-->

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Αξιοποίηση της μεταλλευτικής κληρονομιάς: η επισκεψιμότητα των εγκαταλελειμμένων μεταλλευτικών στοών! (ΙΙ)

Εικ.5. Το υπόγειο Αργυρούχο Μεταλλείο
 Silberbergwerk Freiberg της Σαξονίας.
Από Δημήτρη Μπίτζιο, Dr. Γεωλόγο – Κοιτασματολόγο

Ένα τέτοιο σημαντικό μεταλλείο, είναι και το Silberbergwerk Freiberg της Σαξονίας μη ενεργό σήμερα, που ανήκει από το 1990 στο Πολυτεχνείο του Freiberg, το οποίο ως γνωστό είχε ιστορικούς δεσμούς με τα μεταλλεία του Λαυρίου από τα μέσα του 19ου αι.

Πρόκειται για μεταλλείο Αργύρου που λειτούργησε από τον 13ον αι. μέχρι τελικά το 1969, που φθάνει μέχρι τα 750 μ. σε βάθος με ένα δίκτυο στοών συνολικού μήκους 1.024 χλμ. σε 15 επίπεδα από τα οποία είναι προσβάσιμα τα πρώτα 5 συνολικού μήκους 18 χλμ. Το υπόγειο μεταλλείο του Freiberg (ΕΙΚΟΝΑ 5) επισκέπτονται κάθε χρόνο 20.000 άτομα μεταξύ των οποίων οικογένειες (ΕΙΚΟΝΑ 6) και σχολεία (ΕΙΚΟΝΑ 7), σε βάθη μέχρι και 150μ. από την επιφάνεια . 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και μεγάλοι άνθρωποι δεν διστάζουν να επιχειρήσουν δύσκολες αναβάσεις σε “κεκλιμένα” (ΕΙΚΟΝΑ 8), ενώ μέσα στα υπόγεια υπάρχει και αίθουσα διδασκαλίας (ΕΙΚΟΝΑ 9) καθώς και μουσειακά εκθέματα σε καλαίσθητες προθήκες για την πλήρη ενημέρωση των επισκεπτών .
Εικ.6. Το υπόγειο Αργυρούχο Μεταλλείο Silberbergwerk Freiberg της Σαξονίας . Επίσκεψη οικογενειών
Εικ.7. Το υπόγειο Αργυρούχο Μεταλλείο Silberbergwerk Freiberg της Σαξονίας , ενημέρωση Σχολείου .
 Άλλος ένας επίσης επισκέψιμος εξαιρετικός μουσειακός χώρος είναι και η περίπτωση των παλαιών υπόγειων μεταλλείων της Banská Štiavnica της Κεντρικής Σλοβακίας και των τεχνικών μνημείων, που σχετίζονται με την μεταλλευτική δραστηριότητα και είναι ενταγμένα στα μνημεία Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η μεταλλευτική δραστηριότατα με τον μεταλλευτικό οικισμό αναπτύχθηκε από τον 13ον αι. (ΕΙΚΟΝΑ 10). Στην μεταλλευτική αυτή περιοχή ευρίσκεται ένα πυκνό δίκτυο στοών (ΕΙΚΟΝΑ 11), φρέατα, πύργοι εξόρυξης, αλλά και ένα σύστημα τεχνικών έργων όπως δεξαμενές νερού, κανάλια συλλογής και σήραγγες αποστράγγισης και μεταφοράς νερού που μπορεί να θαυμάσει ο επισκέπτης. Πρόσφατα μάλιστα επισκέφτηκε την Banská Štiavnica, κλιμάκιο από τον Δήμο Λαυρίου με τη συμμετοχή ειδικού επιστήμονα και με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Δ. Λουκά (ΕΙΚΟΝΑ 12) για ενημέρωση και διερεύνηση των συγκριτικών στοιχείων και της δυνατότητας μεταφοράς της τεχνογνωσίας για την ανάδειξη της μεταλλευτικής κληρονομιάς του Λαυρίου.
Εικ.8. Στο υπόγειο Αργυρούχο Μεταλλείο Silberbergwerk Freiberg της Σαξονίας, ανάβαση σε κεκλιμένο των επισκεπτών . Επίπεδο σε βάθος 150 μ.

