-->

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομένα για το 2017

Τα μεταλλεύματα εμφάνισαν σταθερή πορεία το 2017 με οριακές βελτιώσεις τιμών
Στο 2017 ξεκίνησαν στην Κίνα περιορισμοί στην παραγωγή αλουμινίου, μολύβδου, ψευδαργύρου και προϊόντων μαγνησίας για περιβαλλοντικούς λόγους. Αυτό είχε σαν συνέπεια σημαντικές αυξητικές τάσεις τιμών στα προϊόντα αυτά που εκτιμάται ότι θα συνεχισθούν και στο 2018.

Η ελληνική οικονομία εμφάνισε σαφείς σταθεροποιητικές τάσεις και θετική ανάπτυξη του ΑΕΠ χωρίς όμως ακόμα αυτό ακόμα να επιδρά σημαντικά στον κλάδο μας. Στα πλαίσια αυτά εξακολουθούμε να έχουμε διττή εικόνα με καλές επιδόσεις για τις εξαγωγικές δραστηριότητες και στασιμότητα ή πτώση για
τις δραστηριότητες της εγχώριας αγοράς.

Τα μεταλλεύματα εμφανίζουν σταθερή πορεία το 2017 με οριακές βελτιώσεις τιμών. Συνεχίστηκε η αύξηση τιμών στα παραγόμενα μέταλλα, μεταλλικά προϊόντα και συμπυκνώματα και το 2017. Στα προϊόντα μαγνησίας έχουμε αυξημένους όγκους το 2017 χωρίς σημαντικές βελτιώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα

Εκθεση Δραστηριότητας Για Τ... by PETROS TZEFERIS on Scribd

Τα αδρανή υλικά στην περασμένη χρονιά, με τη συνεχιζόμενη μεγάλη κρίση στον κατασκευαστικό τομέα και την ανυπαρξία νέων έργων, σημείωσαν μείωση παραγωγής περί τα 4%. Το 2018 εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο έτος, όμως εμφανίζεται στο τέλος του 2017 μικρή ανάκαμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Ο κλάδος του τσιμέντου που έχει άμεση σχέση με την εξορυκτική δραστηριότητα συντηρείται χάρη στις εξαγωγές που πραγματοποιεί.

Ο κλάδος του μαρμάρου είχε σταθερά ανοδική πορεία λόγω των υψηλών εξαγωγών που ωθούνται από τη μεγάλη ζήτηση καλής ποιότητας μαρμάρων στη διεθνή αγορά. Σημειώνουμε ιδιαίτερα τις εξαγορές που έγιναν στο χώρο και οδηγούν στην διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και εκτός Ελλάδας ή την ενοποίηση δραστηριοτήτων. Όμως ο κλάδος αυτός υφίσταται ισχυρό ανταγωνισμό τόσο από τα μάρμαρα που προέρχονται από άλλες χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας, όσο και από τις τεχνητές πλάκες και πλακίδια.

ΣΜΕ Eτήσια-Ενημερωτική-Έκθε... by PETROS TZEFERIS on Scribd

Τα βιομηχανικά ορυκτά συνέχισαν την καλή τους πορεία όλο το 2017, με ελαφρά υψηλότερες πωλήσεις έναντι του 2016. Ο διεθνής ανταγωνισμός στον τομέα αυτόν είναι ιδιαίτερα οξύς, μεαποτέλεσμα να ωθούνται οι τιμές προς τα κάτω.

Η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη εμφανίζει σχετική αύξηση έναντι του 2016 κατά 15 % περίπου.
Ο λιγνίτης θεωρείται ο μεγαλύτερος ενεργειακός πυλώνας της χώρας, καθώς αποτελεί διαχρονικά τη βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πλεονέκτημα το ανταγωνιστικό κόστος εξόρυξης του. Η συμμετοχή του λιγνίτη στο σύνολο της παραγωγής ενέργειας εμφανίζεται επίσης αυξημένη έχοντας συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε περιπτώσεις σημαντικής αύξησης της ζήτησης αιχμής.

Σε κανονιστικό επίπεδο, εντός του 2017, έγινε όλη η προετοιμασία για την  διαμόρφωση του νέου Λατομικού νόμου. Με τον νόμο αυτό, που ψηφίστηκε στην αρχή του 2018, Ν. 4512/2018, επικαιροποιήθηκε η νομοθεσία για την αδειοδότηση των λατομικών ορυκτών αλλά και του Μεταλλευτικού Κώδικα (ΜΚ) σε ορισμένα σημεία. Ο Νόμος αυτός σε συνδυασμό με τον Ν.4442/2016 για την απλοποίηση της αδειοδότησης, δίνουν νέα ώθηση στον τομέα και απαιτούν ισχυρά αντανακλαστικά από την διοίκηση. Πράγματι, ο συνδυασμός των δύο νόμων περιορίζει τις διοικητικές πράξεις για την αδειοδότηση και μετατοπίζει το διοικητικό βάρος στον εκ των υστέρων έλεγχο ενώ παράλληλα αξιοποιεί σύγχρονα διοικητικά εργαλεία, όπως η γνωστοποίηση και οι τεχνολογίες πληροφορικής (πληροφοριακό σύστημα Notify Business).

Εντός του 2017, αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη για την εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Υλες και αναπτύχθηκε επίσης σημαντική δραστηριότητα  για θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και  ολοκλήρωσης των Περιφερειακών Χωροταξικών της Χώρας (ΠΧΠ).

Στατιστικά προηγούμενων ετών:
Όροι Χρήσης (αναδημοσίευση κλπ) της ιστοσελίδας: http://www.oryktosploutos.net/