-->

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020

Θ. Αποστολίκας: ΛΑΡΚΟ, η πέτρα που έγινε μέταλλο

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του βιβλίου εδώ: "Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ: ΛΑΡΚΟ, Η ΠΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑΛΛΟ"
Θ. Αποστολίκας: Η Λάρκο, ένας θρύλος της βιομηχανίας, με βαριά ιστορία, τεράστια προσφορά στην αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου και βαρύνουσα σημασία στο επιχειρείν της πατρίδας μας. Το βιβλίο,ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους της και στην προσφορά της!
Το πρόσφατο βιβλίο του Δρ. Αθ. Αποστολίκα, αναφέρεται -που αλλού-στην Λάρκο. Το βιβλίο αποτελεί πηγή γνώσης για όποιον ενδιαφέρεται για την ιστορική πορεία μιας από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές ελληνικές εταιρείες που βρίσκεται σήμερα σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή.

Η βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδος τα τελευταία 55 χρόνια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της ΛΑΡΚΟ. Είναι μια ιστορική βιομηχανία που κυριάρχησε και συνεχίζει να έχει βαρύ­νουσα σημασία στο επιχειρείν της πατρίδας μας, αποτελώντας μια από της σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες της χώρας μας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του βιβλίου εδώ:

 "Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ: ΛΑΡΚΟ, Η ΠΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑΛΛΟ"

 Ο ορυκτός πλούτος γενικότερα με ναυαρχίδα την ΛΑΡΚΟ στη­ρίζει μεγάλο μέρος της βαριάς βιομηχανίας της Ελλάδας και ως τομέας ανάπτυξης έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανα­πτυξιακή της πορεία.

Κυρίαρχη η ΛΑΡΚΟ μεταξύ των μεταλλευτικών και μεταλλουργι­κών βιομηχανιών στηρίχθηκε στην αξιοποίηση των μεταλλευμά­των που βρίσκονται στη χώρα μας και εφαρμόζοντας πρωτοπόρες τεχνολογικές μεθόδους, που αναπτύχθηκαν από επιστήμονες της πατρίδας μας, εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες καθε­τοποιημένες βιομηχανίες παραγωγής σιδηρονικελίου παγκόσμια.

Εχοντας μια πορεία, όχι πάντα εύκολη, χρειάστηκε πολλές φο­ρές να δώσει μάχες επιβίωσης, όμως ποτέ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια για συνεχή ανάπτυξη και προσφορά στον τόπο μας. Με καίριες αποφάσεις μπορεί να πρωταγωνιστήσει για πολ­λά ακόμη χρόνια στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πα­τρίδας μας και να συνεχίσει συνεισφέρει τα μέγιστα στην οικονο­μία της χώρας μας.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]