-->

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

Προοπτικές της σύγχρονης Ορυκτολογίας: Νανο-ορυκτολογία, Βιο-ορυκτά, Αρχαιο-ορυκτολογία, Ιατρική Ορυκτολογία, Περιβαλλοντική και Πλανητική Ορυκτολογία

The role of nano-perovskite in the negligible thorium release in seawater from Greek bauxite residue (red mud), https://www.nature.com/articles/srep21737
Η Νανογεωεπιστήμη ασχολείται με την διερεύνηση γεωλογικών διαδικασιών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται νανο σωματίδια υλικών (~1 nm/~10 Å έως~100 nm/~1000Å)
H Oρυκτολογία είναι ο κλάδος των Θετικών Επιστημών που άπτεται των Μαθηματικών, της Χημείας, και της Φυσικής, και ασχολείται με την ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ.

Η κλίμακα των επιστημών της Γης (Earth Sciences) είναι μεταξύ
10 εις την -9 (Nano) και 10 εις την 8Η Ορυκτολογία έχει άμεση σχέση με την Κρυσταλλογραφία (Crystallography), την Πετρολογία (Petrology), την Γεωχημεία (Geochemistry), την Επιστήμη των Υλικών (Materials’ Science), και αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο πεδίο των Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών.
HEU-type zeolite crystals, paper [#1][#2]Επίσης, η Ορυκτολογία αποτελεί σημαντικό αντικείμενο της Γεμμολογίας, της Εδαφολογίας,της Μεταλλουργίας,της Χημικής Τεχνολογίας, της Ωκεανογραφίας, της Οδοντιατρικής &Ιατρικής, της Κοσμετολογίας, της Αρχαιολογίας, της Συντήρησης Έργων Τέχνης και των Πλανητικών Επιστημών.
Amorphous As-sulfide precipitates from the shallow-water hydrothermal vents off Milos Island (Greece), paper

Τransmission electron microscopy (TEM) και Atomic Force Miscroscopy (ΑFM) αποτελούν εργαλεία της σύγχρονης Νανο-γεωτεχνολογίας
http://athena4.chemeng.upatras.gr/
Η Νανο-Ορυκτολογία σχετίζεται με το προσφάτως καθορισμένο πεδίο της Νανογεωεπιστήμης (Nanogeoscience) το οποίο αποτελεί την “επανάσταση” των Γεωεπιστημών.

Η Νανογεωεπιστήμη ασχολείται με την διερεύνηση γεωλογικών διαδικασιών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται νανο σωματίδια υλικών(~1 nm/~10 Å έως~100 nm/~1000Å) και ειδικότερα με την μελέτη φυσικών και χημικών φαινομένων τα οποία λαμβάνουν χώρα σε νανοκλίμακα κυρίως στην επιφάνεια αλλά και στο εσωτερικό των κρυστάλλων των ορυκτών.

Περισσότερα: http://users.uoa.gr/~agodel/Files/courses.html,   
 και  http://publicationslist.org/godelitsas