-->

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

Δουλεύοντας κρατώντας την Covid 19 μακριά μας

Απλοί τρόποι πρόληψης της εξάπλωσης της νόσου στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται και για αρκετό διάστημα μετά την άμεση κρίση με την επάνοδο των εργαζομένων στους εργασιακούς χώρουςΤης Kυριακής Τσίχλα, Συντονίστριας λειτουργιών Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ)

Σκοπός του παρόντος είναι η κωδικοποιημένη βοήθεια στους εργοδότες και τις επιχειρήσεις για να παρέχουν συμβουλές σε προσωπικό που δεν έχει σχέση με την υγειονομική περίθαλψη, σχετικά με τη COVID-19, με βάση διαθέσιμα στοιχεία από το ΕU OSHA, το WHO (World Health Organization), ΕΛΙΝΥΑΕ, επιστημονική ένωση συμβούλων τεχνικών ασφαλείας, έρευνα ΣΔAΔΕ (Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού)για τα νέα δεδομένα εργασίας στο πλαίσιο της κρίσης, ILO (Ιnternational Labor Organization), EΟΔΥ).
Εξηγεί πώς να βοηθήσετε στην πρόληψη της εξάπλωσης λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος όπως η νόσος COVID-19 και τί πρέπει να κάνετε αν κάποιος με υποψία ή επιβεβαίωση κρούσματος, βρίσκεται στον εργασιακό χώρο.

Παρουσιάζονται κάποιες συμβουλές για απλούς τρόπους πρόληψης/αποφυγής της εξάπλωσης της νόσου στον εργασιακό χώρο αλλά και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση άφιξής του.
Απλοί τρόποι πρόληψης της εξάπλωσης του ιού στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται και για αρκετό διάστημα μετά την άμεση κρίση με την επάνοδο των εργαζομένων στους εργασιακούς χώρους

Κατ’ αρχάς είναι σημαντικό να εφαρμόζονται σωστοί κανόνες υγιεινής και να προωθείται συνεχώς το μήνυμα τήρησής τους από όλους τους εργαζομένους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει :
  • Να διασφαλιστεί ότι οι εργασιακοί χώροι είναι από πλευράς υγείας και ασφάλειας σωστοί και τώρα αλλά και μετά την άμεση κρίση και να μην ξεχαστούν κάποια βασικά στοιχεία που προάγουν την καλή υγεία στον εργασιακό χώρο. Δεδομένου ότι η μετάδοση από επιφάνειες που άγγιξαν εργαζόμενοι και πελάτες είναι έναs από τους κυρίους τρόπους μετάδοσης/εξάπλωσης της νόσου COVID-19, θα πρέπει όλες οι επιφάνειες (πχ γραφεία και τραπέζια) όπως και υπόλοιπα αντικείμενα (τηλέφωνα πληκτρολόγια), σε μόνιμη /τακτική βάση να σκουπίζονται με απολυμαντικό.
  • Να τοποθετούνται dispenser με απολυμαντικά χεριών σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους και να γίνεται συχνή ανανέωσή τους, όπως και εξασφάλιση ότι το προσωπικό, οι εργολάβοι και οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε μέρη όπου μπορούν να πλύνουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό.
Είναι αρκετά σημαντικό επίσης να γίνει μια σωστή επικοινωνιακή προσέγγιση, ώστε το μήνυμα να μην πάψει να μεταδίδεται. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετούνται poster που να προωθούν το πλύσιμο χεριών (ως βοήθεια, μπορεί κανείς να απευθυνθεί στην τοπική υπηρεσία δημόσιας υγείας) αλλά και να γίνει συνδυασμός αυτών με άλλα επικοινωνιακά μέσα και καμπάνιες όπως η παροχή καθοδήγησης από υπεύθυνους υγείας και ασφάλειας, ενημερώσεις σε συναντήσεις και πληροφορίες σε εσωτερικά δίκτυα ώστε να διαφημιστεί-προωθηθεί το θέμα πλυσίματος των χεριών.
Προετοιμασία εργασιακού χώρου, στην περίπτωση άφιξης του ιού. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ομαλή συνέχεια της λειτουργίας σε περίπτωση κρούσματος/ξεσπάσματος covid19 στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Το πλάνο αυτό, θα βοηθήσει στην προετοιμασία του οργανισμού σε περίπτωση εκδήλωσης του ιού στον εργασιακό χώρο η την κοινότητα και θα στοχεύει στην απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση που ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων, εργολάβων και προμηθευτών, δεν μπορούν να προσέλθουν στον εργασιακό χώρο (πχ λόγω τοπικών περιορισμών στα ταξίδια η επειδή νοσούν).

Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε σχέση με το σχέδιο αλλά και με τις επόμενες δράσεις τους στη συνέχεια. Βάσει του σχεδίου, θα δίνεται έμφαση στα κρίσιμα σημεία όπως η αναγκαιότητα παραμονής στο σπίτι ακόμα και στην περίπτωση πολύ ήπιων συμπτωμάτων η απλής λήψης φαρμακευτικής αγωγής.

Δεδομένου ότι η καλή αναπνευστική υγιεινή προλαμβάνει την εξάπλωση του ιού, δυο μέτρα που κρίνονται ως απαραίτητα είναι η προώθηση της καλής αναπνευστικής υγιεινής αλλά και ο συνδυασμός με άλλα επικοινωνιακά μέσα όπως η παροχή καθοδήγησης από υπευθύνους επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, ενημέρωσης στις συναντήσεις και πληροφορίας στο εσωτερικό δίκτυo (intranet). Πρακτικά είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μάσκες προσώπου και τα χαρτομάντιλα είναι διαθέσιμα σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους και ότι υπάρχουν κατάλληλοι κλειστοί κάδοι για την τοποθέτηση των υλικών σε αυτούς.

Είναι κρίσιμη η ενημέρωση σε εργαζομένους, εργολάβους και πελάτες ότι εάν ο ιός αρχίσει να εξαπλώνεται στην κοινότητα, οποιοσδήποτε παρουσιάσει έστω ήπιο βήχα η ελαφρύ πυρετό, πρέπει να μείνει σπίτι. Πρέπει επίσης να μείνουν σπίτι (η να εργαστούν από το σπίτι) σε περίπτωση ελαφριάς φαρμακευτικής αγωγής όπως παρακεταμόλη, ακεταμινοφαίνη, υβουπροφαίνη ή ασπιρίνη. Αυτό γιατί τα φάρμακα μπορούν να κρύψουν συμπτώματα πιθανής μόλυνσης και να μην γίνει αντιληπτό ότι έχουμε κρούσμα του γνωστού ιού.

Επιπρόσθετα, το σχέδιο θα περιλαμβάνει οργάνωση και πρόβλεψη σε σχέση με την απουσία λόγω ασθένειας και τις συνέπειες στην πνευματική και ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο η στην κοινότητα.

Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς εσωτερικό σύστημα επαγγελματικής υποστήριξης υγείας, θα πρέπει να συμβουλευτούν οι εργαζόμενοι και το management τη σχετική OnLine διαθέσιμη πληροφορία από υπηρεσίες επαγγελματικής και δημόσιας υγείας και επαγγελματικά σωματεία, κλαδικές οργανώσεις κτλ.

Όλα αυτά τα μέτρα, θα εμπεριέχονται σε σχέδια εκτίμησης όλων των κινδύνων και αυτών που προκλήθηκαν από βιολογικούς παράγοντες όπως τέθηκαν στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με τον κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια εργασίας (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84), υπάρχει η υποχρέωση εφαρμογής της νομοθεσίας υγείας και ασφάλειας σε όλες τις επιχειρήσεις και για όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται από εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση του γραπτή εκτίμηση υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια. Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και ως προς τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης για COVID-19.
Ο εργοδότης, υποχρεούται να εφαρμόζει αυστηρά το παραπάνω σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξειδικευμένες και επείγουσες οδηγίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, με τη συνδρομή του ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας και σε συνεργασία με την επιτροπή υγείας και ασφάλειας η τους εκπροσώπους των εργαζομένων για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων του ιού σε εργαζόμενο κατά τη διάρκεια εργασίας του.