Εικ.9. Στο υπόγειο Αργυρούχο Μεταλλείο Silberbergwerk Freiberg της Σαξονίας, αίθουσα προβολής για ενημέρωση.
Εικ.10. Μεταλλεία της Banská Štiavnica της Κεντρικής Σλοβακίας. Μνημεία Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μεταλλεία Μεσαιωνικών χρόνων των Αγίων Πάντων.

Εικ.11. Μεταλλεία της Banská Štiavnica της Κεντρικής Σλοβακίας. Μνημεία Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.Μεταλλείο Michal.

Εικ.12. Μεταλλεία της Banská Štiavnica της Κεντρικής Σλοβακίας. Μνημεία Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Δήμαρχος κ. Δ. Λουκάς ενημερώνεται για τη μεταφορά τεχνογνωσίας με σκοπό την ανάδειξη του Μεταλλευτικού Λαυρίου.

Εικ.13. Το μη ενεργό μεταλλείο κασσιτέρου (Sn) Poldark Mine στην Κορνουάλη της ΝΔ. Αγγλίας του 18ου αι., που έχει μετατραπεί σε επισκέψιμο υπόγειο μεταλλευτικό χώρο.
Εξέχουσα βέβαια θέση κατέχει και το μη ενεργό μεταλλείο κασσιτέρου (Sn)  Poldark Mine στην Κορνουάλη της ΝΔ. Αγγλιας του 18ου αι., που έχει μετατραπεί σε επισκέψιμο υπόγειο μεταλλευτικό χώρο, ανοίγοντας τις πόρτες του στο κοινό (ΕΙΚΟΝΑ 13) το 1975. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από το λαβύρινθο των επιπέδων και των υπόγειων στοών (Π. Τζεφέρης , 2016) και ενημερώνεται από εξειδικευμένο ξεναγό για τις μεταλλευτικές μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν. 

Συγκεντρώνει το ζωηρό ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών εδώ και 45 χρόνια αποτελώντας μέρος της Παγκόσμιας Μεταλλευτικής Κληρονομιάς της UNESCO . Σε μία ανάρτηση στο INTERNET αναφέρεται ότι για το 2014 η ετήσια επισκεψιμότητα ήταν της τάξης των 18.000 ατόμων (https://www.bbc.com/news/uk-england-cornwall-26723074.)

Εικ.14. Το επισκέψιμο Γαλλικό
 Μεταλλείο των αναγεννησιακών
 χρόνων Mine de Saint Louis-Eisenthür.
Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα από μη ενεργά μεταλλεία στην Ευρώπη που προσφέρουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να βιώσουν μία υπόγεια μεταλλευτική περιήγηση με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και πιο ρεαλιστικές εικόνες σχετικά με την σκληρή εργασία του μεταλλωρύχου, όπως είναι η περίπτωση του Γαλλικού αργυρούχου μεταλλείου φλεβικής μορφής Pb-Cu-Ag Mine Saint Louis-Eisenthür (ΕΙΚΟΝΑ 14 ), που διαφημίζεται (F. Fluck, 2010), ως το ομορφότερο μεταλλείο των αναγεννησιακών χρόνων (1549) με μέση ετήσια επισκεψιμότητα περίπου 7350 επισκεπτών.

Αξιοποίηση της μεταλλευτικής κληρονομιάς: η επισκεψιμότητα των εγκαταλελειμμένων μεταλλευτικών στοών! (Ι)

To άρθρο συνεχίζεται με την ελληνική πραγματικότητα:

Αξιοποίηση της μεταλλευτικής κληρονομιάς: η επισκεψιμότητα των εγκαταλελειμμένων μεταλλευτικών στοών! (ΙΙΙ)


Αξιοποίηση της μεταλλευτικής κληρονομιάς: η επισκεψιμότητα των εγκαταλελειμμένων μεταλλευτικών στοών! (ΙV)