-->

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Πιλοτική μονάδα παραγωγής συμπυκνώματος Sc από κατάλοιπα ελληνικού βωξίτη!Μετά την επιτυχή έναρξη λειτουργίας της νέας πιλοτικής μονάδας πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δοκιμές "έκπλυσης οξέος" των καταλοίπων βωξίτη στις εγκαταστάσεις του ομίλου Μυτιληναίος (Τομέας Μεταλλουργίας). Το πιλοτικό πρόγραμμα στο επόμενο διάστημα θα παράγει τουλάχιστον 5 m3 διαλύματος που περιέχει Sc που θα εξευγενιστεί σε συμπύκνωμα Sc σε έτερο πιλοτικό εργοστάσιο II-VI SIR, επίσης του ομίλου.
Κάθε βιομηχανία – ενόψει μάλιστα του νέου Green deal που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση – επιχειρεί να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και τα κατάλοιπα της. Από την μάλλον δύσκολη αυτή «άσκηση», εκτός από οφέλη για το περιβάλλον προκύπτουν και παράλληλα κέρδη για τη βιομηχανία, που δεν αφορούν μόνον την εξοικονόμηση πόρων.

http://scale-project.eu/scandium/
Μια τέτοια περίπτωση αφορά και στην παραγωγή Σκανδίου από τον όμιλο Μυτιληναίος, ενός οξειδίου μετάλλου, που ανήκει στην ομάδα των Σπάνιων Γαιών. Δεν πρόκειται για υλικό που εξορύσσεται, όπως τα υπόλοιπα οξείδια γαιώδους μορφή αυτής της οικογένειας, αλλά για προϊόν βιομηχανικής παραγωγής κυρίως από απόβλητα βωξίτη, που χρησιμοποιεί ο όμιλος σε άλλες δραστηριότητες.

Παρόλα αυτά το Σκάνδιο (Sc) εξακολουθεί να έχει αξία και ζήτηση σε τεχνολογικές και βιομηχανικές εφαρμογές κατατάσσοντας το στα υλικά υψηλής ζήτησης για το μέλλον. Η παγκόσμια παραγωγή του δεν υπερβαίνει τους 15 τόνους (κυρίως από βιομηχανικά παραπροϊόντα) και χρησιμοποιείται σε «ανερχόμενες» τεχνολογικές εφαρμογές.

Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European metallurgical by- products. Στο πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ , συντονιστής είναι ο Τομέας Μεταλλουργίας της Μυτιληναίος , ενώ συμμετέχουν το Ε.Μ.Π. και συνολικά 19 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες. https://cordis.europa.eu/project/id/730105.
Συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για «ηλεκτρολυτική» παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο (SOFC) με διπλάσια απόδοση από της σημερινές θερμοηλεκτρικές μονάδες, όπου ο όμιλος Μυτιληναίος διαθέτει ισχυρή θέση.

Παράλληλα κράματα Αλουμινίου –Σκανδίου πολύ υψηλής αντοχής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τεχνολογία 3D εκτύπωσης εξαρτημάτων – μιας νέας πολύ ισχυρής τάσης- η οποία ήδη αξιοποιείται από τον κολοσσό της Airbus.

Προς το παρόν, ο όμιλος Μυτιληναίος δεν έχει προβεί σε εμπορευματοποίηση αυτής της δυνατότητας, ωστόσο έχει ολοκληρώσει τόσο την Έρευνα και Ανάπτυξη όσο και τη σχετική μονάδα εκχύλισης, συμμετέχοντας στο ερευνητικό έργο SCALE (Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European resources). Το έργο στοχεύει στην εξαγωγή Σπάνιων Γαιών και ειδικότερα ενώσεων Σκανδίου (Sc) και κράματα Αλουμινίου – Σκανδίου από ευρωπαϊκά μεταλλουργικά κατάλοιπα, όπως τα κατάλοιπα βωξίτη, υλικό που ούτως ή άλλως εκμεταλλεύεται ο όμιλος για την παραγωγή αλουμινίου, και τώρα σπεύδει να αξιοποιήσει και τα κατάλοιπα του.

Στο πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ , συντονιστής είναι ο Τομέας Μεταλλουργίας της Μυτιληναίος , ενώ συμμετέχουν το Ε.Μ.Π. και συνολικά 19 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες.  http://scale-project.eu/

΄Ηδη στις εγκαταστάσεις του Τομέα Μεταλλουργίας ολοκληρώθηκε η κατασκευή πιλοτικής μονάδας εκχύλισης σε όξινο περιβάλλον των καταλοίπων βωξίτη προς παραγωγή συμπυκνώματος Σκανδίου για περαιτέρω αξιοποίηση σε πιλοτική μονάδα άλλου εταίρου. H μονάδα θα λειτουργήσει το 2020 και αναμένεται να αξιοποιεί 2,5 τόνους καταλοίπων βωξίτη ανά μήνα λειτουργίας.

Δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα: http://scale-project.eu/publications/

Πηγή: https://www.huffingtonpost.gr/entry/spania-yaia-made-in-greece-apo-ton-omilo-metilenaios_gr_5f0774a0c5b67a80bc04d4df

Eπιμέλεια: Π. Τζεφέρης.