-->

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ταξίδι στη γεωλογία, την ιστορία και τις εξορυκτικές δραστηριότητες

Διαδικτυακή εφαρμογή των Γεωδιαδρομών της Χαλκιδικής

Το ΙΓΜΕ, μέσα από τη συμμετοχή του σε διάφορα έργα (Β' Κ.Π.Σ., Γ' Κ.Π.Σ.) διαθέτει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την καταγραφή και ανάδειξη θέσεων της γεωλογικής κληρονομιάς.

Μέχρι σήμερα έχει εκπονήσει σημαντικό έργο ανάδειξης της γεωλογικής κληρονομιάς και της γεωποικιλότητας της χώρας, τόσο στο Γ' ΚΠΣ όσο και στο ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα την ανάδειξη χώρων ως γεωπάρκων (πχ. περιοχή Βίκου-Αώου, πρόταση για τη Λαυρεωτική) και ένταξή τους στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων (www.europeangeoparks.org) και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO (www.unesco.org), την ανάδειξη γεωδιαδρομών, των ανάδειξη του γεωλογικού-ηφαιστειολογικού και φυσικού πλούτου της Νισύρου κλπ.

Στάση Α-18: Όταν η φύση ζωγραφίζει…
Στόχος του εν λόγω έργου, όπως και των προηγούμενων που εκπονήθηκαν από το ΙΓΜΕ, είναι οι προτάσεις που θα αναπτυχθούν για κάθε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας να συμπεριληφθούν στα αναπτυξιακά σχέδια της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο σχεδιασμό διαχειριστικών σχεδίων για τη διατήρηση της φύσης και της γεωλογικής - πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύνολό της.
Το έργο  (υποέργο 5 του έργου ΓΕΩΧΑΡΤ) χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013.

Στάση Α-3: Επαφή γρανίτη με Περιροδοπικά πετρώματα
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου για το Νομό Χαλκιδικής, μιας περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που συνδυάζει την πλούσια γεωλογική κληρονομιά με πληθώρα ιστορικών - αρχαιολογικών μνημείων και περιοχές μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος.

Υπάρχουν, λοιπόν, οι ιδανικές συνθήκες για τη βέλτιστη αξιοποίηση τους, ενώ οι προτεινόμενες γεωδιαδρομές που συνδυάζουν τη γεωλογική παρατήρηση και την αναψυχή, ακολουθώντας το οδικό δίκτυο του νομού, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του γεωλογικού τουρισμού της περιοχής.

Στάση Α-17: Γρανιτικά νησάκια στο Καλαμίτσι
Η εργασία υπαίθρου, πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις: (α) κατά το χρονικό διάστημα χρονικό διάστημα 19-08-2013 έως 28-08-2013 και (β) κατά το χρονικό διάστημα χρονικό διάστημα 12-03-2015 έως 17-03-2015. Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η παρατήρηση των εποχιακών μεταβολών και η καταγραφή γεωτόπων τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο, αποκομίζοντας μια πλήρη εικόνα για την περιοχή (π.χ. λόγω των κλιματικών συνθηκών δεν ήταν δυνατή η καταγραφή θέσεων υδρολογικού – υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος το καλοκαίρι, καθώς τα περισσότερα ποτάμια των ορεινών περιοχών του νομού είναι παροδικής ροής).

Η συλλογή των χρησιμοποιηθέντων στοιχείων, κατά τη διάρκεια των 2 εξορμήσεων υπαίθρου, έγινε από τη γεωλόγο του ΙΓΜΕ Δρ. Ειρ. Ζανανίρι (Γεωλόγος – Γεωφυσικός) και τον εργοδηγό χημικό Γ. Ευθυμίου. Η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του ΙΓΜΕ για την εκπόνηση των ανωτέρων εργασιών ήταν η Διεύθυνση Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων (ΔΓΓΧ).

[Επιμέλεια Π. Τζεφέρης]