-->

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Eκ περιτροπής εργασία από σήμερα στο ΥΠΕΝ

Αρχίζει από σήμερα η εκ περιτροπής εργασία με φυσική παρουσία στο ΥΠΕΝ σύμφωνα με την εκδοθείσα Υπ. Απόφαση.

Η λειτουργία αυτή, που υποστηρίζει πλήρως υφιστάμενες αρμοδιότητες και υπηρεσίες, απαρτίζεται από δύο ομάδες εργασίας των 15 ημερολογιακών ημερών εναλλάξ. Η λειτουργία του Υπουργείου θεωρείται «πλήρης», το σύνολο του προσωπικού εργάζεται είτε με φυσική παρουσία είτε βρίσκεται σε τηλεργασία.

Το δημόσιο γενικότερα μαθαίνει έστω και με αυτόν τον δραματικό τρόπο την  τηλεργασία, την  τηλεδιάσκεψη (ηλεκτρονική εφαρμογή βίντεο-διασκέψεων e-presence) που έως πρότινος χρησιμοποιούσε μόνο η ερευνητική κοινότητα της χώρας και την εργασία από το σπίτι.

Από το προσωπικό που εντάσσεται σε εκ περιτροπής εργασία (με φυσική παρουσία και από την οικία του εναλλάξ ανά 15μερο) εξαιρούνται οι ομάδες υψηλού κινδύνου για λοίμωξη όπως ορίζονται στο ΦΕΚ 928 τ. Β 18-3-2020 και οι γονείς με άδεια ειδικού σκοπού, εκτός αν οι τελευταία επιθυμούν την ένταξη στα προηγούμενα καθεστώτα (τηλεργασίας ή  φυσικής εκ περιτροπής παρουσίας).

 Επίσης όσες ομάδες ανήκουν στην κατηγορία του ΦΕΚ 928 εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ενταχθούν μόνο στην μόνιμη ομάδα τηλεργασίας. 

Τέλος προετοιμάζεται και η περίπτωση κατάρτισης Επιχειρησιακού πλάνου λειτουργιών έκτακτης ανάγκης για κάθε Οργανική Μονάδα  στην περίπτωση της "κρίσιμης λειτουργίας" δηλ. όπου θα έχουμε αναστολή ή περιστολή της λειτουργίας του ΥΠΕΝ. 

Σε σχέση με τις υπηρεσίες Ορυκτού Πλούτου, έχουν καταρτιστεί δύο ομάδες φυσικής παρουσίας που θα υποστηρίξουν τους πολίτες εναλλάξ τα επόμενα 2 δεκαπενθήμερα. Στο πρώτο group επικεφαλής τίθεται ο Γεν. Διευθυντής, Π. Τζεφέρης.

Χρηστικές πληροφορίες: 
  • Οι επισκέψεις  κοινού δεν επιτρέπονται στους χώρους του ΥΠΕΝ. Η ενημέρωση των πολιτών γίνεται, στις ανακοινωθείσες ημέρες και ώρες,  τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.
  • Τα εισερχόμενα αφήνονται σε ειδική θέση στο ισόγειο και παραλαμβάνονται άπαξ καθημερινά. Δεν παρέχονται αποδεικτικά παραλαβής παρά μόνον τηλεφωνικά.