-->

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών ΥΠEN: "Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας: Στόχοι, προοπτικές, ευκαιρίες’’

Το νέο πλαίσιο του Ν. 4609/2019 για την ανάπτυξη της Γεωθερμίας στην Ελλάδα παρουσιάστηκε σε συνέδριο για την κλιματική αλλαγή www.climatechangeconference.gr
Στο συνέδριο www.climatechangeconference.gr που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2019, με αντικείμενο την κλιματική αλλαγή ως επενδυτική ευκαιρία,

 Κλιματική αλλαγή και επιχειρήσεις

περιελήφθη και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση εκ μέρους της ΓΔΟΠΥ του ΥΠΕΝ  αναφορικά για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αξιοποίησης της Γεωθερμικής Ενέργειας από την κα. Ευφροσύνη Βαρβιτσιώτη, Διευθύντρια ΓΔ Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ.Στην παρουσίαση γίνεται αρχικώς αναφορά στα στατιστικά δεδομένα της γεωθερμίας στην Ευρώπη (στις άμεσες χρήσεις, την ηλεκτροπαραγωγή και τις αντλίες θερμότητας), εν συνεχεία γίνεται καταγραφή του γεωθερμικού δυναμικού του Ελλαδικού χώρου για να καταλήξει εστιάζοντας στο θεσμικό πλαίσιο αναφοράς και τις αλλαγές του με τον πλέον πρόσφατο N. 4602/2019.   Η κα. Ε. Βαρβιτσιώτη ανέπτυξε διεξοδικά όλες τις νέες ρυθμίσεις συγκρίνοντάς τε με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς και υπέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται με το νέο πλαίσιο. Επίσης αναφέρθηκαν όλες οι ενέργειες για την ολοκλήρωση του νόμου με τις απαιτούμενες κανονιστικές αποφάσεις και κανονισμούς που θα πρέπει να εκδοθούν.

Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α45, 9.3.2019)


Τέλος απαντήθηκαν ερωτήματα που ετέθησαν από το κοινό τόσο για το υφιστάμενο καθεστώς των συμβάσεων που αφορούν την μίσθωση των 4 πεδίων υψηλής ενθαλπίας (Μήλος, Νίσυρος, Λέσβος και Μέθανα) της ΔΕΗΑΝ όσο και τις προοπτικές που διαμορφώνονται από νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του νέου νόμου.