-->

Σάββατο, 18 Απριλίου 2020

Γεμολογία: Mineralogy and Geochemistry of Gems

Κυκλοφόρησε on-line το Special Issue του διεθνούς περιοδικού Minerals, με τίτλο "Mineralogy and Geochemistry of Gems" με Guest Editors τους P. Voudouris, S. Karampelas, V. Melfos and I. Graham. Ο Τόμος αυτός περιλαμβάνει μία συλλογή από 21 εργασίες σχετικά με πολύτιμους λίθους από όλον τον κόσμο, από τις οποίες οι 5 αφορούν την Ελλάδα. Free download: https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/2076. Το special issue κυκλοφορεί και σε hard copy (https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/2076)
Gems are materials used for adornment or decoration that must satisfy several criteria where they must be aesthetic and visually appealing; relatively rare; hard and tough enough to resist “normal” wear; and able to withstand corrosion by skin contact and cosmetics.

Emeralds’ worldwide photographs: (a) Emerald crystals on quartz and adularia, Panjshir Valley, Afghanistan, (b) emerald on pyrite, Chivor, Colombia, (c) Emerald in quartz, Kagem mine, Zambia (d) emerald in quartz vein and minor potassic feldspar, Dyakou, China (e) emerald in plagioclasnce, Carnaíba, Brazil.
Gems have been used since antiquity thus, gemology, the sciesitioned between academia and industry. As an applied science, in gemology, the instruments used should be non- or micro-destructive and their cost should be reasonable (both in terms of equipment and time consumption).

Field photographs and handspecimens demonstrating gem corundum crystals of Greece:(a–c) Pink, blue, to purple sapphires within Xanthi marbles; (d,e) Deep red-colored ruby from Paranesti/Drama; (f) Ruby associated(replacing) kyanite, Paranesti/Drama; (g) Barrel-shaped blue and colorless sapphires from the first Kinidaros locality, Naxos island; (h) Purple to pink sapphire, Naxos island; (i) Bluesapphire in fissures within metabauxite at Kavalaris Hill, southern Naxos island; (j,k) Blue sapphiresand margarite, Ikaria isl
Gemology can also contribute to the development of pure science and in some cases, destructive techniques may have to be used. This special issue presents recent advances on the study of various types of gems based on a variety of research (e.g., geology, trace element geochemistry, inclusion studies, geochronology, spectroscopy). 

It includes 20 articles by around 100 researchers from over 30 different institutions situated in 20 countries from around the globe. These articles will hopefully contribute to our better understanding of the formation of gems.


Panagiotis Voudouris, Stefanos Karampelas, Vasilios Melfos and Ian Graham Editorial for Special Issue “Mineralogy and Geochemistry of Gems” Reprinted from: Minerals 2019, 9, 778, doi:10.3390/min9120778

Sabina Strmi´c Palinkaˇs, Ladislav Palinkaˇs, Franz Neubauer, Ricardo Scholz, Sibila Borojevic´Soˇstaric´ ˇ and Vladimir Bermanec. Formation Conditions and 40Ar/39Ar Age of the Gem-Bearing Boqueir˜ao Granitic Pegmatite, Parelhas, Rio Grande do Norte, Brazil Reprinted from: Minerals 2019, 9, 233, doi:10.3390/min9040233.

 Le Thi-Thu Huong, Laura M. Otter, Michael W. Forster, ¨ Christoph A. Hauzenberger, Kurt Krenn, Olivier Alard, Dorothea S. Macholdt, Ulrike Weis, Brigitte Stoll and Klaus Peter Jochum Femtosecond Laser Ablation-ICP-Mass Spectrometry and CHNS Elemental Analyzer Reveal Trace Element Characteristics of Danburite from Mexico, Tanzania, and Vietnam Reprinted from: Minerals 2018, 8, 234, doi:10.3390/min9040234.

Valeria Diella, Federico Pezzotta, Rosangela Bocchio, Nicoletta Marinoni, Fernando C ´amara, Antonio Langone, Ilaria Adamo and Gabriele Lanzafame Gem-Quality Tourmaline from LCT Pegmatite in Adamello Massif, Central Southern Alps, Italy: An Investigation of Its Mineralogy, Crystallography and 3D Inclusions Reprinted from: Minerals 2018, 8, 593, doi:10.3390/min8120593 

Gaston Giuliani, Lee A. Groat, Dan Marshall, Anthony E. Fallick and Yannick Branquet Emerald Deposits: A Review and Enhanced Classification Reprinted from: Minerals 2019, 9, 105, doi:10.3390/min9020105.


Stefanos Karampelas, Bader Al-Shaybani, Fatima Mohamed, Supharart Sangsawong and Abeer Al-Alawi Emeralds from the Most Important Occurrences: Chemical and Spectroscopic Data Reprinted from: Minerals 2019, 9, 561, doi:10.3390/min9090561

Frederick L. Sutherland, Khin Zaw, Sebastien Meffre, Jay Thompson, Karsten Goemann, Kyaw Thu, Than Than Nu, Mazlinfalina Mohd Zin and Stephen J. Harris Diversity in Ruby Geochemistry and Its Inclusions: Intra- and Inter- Continental Comparisons from Myanmar and Eastern Australia Reprinted from: Minerals 2019, 9, 28, doi:10.3390/min9010028

Elena S. Sorokina, Mikhail A. Rassomakhin, Sergey N. Nikandrov, Stefanos Karampelas, Nataliya N. Kononkova, Anatoliy G. Nikolaev, Maria O. Anosova, Alina V. Somsikova, Yuriy A. Kostitsyn and Vasiliy A. Kotlyarov Origin of Blue Sapphire in Newly Discovered Spinel–Chlorite–Muscovite Rocks within Meta-Ultramafites of Ilmen Mountains, South Urals of Russia: Evidence from Mineralogy, Geochemistry, Rb-Sr and Sm-Nd Isotopic Data Reprinted from: Minerals 2019, 9, 36, doi:10.3390/min9010036.

Maria I. Filina, Elena S. Sorokina, Roman Botcharnikov, Stefanos Karampelas, Mikhail A. Rassomakhin, Natalia N. Kononkova, Anatoly G. Nikolaev, Jasper Berndt and Wolfgang Hofmeister Corundum Anorthosites-Kyshtymites from the South Urals, Russia: A Combined Mineralogical, Geochemical, and U-Pb Zircon Geochronological Study Reprinted from: Minerals 2019, 9, 234, doi:10.3390/min9040234...

Panagiotis Voudouris, Constantinos Mavrogonatos, Ian Graham, Gaston Giuliani, Vasilios Melfos, Stefanos Karampelas, Vilelmini Karantoni, Kandy Wang, Alexandre Tarantola, Khin Zaw, Sebastien Meffre, Stephan Klemme, Jasper Berndt, Stefanie Heidrich, Federica Zaccarini, Anthony Fallick, Maria Tsortanidis and Andreas Lampridis Gem Corundum Deposits of Greece: Geology, Mineralogy and Genesis Reprinted from: Minerals 2019, 9, 49, doi:10.3390/min9010049.

See more in the full special edition here: Mineralogy and Geochemistry of Gems

Congratulations to all!

by P. Tzeferis