-->

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ: ο απολογισμός του 2016

Η ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ ΑΕ, είναι παραγωγός σιδηρονικελίου, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και μία από τις πέντε μεγαλύτερες παγκόσμια.
Η  ΛΑΡΚΟ  Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία, αξιοποιεί τα ελληνικά σιδηρονικελιούχα μεταλλεύματα (λατερίτες). Είναι καθαρά εξαγωγική επιχείρηση, συνεισφέροντας στην Εθνική Οικονομία περίπου 200 με 250 εκ. ευρώ ετήσια.

Κατά το έτος 2016, η ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ  παρήγαγε 17.071 τόνους νικελίου έναντι 17.113 της παραγωγής του 2015, σημειώνοντας οριακή μείωση παραγωγής κατά 0,25%. αντίστοιχα, οι εξαγωγές του έτους ανήλθαν σε 16.854 τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 3,9%.

Η εταιρεία κατάφερε να εξυπηρετήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις με συνέπεια, και έτσι διατήρησε τη σημαντικότατη θέση που κατέχει στην ευρωπαϊκή αγορά σιδηρονικελίου για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.

Tο διάγραμμα ροής τους μεταλλουργικού συγκροτήματος της Λάρκο στη Λάρυμνα
Για το 2016, η παγκόσμια παραγωγή νικελίου ανήλθε σε περίπου 1,96 εκ. τόνους, σημειώνοντας μείωση 1% σε σχέση με το 2015.  Η Κίνα, η Ρωσία και η Ιαπωνία διατήρησαν την ηγεμονία τους στην παραγωγή νικελίου με ποσοστό που αντιστοιχεί στο 45% της παγκόσμιας συνολικής παραγωγής.

Tο έτος 2016, η ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ παρήγαγε 17.071 τόνους νικελίου στις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της στην Λάρυμνα
Στην Ευρώπη το 2016 παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής για πέμπτη συνεχή χρονιά, η οποία άγγιξε το 6% με συνολική παραγωγή περίπου 443.000 τόνους. Αντίθετα, η ζήτηση του νικελίου σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση 7,8% με το σύνολο της παγκόσμιας κατανάλωσης νικελίου να υπολογίζεται σε 2,02 εκ.τόνους. Για το 2016, υπολογίζεται ότι το 68%  του παραγόμενου νικελίου καταναλώθηκε για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.

H τιμή του νικελίου London Metal Exchange (LME) αν και παρουσίασε μικρές αυξομειώσεις το 1ο εξάμηνο του 2016 (από 8.347,38 έως 8.961,59 $/τόνο νικελίου), στο 2ο εξάμηνο του έτους σημείωσε σημαντική αύξηση και ο Δεκέμβριος έκλεισε με μέσο όρο τα 11.080,50$/τόνο νικελίου. Εντούτοις, ο μέσος όρος του έτους ήταν 9.645,79 $/τόνο νικελίου, και η αντίστοιχη ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ήταν 1,1066. Αντίστοιχα, τα στοκ νικελίου στις αποθήκες του LME μειώθηκαν σημαντικά από 441.342 τόνους την 1η ιανουαρίου 2016, σε 371.280 τόνους στις 30 δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι ανάγκες της μεταλλουργικής μονάδας σε πρώτη ύλη καλύφθηκαν αποκλειστικά με μετάλλευμα, που προήλθε από τα μεταλλεία Ευβοίας, Αγίου Ιωάννη Βοιωτίας και Καστοριάς, η δε συνολική παραγωγή σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος ανήλθε σε 2.209.421 τόνους.

Παράλληλα η Λαρκο παρήγαγε 225.000 τον. λιγνίτη από το λιγνιτωρυχείο της στα Σέρβια Κοζάνης. το μεγαλύτερο μέρος της διατέθηκε στη ΔΕΗ για ηλεκτροπαραγωγή και το μικρότερο χρησιμοποιήθηκε στη μεταλλουργική μονάδα της λάρυμνας.

Η παραγωγή σιδηρονικελίου της λαρκο, πραγματοποιείται σε πέντε ηλεκτρικές καμίνους των 25 έως 40 MW.   Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση, υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο MWH και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την «αλουμίνιο της Ελλάδος». Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύει το 30% περίπου του κόστους παραγωγής και επηρεάζει σημαντικά το συνολικό κόστος της εταιρείας και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητά της.

 Ο καθορισμός της τιμής χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, αποτέλεσε διαρκές σημείο τριβής μεταξύ ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ για παραπάνω από δέκα χρόνια αφότου έληξε η σχετική σύμβαση (31.03.2006) που συνέδεε την τιμολόγηση της Λαρκο με την τιμολόγηση της «αλουμίνιον της Ελλάδος».

Κατόπιν εντατικών συζητήσεων μεταξύ των διοικήσεων ΔΕΗ  και λαρκο, επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία για την τιμή χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα έτη. Η τιμή εκκίνησης είναι 37,6 €/MWh και η συμφωνία προβλέπει εκπτώσεις στην τιμή χρέωσης λόγω όγκου και ειδικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης καθώς και έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης.

Παράλληλα προβλέπει την προσαύξηση της τιμής ανάλογα με μελλοντική αύξηση της τιμής του νικελίου πάνω από συγκεκριμένο επίπεδο. Η εφαρμογή αυτών μπορεί να οδηγήσει την τιμή σε λιγότερο από 35 €/ΜWh.

Η συμφωνηθείσα τιμή θα ισχύσει αναδρομικά από 1.01.2016 μέχρι 31.12.2020. ή τιμή θεωρείται συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Λαρκο.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]