προκλήθηκε από την πανδημία λόγω κορονοϊού στον κλάδο του μαρμάρου και στους κλάδους που συνδέονται ως προμηθευτές με τον κλάδο εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου. 

Ο κλάδος εξόρυξης-επεξεργασίας μαρμάρου είναι από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Το μερίδιο των εξαγωγών προϊόντων μαρμάρου στις συνολικές εξαγωγές της χώρας ανήλθε το 2019 σε 1,2%. Χωρίς τις εξαγωγές πετρελαιοειδών το μερίδιο το 2019 διαμορφώθηκε σε 1,7%. Οι εξαγωγές ως ποσοστό (%) επί των πωλήσεων του κλάδου υπερβαίνουν το 70%. Στο πρώτο εξάμηνο του 2020 καταγράφηκε σημαντική μείωση των εξαγωγών. 

 Όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη οι προβλεπόμενες πωλήσεις για το 2020 στο βασικό σενάριο είναι χαμηλότερες από τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις του 2014. Η προβλεπόμενη συνολική μείωση πωλήσεων σε όλους τους κλάδους -προμηθευτές καθώς και η μείωση των αμοιβών εργαζομένων του κλάδου μαρμάρου θα ανέλθει σε € -431,9 εκατ. σύμφωνα με το βασικό σενάριο (Β), ενώ σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο (Α) η μείωση τζίρου θα ανέλθει σε € -307,2 εκατ. και βάσει του απαισιόδοξου σεναρίου (Γ) η μείωση θα φτάσει τα € -493,6 εκατ. 

 Η τελική προβλεπόμενη μείωση της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους - προμηθευτές συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου μαρμάρου, θα κυμανθεί μεταξύ -896 εργαζόμενους (αισιόδοξο σενάριο) και -2.689 (απαισιόδοξο σενάριο) με βασικό σενάριο την μείωση κατά -1.793 άτομα. Πρόβλεψη μείωσης απασχόλησης το 2020 σε όλους τους κλάδους -προμηθευτές που προκαλείται από την μείωση πωλήσεων του κλάδου εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου. 

Η μελέτη καταδεικνύει την σημαντικότητα του κλάδου εξόρυξης-επεξεργασίας μαρμάρου στην Ελληνική οικονομία και τις εξαγωγές με αποτέλεσμα η πτώση των πωλήσεων του κλάδου να συμπαρασύρει και τους κλάδους που διασυνδέονται ως προμηθευτές με ευρύτερες συνέπειες για την Ελληνική οικονομία και την απασχόληση. 

Δεδομένου ότι η Κίνα αποτελεί το νούμερο ένα προορισμό της ελληνικής μαρμαροβιομηχανίας, τα όσα έλαβαν μέρος τους τελευταίους μήνες πάγωσαν την ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα. 

Συγκεκριμένα, παρατηρώντας τις διαφορές στις ελληνικές εξαγωγές μεταξύ των πέντε πρώτων μηνών του 2019 με τους αντίστοιχους του 2020, διακρίνεται τεράστια απόκλιση, η οποία αυξάνεται από τον Ιανουάριο προς τον Μάιο. Μόνο από την αγορά της Κίνας, η μέση απόκλιση για τους πέντε μήνες έφτασε τα -53,37%. Με άλλα λόγια, οι ελληνικές εξαγωγές μαρμάρου στην Κίνα ήταν συγκριτικά μειωμένες κατά μέσο όρο €10 εκατ., ανά μήνα, σε σχέση με το 2019. Στο επίπεδο των συνολικών εξαγωγών μαρμάρου της Ελλάδας, αξιοσημείωτη είναι η απόκλιση του τελευταίου τριμήνου, που συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές μαρμάρου ήταν μειωμένες κατά €56,02 εκατ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα η πανδημία, η έγκαιρη ενημέρωση και η προσαρμογή των εταιρειών στη νέα πραγματικότητα, είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό θα επιτευχθεί επιτυχώς με: 

  • Τη σύνταξη Στρατηγικού Πλάνου και Πλάνου Ανάπτυξης των εξαγωγών στις αγορές στόχους 
  • Τη δημιουργία Marketing & Action Plan για το Brand Name “The Greek Marble” «Ελληνικό Μάρμαρο, που να αντικατοπτρίζει όλη την ιστορία του, καθώς και τη μοναδικότητα και ποιότητα του. Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ πρόγραμμα στρατηγικής προώθησης του ελληνικού μαρμάρου. - Ενέργειες για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 
  • Προτεινόμενες ενέργειες για στήριξη της εσωτερικής κατανάλωσης μέσω της κινητροδότησης της χρήσης Ελληνικών Μαρμάρων στα έργα που εντάσσονται στην Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και παράλληλα Προστασία του Ελληνικού Μαρμάρου από εισαγόμενα τρίτων (μη-ευρωπαϊκών) χωρών
  •  Επιδότηση της καινοτομίας & πράσινης ανάπτυξης και αξιοποίησης των εξορυκτικών αποβλήτων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίαςς μέσω αφενός της υπόγειας εκμετάλλευσης και άρσης των περιορισμών αδειοδότησης και αφετέρου 
  • Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης Λατομείων Μαρμάρου Μέσω των ενεργειών αυτών, οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ορθές στρατηγικές τοποθέτησης, προώθησης και συνεργασίες, ώστε η ελληνική μαρμαροβιομηχανία να κατορθώσει να περάσει αναίμακτη ή και αναπτερωμένη από την κρίση του Κορωνοϊού.