Εργαζόμενος που εμφανίσει αιφνιδίως τα γνωστά συμπτώματα (αδιαθεσία, εξάντληση, πυρετός, βήχας, πόνος στο λαιμό), πολύ προσωρινά αναμένει σε χώρο όπου δε θα έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα, 1) ενημερώνονται ο ιατρός εργασίας (όπου υπάρχει) και ο προϊστάμενος όταν δεν υπάρχει ιατρός εργασίας και 2) ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΔΥ ώστε να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται πιστά.3) ο εργαζόμενος αποχωρεί, 4) ο χώρος όπου παρέμεινε ο εργαζόμενος πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, μετά την αποχώρησή του, από το προσωπικό καθαριότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του (www.eody.gov.gr, ενότητα: «Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό). 4) Σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, συνιστάται η εξ’ αποστάσεως εργασία. Κρίνεται απαραίτητο να συνεχίζουν να ακολουθούνται, και μετά από το διάστημα της άμεσης απειλής, οι συμβουλές των τοπικών αρχών δημόσιας υγείας σχετικά με τα κριτήρια για πιθανή έκθεση στον κορωνοϊό για να εντοπιστούν (ιχνηλασιμότητα) τα άτομα που μπορεί να έχουν εκτεθεί.

Οι ερωτήσεις του εργοδότη σχετικά με την κατάσταση της υγείας του εργαζομένου, απαιτούν ιδιαίτερη τεκμηρίωση και βάση αιτιολόγησης επειδή άπτονται του γενικού δικαίου περί προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου καθώς και του δικαιώματος στον πληροφοριακό αυτοπροσδιορισμό. Για τον λόγο αυτό π.χ. τα ιατρικά πιστοποιητικά ανικανότητας για εργασία δεν περιλαμβάνουν διαγνώσεις.

Σε περίπτωση ωστόσο που διαγνωσθεί στον εργαζόμενο ασθένεια λόγω προσβολής από τον ιό, δικαιούται ο εργοδότης να απαιτήσει πληροφορίες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις πρόληψης και προστασίας και να καταστεί δυνατή η προστασία της υγείας των υπόλοιπων εργαζομένων.

Τέλος, πρέπει να γίνει εξέταση του ενδεχόμενου ταυτοποίησης ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου(π.χ. ατόμων που πάσχουν από διαβήτη, καρδιακή και πνευμονική νόσο, ανήκουν σε μεγαλύτερη ηλικία) και να γίνει χρήση ειδικής άδειας για διαμονή στο σπίτι για αρκετό διάστημα.

Οι εργαζόμενοι που δεν νοσούν αλλά έχουν στο σπίτι τους ένα άρρωστο μέλος της οικογένειας με νόσο πρέπει να ενημερώσουν τον εργοδότη τους και να ανατρέξουν στις οδηγίες των εθνικών υγειονομικών υπηρεσιών σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της ενδεχόμενης έκθεσής τους και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
(Πηγή EU OSHA, WHO)
Οδηγίες ασφαλούς πλαισίου τηλεργασίας στο πλαίσιο της νόσου COVID-19. Έχει αποδειχτεί ότι με την τηλεργασία, μπορεί να είμαστε περισσότερες ώρες προσηλωμένοι στην εργασία, από ό,τι στο γραφείο, με απρόβλεπτους κινδύνους. Πρέπει να γίνει εφαρμογή του πλαισίου εργασίας με όρια, ισορροπία και μέτρο μεταξύ εργασιακής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε. Στην τηλεργασία μπορεί να είναι ίσως και πιο άσχημες οι εργασιακές συνθήκες (περισσότερες ώρες από το γραφείο, ακίνητοι και προσηλωμένοι μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, καθήμενοι συχνά σε άβολες και μη εργονομικές θέσεις, χωρίς συχνά διαλείμματα ως επιβάλλεται για να ξεκουράζουμε τα μάτια μας, συχνά με θόρυβο και κάτω από stress). Oι ενδεχόμενοι/αναδυόμενοι κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας που ενδέχεται να παρουσιάζει η τηλεργασία δεν πρέπει να υποτιμώνται, καθώς δύνανται να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες και πρόκληση ατυχημάτων η και επαγγελματικών ασθενειών.

Για την τηλεργασία με υπολογιστή, οι ειδικοί της πληροφορικής συμβουλεύουν να χρησιμοποιείται προσωπική σύνδεση ιντερνέτ και όχι σύνδεση μέσω τρίτων και να διατίθεται ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας από ιούς και anti-virus. Eπίσης, συμβουλεύουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος και απάτες καθώς σε αυτές τις συγκυρίες παραμονεύουν και εκμεταλλεύονται κακόβουλοι ηλεκτρονικοί εγκληματίες.

Περισσότερα ΕΔΩ