-->

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Ο ορυκτός πλούτος της Τουρκίας

Ο Μεταλλευτικός Χάρτης της Τουρκίας (Τürkiye Maden Haritası)
[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Ο ορυκτός πλούτος της Τουρκίας είναι εξαιρετικά αξιόλογος, περιλαμβάνoντας κυρίως βιομηχανικά ορυκτά, πχ. βόριο, αλλά και λιγνίτες, πετρέλαιο σε περιορισμένες ποσότητες , φυσικό αέριο, σιδηρομεταλλεύματα, μεταλλεύματα χρωμίου (χρωμίτες), χαλκού, μολύβδου, ψευδάργυρου, αντιμόνιου, μαγγάνιου, χρυσού κ.ά.

H Τουρκία διαθέτει το 72% των παγκοσμίων αποθεμάτων (περίπου 3,05 δις. τον) και επιπλέον είναι η μεγαλύτερη παραγωγός παγκοσμίως σε ορυκτά βορίου καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος (38%) της παγκόσμιας παραγωγής για τα κρίσιμα ορυκτά του Βορίου.
Όσον αφορά τα βιομηχανικά ορυκτά, τα ορυκτά του βορίου αποτελούν το πιο σημαντικό εξαγωγικό  προϊόν της Τουρκίας. Η Τουρκία θεωρείται συνώνυμη με τα ορυκτά του βορίου παγκοσμίως, διαθέτοντας τις 4 από τις 13 επιχειρήσεις εξόρυξης βορίου στον κόσμο και τα τουρκικά αποθέματα αποτελούν το 72% των παγκοσμίων αποθεμάτων (περίπου 3,05 δις. Τον). Επισημαίνεται ότι το Βόριο βρίσκεται στον κατάλογο των κρισίμων για την Ευρώπη υλικών και η Τουρκία καλύπτει ένα μεγάλο μέρος (38%) της παγκόσμιας παραγωγής για τα κρίσιμα ορυκτά του Βορίου (βλ. Διάγραμμα).

Η Τουρκία είναι η Χώρα του ...μαρμάρου, διαθέτοντας τεράστια αποθέματα μαρμάρου, τραβερτίνη, όνυχα, φυσικής πέτρας και λοιπών μαρμαρικών πετρωμάτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που εκδίδουν οι ίδιοι (υπουργείο οικονομίας της Τουρκίας), η Τουρκία έχει το 40% των συνολικών αποθεμάτων μαρμάρου στον κόσμο, διαθέτοντας παράλληλα εξαιρετική ποιότητα και μεγάλη ποικιλία από χρώματα και υφές.

Τα συνολικά αποθέματα της Τουρκίας σε μάρμαρο εκτιμώνται σε περίπου 5,2 δισ. m3 ή αντίστοιχα 13,9 εκατ. τον. Η Τουρκία έχει ένα εκμεταλλεύσιμο απόθεμα 4 δισ. m3 μαρμάρου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 2,8 δισ. m3 για τραβερτίνη και 1 δισ. m3 για γρανίτη.

Σήμερα υφίστανται στην Τουρκία πάνω από από 1.500 ενεργά λατομεία μαρμάρου, 2.000 εργοστάσια επεξεργασίας και περίπου 9.000 μικρότερες μονάδες.

Ο λιγνίτης αποτελεί τη πιο σημαντική πηγή ενέργειας για την Τουρκία και τα συνολικά του αποθέματα υπολογίζονται στα 8 δις τόνους.
Επίσης η Τουρκία έχει επιτύχει μια σημαντική και παρατεταμένη αύξηση στην παραγωγή χρυσού από ίδια κοιτάσματα την τελευταία δεκαετία και πλέον, από το 2002 μέχρι και σήμερα.

Η Τουρκία, με τα παραπάνω δεδομένα, έχει ξεπεράσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στην παραγωγή χρυσού από εξόρυξη και αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της αυτή περαιτέρω.
Ξεκινώντας με ένα μόνο ορυχείο χρυσού το 2001, η Χώρα έχει πλέον εννέα ενεργά ορυχεία παραγωγής από τα οποία παρήχθησαν (μετά από μεταλλουργική επεξεργασία) ενδεικτικά 31 τον. χρυσού το 2014 και 33.5 τον. το 2013. Η Τουρκία, με τα παραπάνω δεδομένα, έχει ξεπεράσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στην παραγωγή χρυσού από εξόρυξη και αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της αυτή περαιτέρω.

Οι Τούρκοι δείχνουν ότι έχουν καταλάβει την αξία του ορυκτού τους πλούτου και προσπαθούν, όπως υποδηλώνει τόσο η δραστηριότητα της γνωστής Γενικής Διεύθυνσης για την Μεταλλευτική Ερευνα κι Εκμετάλλευση (General Directorate of Mineral Research & Exploration of Turkey , ΜΤΑ ) , η οποία υφίσταται από το 1935, και στην ιστοσελίδα της οποίας βλέπουμε να υπάρχουν σαφώς εκπεφρασμένοι στόχοι αλλά και αρμοδιότητες τόσο σε ερευνητικό όσο και σε επίπεδο εφαρμοσμένων projects. 


Η υπηρεσία  MTA εκτελεί το έργο της έρευνας των ορυκτών πρώτων υλών  της Τουρκίας και συμβάλλει στην οικονομία σύμφωνα με το νόμο περί ορυχείων 3213 προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλους τους παρακάτω τομείς: 1) Geological Research 2) Mineral Exploration 3) Geophysical research 4) Feasibility research 5) Geotechnical research 6) Technological research 7)  Marine and environmental research. Η ΜΤΑ διαθέτει 13 διακριτές υπηρεσίες/τμήματα , 12 περιφερειακά γραφεία και 3639 υπαλλήλους. To οργανόγραμμα της ΜΤΑ εδώ.

Περισσότερα στοιχεία για τον ορυκτό πλούτο της Τουρκίας δείτε εδώ:
*H οποιαδήποτε χρήση υλικού αλλά και γενικότερα η όποια αναδημοσίευση υπόκειται στην εφαρμογή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας