-->

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Σεμινάριο ΣΕΜΜΘ: Η χρήση της συρματοκοπής στα λατομεία Μαρμάρου

Στα πλαίσια της ανακήρυξης του 2017 ως έτους υγιεινής και ασφάλειας ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα: “Η χρήση της συρματοκοπής στα λατομεία Μαρμάρου”.Το σεμινάριο έλαβε χώρα το Σάββατο 22 Απριλίου 2017  στην αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Δράμας.


Η θεματολογία του σεμιναρίου περιελάμβανε τα εξής:

● Γενικά η χρήση της συρματοκοπής (ιστορικά, πεδίο εφαρμογής)
● Περιγραφή μηχανημάτων, τύποι συρματοκοπών, νέες τάσεις
● Κίνδυνοι από τη χρήση των συρματοκοπών
● Στατιστική ανάλυση ατυχημάτων από συρματοκοπές, αιτίες & παραλείψεις
● Προτεινόμενα μέτρα ασφάλειας για την αντιμετώπιση των κινδύνων
● Κανονισμοί συρματοκοπών, επίβλεψη εφαρμογής τους

Παρακάτω δίνονται οι ομιλίες-παρουσιάσεις:

Την εκδήλωση παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων,  της δημόσιας διοίκησης, τεχνικοί ασφαλείας, εργοδηγοί, επιστάτες, συρματοκόπτες των επιχειρήσεων - μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας - Θράκης, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιμέλεια: Πέτρος Τζεφέρης

Η ασφάλεια των συρματοκοπών