-->

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομένα για το 2018

Παρουσιάζουμε όπως κάθε χρόνο τις ετήσιες εκθέσεις για την εξορυκτική δραστηριότητα και τα στατιστικά  δεδομένα για τις ΟΠΥ όπως προκύπτουν  α) από την ετήσια έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας  και β) την επίσης ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).
Η παρούσα έκθεση συντάσσεται και εκδίδεται, σύμφωνα με το π.δ. 132/2017 (Α’160) του οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από το τμήμα Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) της Δ/νσης Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΔΑΠ) της Γενικής Δ/νσης ΟΠΥ, υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την προβολή και την προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των μονάδων ΟΠΥ και τον καθορισμό της στρατηγικής αξιοποίησης των ΟΠΥ της χώρας μας και απευθύνεται σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να ενημερωθεί για τον τομέα αυτό.

Η έκθεση περιλαμβάνει:
α. στοιχεία παραγωγής, απασχόλησης, καθώς και λοιπά οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τα δελτία δραστηριότητας. Η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της γεωχωρικής - ψηφιακής βάσης δεδομένων www.latomet.gr της Γενικής Δ/νσης ΟΠΥ, την εποπτεία της οποίας έχει η ΔΑΠ με τη συνεργασία των τμημάτων Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών ΟΠΥ και Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων

β. στοιχεία δημόσιων εσόδων από τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα, όπως μισθώματα και τέλη, όπως προκύπτουν από τις επιμέρους αναφορές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των λοιπών φορέων του Δημοσίου

γ. στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και τα ατυχήματα που συνέβησαν, τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που έχουν διεξαχθεί καθώς και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με τα δεδομένα των τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

δ. στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας από την Εθνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Επίσης, παρακάτω  δίνεται η έκθεση πεπραγμένων για την δραστηριότητα του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων που έχει εκδοθεί ήδη από τον περασμένο Μάιο και περιλαμβάνει και ανάλυση των παραγωγικών και λοιπών δεδομένων των μελών του για το 2018.

ΣΜΕ: Eτήσια Ενημερωτική Έκθ... by PETROS TZEFERIS on Scribd


Την έκθεση είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά: https://www.oryktosploutos.net/2019/07/2018.html

Π. Τζεφέρης

Στατιστικά προηγούμενων ετών: