-->

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Κρίσιμο το επόμενο διήμερο για την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

Από τη συγκέντρωση των εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στο ΥΠΕΝ, Πέμπτη 21.09.2017
Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας ολοκλήρωσε την αδειοδότηση του έργου της θυγατρικής του καναδικού ομίλου Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα, καθώς χορήγησε συνολικά τρεις άδειες και ενέκρινε την τεχνική μελέτη του υποέργου που αφορά την αποκατάσταση του παλαιού μεταλλείου. Ακόμη, το υπουργείο ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι ξεκίνησε η διαιτησία για να διερευνηθεί εάν η Eldorado Gold εκπληρώνει τη συμβατική υποχρέωσή της για την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού.

Ωστόσο, τα παραπάνω  δεν έχουν συμπληρωθεί με την χορήγηση και των  υπολειπόμενων αδειών για το έργο στις Σκουριές. Για το λόγο αυτό και τα 4 σωματεία εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσουν σε 48ωρη απεργία για το επόμενο διήμερο, καθώς θέλουν να κατεβούν στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο ΥΠΕΝ για να συναντηθεί αντιπροσωπεία τους εκ νέου με τον Υπουργό.

Flash smelting (Outokumpu furnace)
Outokumpu flash furnace, mainly designed for copper smelting
Όπως υποστήριξε ο κ. Ζαφειρούδας, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στις στοές των μεταλλείων,η άδεια για τις Σκουριές, αφορά «την κατασκευή εργοταξίου για εξόρυξη συμπυκνώματος χαλκού, που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταλλουργία στο Μαντέμ Λάκκο και όχι εξόρυξη χρυσού». «Δεν έχει να κάνει με τη διαιτησία αυτή η άδεια, είναι άλλο το θέμα του flashsmelting, δημιουργείται σύγχυση», είπε ο κ. Ζαφειρούδας.

Για τους ίδιους λόγους, η εταιρεία θα προσφύγει, για μία ακόμη φορά, στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ΣτΕ. για παράλειψη νόμιμων οφειλόμενων ενεργειών ως προς τη χορήγηση των αδειών για τις Σκουριές, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό:

- η σύμβαση μεταβίβασης των μεταλλείων δεν προβλέπει την αναστολή της διαδικασίας χορήγησης των αδειών σε περίπτωση που η πολιτεία προσφύγει στη διαιτησία.

- το υπουργείο ΠΕΝ έχει ήδη χορηγήσει τις βασικές άδειες και εγκρίσεις για το έργο των Σκουριών, με αυτή που εκκρεμεί να αφορά την τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Πρόκειται για τροποποίηση λόγω αλλαγής χωροθέτησης του εξοπλισμού εξαιτίας της εύρεσης αρχαιοτήτων στον χώρο, τα οποία αναμένεται επίσης να μετακινηθούν βάσει απόφασης του ΚΑΣ.

Η εταιρεία επισημαίνει πως άλλο πράγμα είναι το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές και την Ολυμπιάδα και άλλο η μονάδα καθετοποίησης - μεταλλουργία στο Μαντέμ Λάκκο που αποτελεί αντικείμενο της Διαιτησίας. Επίσης  τονίζει πως τα έργα της έχουν αλληλουχία, η μια φάση ακολουθεί την άλλη και «το έργο δεν είναι αποσπασματικό», όπου μπορεί κανείς να κάνει αλλαγές κατά το δοκούν.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, η προσφυγή του Δημοσίου στη διαιτησία πραγματοποιήθηκε, ενόσω το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας της επιστροφής του Προσαρτήματος "Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειϊκού Οξέος" στο Μαντέμ Λάκκο. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο, τον Νοέμβριο του 2016, απέρριψε την αίτηση θεραπείας με την οποία η εταιρεία ζητούσε την ανάκληση της υπουργικής απόφασης για την επιστροφή του προσαρτήματος της τεχνικής μελέτης μεταλλουργικής μονάδας στο Μαντέμ Λάκκο. Αφότου, λοιπόν, η αίτηση θεραπείας απορρίφθηκε, η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ.

Στο δια ταύτα της αίτησης για διενέργεια διαιτησίας του Δημοσίου, ένα σημείο του 18σέλιδου εγγράφου, θα μπορούσε να θέσει σε μόνιμη διελκυστίνδα την επένδυση. Ο λόγος για το σημείο 32 όπου αναφέρεται ότι το "αιτούν (δηλ. το Δημόσιο που εκπροσωπεί το υπουργείο Περιβάλλοντος) επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός του, περιλαμβανομένης της τροποποίησης, συμπλήρωσης, εξειδίκευσης και προσθήκης των ισχυρισμών, νομικών βάσεων και αιτημάτων του με τα υπομνήματά του στην παρούσα διαιτησία κατά χρόνο και τρόπο που θα υποδειχθεί από το διαιτητικό δικαστήριο". Το Δημόσιο δηλαδή, έχει τη δυνατότητα, κατά βούληση να θέσει και νέα σημεία στην κρίση της διαιτησίας.

Εντούτοις, ένα άλλο σημείο επισημαίνει ότι ακύρωση μέρους της σύμβασης (πχ. εκείνο που αφορά την υποχρέωση της εταιρείας να δημιουργήσει μεταλλουργική μονάδα), δεν συνεπάγεται ακυρότητα του συνόλου της σύμβασης, η οποία όπως αναφέρεται παραμένει ισχυρή και δεσμευτική για τα δύο μέρη. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν η διαιτησία θα προχωρήσει και μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Eldorado πράγματι, όπως υποστηρίζει το Δημόσιο, δεν έχει εκπληρώσει και ούτε μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση της για δημιουργία μονάδας παραγωγής χρυσού με την τεχνική flash smelting, η εταιρία δεν υποχρεούται να αποχωρήσει. Αντιθέτως, θα κληθεί να υποβάλει νέο, εναλλακτικό σχέδιο για το βιομηχανικό σκέλος της επένδυσής της και να εξασφαλίσει νέα αδειοδότηση. 

Θα ανασταλούν οι εργασίες;

Με το τελεσίγραφο για αναστολή όλων των εργασιών να εκπνέει την Πέμπτη, ερώτημα αποτελεί εάν από τη Δευτέρα, εφόσον δεν χορηγηθούν, οι άδειες για τις Σκουριές, θα σταματήσει το σύνολο των έργων. Παράλληλα η εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη και τα ποσά των αποζημιώσεων που ακούγονται σε αυτό το ενδεχόμενο είναι ιλιγγιώδη (από 3 δισ. δολ. έως 12 δισ. δολ.). 

Εάν δεν αναθεωρήσει την αρχική απόφαση το διοικητικό συμβούλιο της Eldorado Gold, τότε οι εργασίες θα σταματήσουν, καθώς, όπως αναφέρει η εταιρεία, η μονάδα στις Σκουριές αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού business plan που προβλέπει την παραγωγή μεταλλικού χαλκού και χρυσού "doré" από το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο στο Μαντέμ Λάκκο.Το τελευταίο, που προβλεπόταν αρχικά, να έχει κατασκευαστεί έως τα τέλη του 2019,  έχει σχεδιαστεί ώστε να τροφοδοτείται με  μετάλλευμα τόσο από τα μεταλλεία της Ολυμπιάδας όσο και των Σκουριών.

Σημειωτέον τέλος ότι χωρίς να παράγονται αυτή τη στιγμή μεταλλικές αξίες (χρυσού, χαλκού, αργύρου), λόγω των γνωστών ανωτέρω ζητημάτων των αδειοδοτήσεων, τα παραγόμενα συμπυκνώματα σιδηροπυρίτη-αρσενοπυρίτη που εξάγονται είναι κερδοφόρα, οδηγώντας σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 6μήνου 2017, σε έσοδα  27,3 εκατ. ευρώ και κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ. Η τιμή spot του χρυσού στο Λονδίνο βρίσκεται στα 1.310 δολάρια η ουγκιά.