-->

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Περιβαλλοντικά οφέλη και επιπτώσεις από την αξιοποίηση της Γεωθερμίας στο αστικό περιβάλλον

Εισήγηση του Δρα Γεωλόγου Απ. Αρβανίτη με τίτλο "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", η οποία πραγματοποιήθηκε στην ημερίδα με θέμα "ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 στο MEC Παιανίας.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη ΜΚΟ ECOCITY με τη συνεργασία του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ).

[Επιμέλεια Π. Τζεφέρης]

Ημερίδα "Γεωθερμία και Περιβάλλον", MEC Παιανίας 04.03.2017- Εισηγήσεις