-->

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

Μελέτη οικονομικής επίδρασης της πανδημίας του COVID-19 στην μαρμαροβιομηχανία

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της μελέτης αυτής, θα αξιοποιηθούν από το Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. σε κύκλους νέων επαφών με την ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.


Ισχυρό ήταν το πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική μαρμαροβιομηχανία
λόγω της πανδημίας, με τις επιπτώσεις να είναι ακόμη μεγαλύτερες για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας καθώς πρόκειται για έναν κλάδο με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας 1,27 δισ. ευρώ και συνολικές πωλήσεις για το 2019 περίπου στα 520 εκατ. ευρώ. Συγκρίνοντας την πορεία των ελληνικών εξαγωγών το α’ πεντάμηνο του 2020 με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, η πτώση είναι κατακόρυφη.

Μάλιστα το 76% του συνόλου των πωλήσεων προέρχεται από τις εξαγωγές, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να ανέρχονται σε 395,4 εκατ. ευρώ, έχοντας καταγράψει συρρίκνωση το 2019 κατά 9,38%. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αφορά το ακατέργαστο μάρμαρο, οι εξαγωγές του οποίου φτάνουν τα 246,36 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το 62,3% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές προϊόντων κατεργασμένου μαρμάρου αποτιμώνται σε 149,03 εκατ. ευρώ.

Tα παραπάνω αποτελούν συμπεράσματα μελέτης την οποία ανέθεση ο  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης (Σ.Ε.Μ.Μ.-Θ) στην εταιρία ICAP με αντικείμενο την οικονομική επίδραση της πανδημίας του κοροναϊού στον κλάδο του μαρμάρου και με τους κλάδους που συνδέονται με τον πρώτο ως προμηθευτές αυτού.

Όπως επισημαίνει η κυρία Χαϊδά Ιουλία, Πρόεδρος του ΣΕΜΜΘ, οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από την εν λόγω μελέτη βασίστηκαν σε δείκτες της στατιστικής υπηρεσίας και σε εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου.

Να σημειωθεί ότι ο πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ελλάδας θεωρείται η Κίνα, η οποία απορροφά το 54% του ελληνικού μαρμάρου. Ακολουθούν οι ΗΠΑ με εισαγωγές προϊόντων μαρμάρου αξίας 26,19 εκατ. ευρώ και τα ΗΑΕ με 24,69 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι χώρες που έχουν αναδείξει τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης των εισαγωγών μαρμάρου από την Ελλάδα, σε βάθος οκταετίας, είναι η Ταϊλάνδη με μέσο ρυθμό ετήσιας μεγέθυνσης 41,03% και αξία εισαγωγών 6,26 εκατ. ευρώ, η Αλγερία με 29,66% και αξία 7,11 εκατ. ευρώ και το Κατάρ με 27,59% και αξία 11,98 εκατ. ευρώ.

Η ICAP στην ειδική μελέτη για τον οικονομικό αντίκτυπο που είχε ο covid-19 στις ελληνικές μαρμαροβιομηχανίες οι οποίες στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες της Β. Ελλάδος απασχολώντας χιλιάδες εργαζομένους, τονίζει πως η διατάραξη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω του κλεισίματος των συνόρων σε διάφορες οικονομίες, ανύψωσε εμπόδια στην αρμονική διεξαγωγή του εμπορίου.

Συγκρίνοντας την πορεία των ελληνικών εξαγωγών το α’ πεντάμηνο του 2020 με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, η πτώση είναι κατακόρυφη. Μόνο από την αγορά της Κίνας, η μέση απόκλιση για τους πέντε μήνες έφτασε το -53,37%, ποσοστό το οποίο μεταφράζεται σε «χασούρα» 10 εκατομμυρίων ευρώ ανά …μήνα!  Με άλλα λόγια, οι ελληνικές εξαγωγές μαρμάρου στην Κίνα ήταν συγκριτικά μειωμένες κατά μέσο όρο €10 εκατ., ανά μήνα, σε σχέση με το 2019.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, μικρές «ανάσες ανάκαμψης», ικανές να αντιστρέψουν την αρνητική εικόνα, έδωσε ο Μάιος, μήνας κατά τον οποίο η Ελλάδα κατόρθωσε να αυξήσει συγκριτικά το μερίδιο της σε 8,15% από 7% που ήταν τον Μάιο του 2019. Μάλιστα, η ενθαρρυντική ανάκαμψη του μήνα Μαΐου, είναι πιθανό να συνεχιστεί, δεδομένου του καλού χαρακτήρα που δείχνει η χώρα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Όμως, για να επιτευχθεί και να εξασφαλιστεί το γεγονός αυτό είναι αναγκαία και η ενεργή συμβολή των Ελλήνων παραγωγών και μεταποιητών μαρμάρου. Λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα η πανδημία, η έγκαιρη ενημέρωση και η προσαρμογή των εταιρειών στη νέα πραγματικότητα, είναι ζωτικής σημασίας. Επιπρόσθετα, στην έκθεση επισημαίνεται η αναγκαιότητα της σύνταξης στρατηγικού πλάνου και πλάνου ανάπτυξης των εξαγωγών στις αγορές στόχους, αλλά και η δημιουργία ενός Brand Name για το ελληνικό μάρμαρο, που να αντικατοπτρίζει όλη την ιστορία του, καθώς και τη μοναδικότητα και ποιότητα του.

Αυτό θα επιτευχθεί επιτυχώς με:
- Την υλοποίηση ενδελεχούς μελέτης-χαρτογράφησης και αποτύπωσης των ελληνικών εξαγωγών σε σχέση με την παγκόσμια αγορά.
- Τον εντοπισμό ευκαιριών οι οποίες δημιουργούνται στην παγκόσμια αγορά.
- Τον προσδιορισμό των αγορών-στόχων.
- Τη σύνταξη στρατηγικού πλάνου και πλάνου ανάπτυξης των εξαγωγών στις αγορές στόχους
- Δημιουργία Brand Name για το ελληνικό μάρμαρο, που να αντικατοπτρίζει όλη την ιστορία του, καθώς και τη μοναδικότητα και ποιότητα του.
- Τη σύνταξη marketing & action plan, προκειμένου να οριστούν επακριβώς οι ενέργειες και το κόστος αυτών, για την ορθή προώθηση των ελληνικών μαρμάρων στις αγορές στόχους. Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ πρόγραμμα στρατηγικής προώθησης του ελληνικού μαρμάρου.

Μέσω των ενεργειών αυτών, οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ορθές στρατηγικές τοποθέτησης, προώθησης και συνεργασίες, ώστε η ελληνική μαρμαροβιομηχανία να κατορθώσει να περάσει αναίμακτη ή και αναπτερωμένη από την κρίση του Κορωνοϊού.

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της μελέτης αυτής, θα αξιοποιηθούν από το Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. σε κύκλους νέων επαφών με την ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, προωθώντας: α) την σύνθεση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις του κλάδου και β) την δημιουργία κλαδικών προωθητικών ενεργειών, όπως η θεσμοθέτηση του brand name “Ελληνικό Μάρμαρο” και άλλες συναφείς ενέργειες.

Δείτε τις πλήρεις μελέτες της ICAP:Παλαιότερη μελέτης της ICAP για το ελληνικό μάρμαρο:

Μελέτη ICAP για το μάρμαρο: Από τις σημαντικότερες εξαγωγές της Ελλάδας στο εξωτερικό