-->

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Το «μνημόνιο» της ΔΕΗ προς τη ΛΑΡΚΟ


 «Πράσινο φως» έδωσε κατά τη συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΗ στη σύμβαση προμήθειας της ΛΑΡΚΟ, επισφραγίζοντας έτσι τη συμφωνία των δύο πλευρών που απέσεισε το ενδεχόμενο άρσης εκπροσώπησης της βιομηχανίας και, κατά συνέπεια, τη διακοπή ηλεκτροδότησής της.

Εγγυητικές επιστολές, εκχώρηση τιμολογίων, δωρεάν τροφοδοσία με λιγνίτη, σύνδεση του τιμολογίου με τη χρηματιστηριακή τιμή του νικελίου και άλλες προϋποθέσεις συνοδεύουν τη νέα σύμβαση παροχής ρεύματος μεταξύ ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ, που ως άλλο “μνημόνιο” περιλαμβάνει σειρά από όρους και αυστηρές ρήτρες.

Τέτοιες είναι ότι η ΛΑΡΚΟ δεσμεύεται να μειώσει δραστικά την παραγωγή της, ώστε αντίστοιχα να μειωθεί και η ενέργεια που χρειάζεται να της δίνει η ΔΕΗ, η οποία υποχωρεί στα επίπεδα των 900 γιγαβατωρών (ή 75 GWh μηνιαίως), ενώ ταυτόχρονα θα πληρώνει εμπρόθεσμα την αξία του ρεύματος που καταναλώνει.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα η μεταλλουργία θα καταθέτει 2,5 εκατ ευρώ στη ΔΕΗ, θα παραδίδει εγγυητική επιστολή αξίας 400.000 ευρω έναντι της συνολικής αξίας του λογαριασμού, και θα παραδίδει 24.000 τόνους λιγνίτη από τα ορυχεία της στα Σέρβια Κοζάνης για τις ανάγκες των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της Καρδιάς και του Αμυνταίου.

Επίσης στη ΔΕΗ περνούν τιμολόγια της ΛΑΡΚΟ προς τον ΑΔΜΗΕ για την πληρωμή των υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου που αυτη παρείχε. Η μηνιαία αξία τους υπολογίζεται σε περίπου 650.000 ευρώ.

Εάν τώρα για οποιονδήποτε λόγο η μηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει ως και κατά 10% το παραπάνω όριο, τότε η ΛΑΡΚΟ θα καταθέτει στη ΔΕΗ εγγυητική επιστολή πληρωμής “σε πρώτη ζήτηση”, ύψους 600.000 ευρώ. Εφόσον η εγγυητική καταπέσει, τότε εντός πέντε ημερών, θα πρέπει να χορηγήσει στη ΔΕΗ νέα ισόποσης αξίας εγγυητική.

Εάν πάλι η κατανάλωση υπερβαίνει τις 82,5 GWh, δηλαδή ξεπερνά πάνω από 10% το όριο των 75 GWh, τότε η βιομηχανία θα καταβάλει άλλη εγγυητική επιστολή ισόποση της υπερβάλλουσας ποσότητας. “Σε κάθε περίπτωση”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο, “η ετήσια κατανάλωση της ΛΑΡΚΟ δεν μπορεί να ξεπερνά τις 900 GWh για χρηματιστηριακή τιμή νικελίου έως 15.000 ευρώ τον τόνο (LME).

Η σύμβαση περιλαμβάνει και προσαύξηση της τιμής ρεύματος ανάλογα με τη διαμόρφωση της διεθνούς τιμής του νικελίου. Αυτή θα ανεβαίνει κλιμακωτά από τα 11.000 ευρώ τον τόνο και πάνω.

Στον αντίποδα, η ΛΑΡΚΟ θα συνεχίσει να απολαμβάνει από τη ΔΕΗ για μια ακόμη διετία (από τις 12/1/2019, έναρξη ισχύος της νέας σύμβασης έως τις 31/12/2020) το τιμολόγιο ΥΤ-2, και μάλιστα με συνολική έκπτωση 24%, δηλαδή 18% για τον όγκο, και 6% για τα ειδικά καταναλωτικά χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τη ρύθμιση των παλαιών οφειλών, πρώτα θα ρυθμισθούν αυτές που γεννήθηκαν την περίοδο 1η/1/2017-27/11/2018, και είναι συνολικού ύψους 88,69 εκατ. ευρώ. Σαν τρόποι εξόφλησης συμφωνήθηκαν οι μηνιαίες παραδόσεις λιγνίτη από τα Σέρβια προς ΑΗΣ Καρδιάς και Αμυνταίου, η εκχώρηση προς τη ΔΕΗ των αποζημιώσεων που έχει λαμβάνειν η ΛΑΡΚΟ για αντιστάθμιση των δικαιωμάτων CO2 την περίοδο 2016-2020, και προσαυξήσεις ανάλογα με την άνοδο της χρηματιστηριακής τιμής του νικελίου.