-->

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων σε Υπουργεία και λοιπούς φορείς δημοσίου

Αποτέλεσμα εικόνας για Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων σε Υπουργεία
Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης λήγει την Δευτέρα 3/12/2018
Ξεκίνησε  την Παρασκευή 23/11/2018  και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 3/12/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, για 5.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, στο Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

Αποτέλεσμα εικόνας για Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων σε Υπουργεία
Μέσα στις διατιθέμενες θέσεις υπάρχουν αρκετές που αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΝ (θέσεις από αρθ. 1831-1856). Συγκεκριμένα: 6 θέσεις γεωλόγων ΠΕ,  6 τοπογράφων ΠΕ, 9 τοπογράφων ΤΕ, 4 τοπογράφων ΤΕ με Msc Γεωπληροφορικής, 3 Μηχ. Γεωτεχνολογίας ΤΕ, 1 μηχ. Μεταλλείων με Msc πληροφορικής, 3 Μηχ. Ορυκτών Πόρων,  9 Νομικοί κ.α.

Επίσης αρκετές θέσεις για την κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΙΓΜΕ, θέσεις αρθ. 1779-1813.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Για την διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ επιλέγοντας το πεδίο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Οδηγίες Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

22-11-2018 Δελτίο τύπου

22-11-2018 Δημόσια Πρόσκληση

22-11-2018 ΦΕΚ

22-11-2018 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθεμένων θέσεων ανά Φορέα Υποδοχής, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

22-11-2018 Παράρτημα ΙΙ Προσοντολόγιο

22-11-2018 Παράρτημα ΙΙΙ Προσοντολόγιο

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]