-->

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Δυνατότητες αξιοποίησης της Γεωθερμίας στην Χίο

Με βάση τα αποτελέσματα γ/θ ερευνών του Ι.Γ.Μ.Ε. στη νήσο Χίο εντοπίσθηκαν βεβαιωμένα και πιθανά γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας (Τ<90°C) στις περιοχές Θυμιανών και Νενήτων.
[του Δρ. Απ. Αρβανίτη] [by Dr. Ap. Arvanitis]

Η γεωθερμική (γ/θ) ενέργεια παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, ανάλογα με τη θερμοκρασία των γ/θ ρευστών. Διακρίνονται 3 κύριες κατηγορίες χρήσεων: (α) ηλεκτροπαραγωγή από ρευστά υψηλής θερμοκρασίας (Τ>90°C), (β) άμεσες χρήσεις για κάλυψη θερμικών αναγκών από ρευστά χαμηλής θερμοκρασίας (Τ: 25-90°C) και (γ) αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας με τη χρήση συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ, Τ<25°C).

Με βάση τα αποτελέσματα γ/θ ερευνών του Ι.Γ.Μ.Ε. στη νήσο Χίο εντοπίσθηκαν βεβαιωμένα και πιθανά γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας (Τ<90°C) στις περιοχές Θυμιανών και Νενήτων.

(α)Το βεβαιωμένο γ/θ πεδίο Θυμιανών έχει έκταση 6,5 km2, με θερμοκρασία ταμιευτήρα 28-32°C, βάθος ταμιευτήρα 50-150m και παροχή από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις 80 m3/h. Το πιθανό πεδίο, έκτασης 11 km2, εφάπτεται του βεβαιωμένου.

(β) Το βεβαιωμένο γ/θ πεδίο Νενήτων έχει έκταση 5 km2, θερμοκρασία ταμιευτήρα 78-82°C, βάθος ταμιευτήρα 300-500m και παροχή των υπαρχουσών γεωτρήσεων 150 m3/h. Το πιθανό πεδίο, έκτασης 19 km2, περιβάλλει το βεβαιωμένο.

Το γεωθερμικό πεδίο Θυμιανών μπορεί να αξιοποιηθεί στις ακόλουθες εφαρμογές: (α) ενεργειακή αναβάθμιση του Ιωνικού Κολυμβητηρίου, (β) θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) και δημιουργία spa σε ξενοδοχειακές μονάδες, (γ) αγροτικές εφαρμογές με χαμηλές θερμοκρασιακές απαιτήσεις, (δ) υδατοκαλλιέργειες, (ε) εγκατάσταση συστημάτων ΓΑΘ.

Το γεωθερμικό πεδίο Νενήτων μπορεί να αξιοποιηθεί στις ακόλουθες εφαρμογές: (α) θέρμανση υφιστάμενων και νέων θερμοκηπιακών μονάδων, (β) αφυδάτωση - ξήρανση αγροτικών προϊόντων, (γ) μονάδα παραγωγής pellets από στερεή βιομάζα, (δ) αφαλάτωση, (ε) τηλεθέρμανση, (στ) υδατοκαλλιέργειες, (ζ) τουριστική ανάπτυξη στην παράκτια ζώνη με δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων.

Επίσης, οι θερμές πηγές Αγιασμάτων (Τ: 54,9-60,6°C) και Αγίας Μαρκέλλας (43,2-43,7°C) μπορούν να τύχουν καλύτερης εκμετάλλευσης για ιαματική χρήση και αναψυχή, διασφαλίζοντας ευκολότερη πρόσβαση προς αυτές.

Τα συστήματα ΓΑΘ μπορούν να εγκατασταθούν οπουδήποτε στη Χίο και να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης / ψύξης, κλιματισμού ή και Ζεστού Νερού Χρήσης σε δημόσια κτήρια (δημαρχείο, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, μουσεία, νοσοκομείο κ.ά.), μουσεία και κτηριακά συγκροτήματα γραφείων, εγκαταστάσεις αεροδρομίου, super markets, μεγάλα καταστήματα, εμπορικές αποθήκες, ξενοδοχειακές μονάδες, οινοποιεία, ιχθυοκαλλιέργειες, θέρμανση εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων), μικρές θερμοκηπιακές μονάδες και θέρμανση εδάφους (σε συνδυασμό με τεχνολογία τούνελ χαμηλής κάλυψης), κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, διάφορες μονάδες μεταποίησης και μεμονωμένες κατοικίες.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το Μάρτιο του 2011 πραγματοποιήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας εντοπισμού γ/θ ρευστών υψηλής θερμοκρασίας (μέσης ενθαλπίας) για ηλεκτροπαραγωγή στην Κεντρική και Νότια Χίο (έκταση 472 km2), ο οποίος κηρύχθηκε επίσημα άγονος, παρά το αρχικό εκδηλωθέν ενδιαφέρον, λόγω της μη υπογραφής των συμβάσεων εκμίσθωσης.