-->

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Η εκμίσθωση και αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου Καβάλας

To γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας Ακροποτάμου Καβάλας. Αν ευοδωθεί η όλη επένδυση και στο επίπεδο εφαρμογής, θα είναι μια ευτυχής κατάληξη της επιτυχημένης βασικής έρευνας (ΙΓΜΕ), του ενδιαφέροντος και των ενεργειών του οικείου Δήμου (Παγγαίου) αλλά και του συντονισμού εργασιών από την Απ. Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
Την άνοιξη του τρέχοντος έτους έγινε πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Ακροποτάμου Καβάλας

Μετά την κατάθεση του φακέλου επενδυτικής πρότασης από το Δήμο Παγγαίου μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Παγγαίου (Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ), ο Δήμος Παγγαίου απέκτησε το δικαίωμα διαχείρισης του πεδίου με απόφαση (συνημμένη) περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από τον αρμόδιο συντονιστή  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Προβλέπεται η εκμετάλλευση 6 υφιστάμενων γεωτρήσεων για την διανομή θερμικής ενέργειας προς τρίτους (τηλεθέρμανση κτιρίων, θέρμανση θερμοκηπίων, μεταποιητικών μονάδων), με την υποχρέωση της επανεισαγωγής των υποπροϊόντων ή της  ασφαλούς διάθεσής των, όταν αυτό δεν είναι δυνατό. Το γεωθερμικό ρευστό που θα αντλείται στην πρώτη φάση προς εκμετάλλευση, δεν θα υπερβαίνει τα 200 m3 /h.

Το ύψος των δαπανών για την κατασκευή των εγκαταστάσεων που προβλέπεται στην Οικονομοτεχνική μελέτη  είναι 4,7 εκατ. € και το σχετικό χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των έργων υπολογίζεται σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης. Το δικαίωμα διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου, εκμισθώνεται για χρονική περίοδο είκοσι πέντε (25) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για πέντε (5) επί πλέον έτη κάθε φορά, μέχρι τη συμπλήρωση τριανταπέντε (35) ετών συνολικά, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος.Σύντομα αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και το Δήμο Παγγαίου για αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου από τον Δήμο. 

Στα πλαίσια αυτά, διοργανώθηκε με επιτυχία πριν από λίγες μέρες (8.12.2017) σχετική εκδήλωση (εσπερίδα) στην Ελευθερούπολη Καβάλας.

Ενημερωτική Εσπερίδα: "Γεωθερμία: Προκλήσεις, Ευκαιρίες, Στρατηγική Αειφορικής Αξιοποίησης, Καλές Πρακτικές. Το έργο του Δήμου Παγγαίου στο γεωθερμικό πεδίο Ακροποτάμου"

Το ενδιαφέρον του δήμου εντοπίζεται στον θερμαλισμό που μπορεί να ενισχύσει τον ιαματικό τουρισμό, καθώς στο Παγγαίο υπάγονται οι ιαματικές πηγές των λουτρών Ελευθερών, με ζεστά μεταλλικά νερά που χρησιμοποιούνταν από τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Τηλεθέρμανση, θερμοκήπια & θερμαλισμός από το γεωθερμικό πεδίο Ακροποτάμου Καβάλας.

Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως η γεωθερμία, μπορούν να δώσουν διαφορετικές αναπτυξιακές προοπτικές σ’ έναν πλούσιο τόπο όπως το Παγγαίο. Επίσης η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου Καβάλας, που ανήκει στον Δήμο Παγγαίου μπορεί να δώσει επαγγελματική διέξοδο για όσους σχεδιάζουν να δημιουργήσουν θερμοκήπια, σημαντική ενίσχυση στην τουριστική δραστηριότητα των παραθαλάσσιων περιοχών, αλλά και οικονομία σε οικιακούς καταναλωτές υπόσχεται

Η επενδυτική πρόταση για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου παρουσιάστηκε τον Οκτώβρη από τον δήμαρχο Παγγαίου, Φίλιππο Αναστασιάδη, σε ειδική ημερίδα, στο «Open Days» της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων τον Οκτώβρη στις Βρυξέλλες.

Το γεωθερμικό πεδίο Ακροποτάμου στις Βρυξέλλες

Το ερευνητικό πεδίο διαθέτει δύο ταμιευτήρες σε βάθη περίπου 250 και 500 μέτρων όπως προκύπτει από την  έρευνα του  ΙΓΜΕ, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2003-2006 και η οποία οδήγησε στην κατασκευή έξι παραγωγικών/ερευνητικών γεωτρήσεων.   Δύο από τις παραπάνω γεωτρήσεις παρουσιάζουν σημαντικά ενεργειακά δεδομένα, δηλαδή άνω των 350 κυβικών/ώρα παροχή γεωθερμικού ρευστού σε θερμοκρασία περίπου 90 βαθμών Κελσίου.

Ο δήμαρχος Παγγαίου δίνει έμφαση στην πολύ καλή συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία αξιολόγησε θετικά το επενδυτικό σχέδιο που υποβλήθηκε από τη ΔΕΥΑΑ Παγγαίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου της Αποκεντρωμένης.

Επενδυτικό σχέδιο.Ο δήμος στην παρούσα φάση προχωρά στη μελετητική και αδειοδοτική ωρίμανση του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποδομών άντλησης και μεταφοράς της διαθέσιμης θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων κατοικιών, μεταποιητικών μονάδων, καθώς και την ψύξη τουριστικών υποδομών. Ο κ. Αναστασιάδης εξηγεί ότι το υψηλό διαθέσιμο ενεργειακό δυναμικό του πεδίου συνεπάγεται τη δυνατότητα κάλυψης των θερμικών φορτίων άνω των 150 στρεμμάτων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη κάλυψη των θερμικών φορτίων καταναλώσεων αστικής τηλεθέρμανσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του γεωθερμικού ρευστού.

Ο δήμος, μέσω της αξιοποίησης της διαθέσιμης γεωθερμικής ενέργειας, στοχεύει στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη, τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου στην τοπική κοινωνία και την υλοποίηση ενός υγιούς και βιώσιμου αναπτυξιακού έργου. «Πέραν της ενεργειακής αξιοποίησης, ο δήμος μελετά την αναγνώριση πιθανών ιαματικών ιδιοτήτων του γεωθερμικού ρευστού, με στόχο τη σχετική αξιοποίησή του σε περίπτωση που αυτό καταστεί δυνατό από την ελληνική νομοθεσία».

Επίσης, προσθέτει ότι ο δήμος διαθέτει δημοτική έκταση 9.000 στρεμμάτων σε απόσταση περίπου 5 χλμ. από το γεωθερμικό πεδίο και σχεδιάζει την ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς της γεωθερμικής ενέργειας, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης τουριστικών υποδομών, οι οποίες ενδέχεται να αξιοποιήσουν τις ιαματικές ιδιότητες του ρευστού. Καταλήγει, λέγοντας ότι «ο δήμος βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης master plan για τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημοτικής έκτασης σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου».

GEOTHERMAL DRILLING ACTIVITY IN THE AKROPOTAMOS AREA (MACEDONIA, NORTHERN GREECE)

[του Πέτρου Τζεφέρη]