-->

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Στατιστικά παραγωγής Λατομικών, Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών προϊόντων για την τελευταία 5ετία (2011-2015)

 Εξόρυξη μαρμαρικών προϊόντων από λατομεία της
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, 2013-2015
Η Ελλάδα  διαθέτει ορυκτές πρώτες ύλες (ΟΠΥ) σημαντικές τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα και σε ποικιλία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έκταση της χώρας μας, την κατατάσσει στις κορυφαίες θέσεις σε παγκόσμια κλίμακα ανάμεσα στις χώρες που διαθέτουν σημαντικό αποθεματικό δυναμικό ορυκτών πρώτων υλών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Για το λόγο αυτό, η  αξιοποίηση των ΟΠΥ της χώρας μας αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που μπορεί παράλληλα να συμβάλλει και σε άλλους κρίσιμους τομείς της, όπως τη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων (π.χ. αλουμινίου, νικελίου κ.λ.π.), την οικοδομική και εν γένει κατασκευαστική δραστηριότητα, την παραγωγή ενέργειας, τη βιομηχανία ανοξείδωτου χάλυβα, την τσιμεντοβιομηχανία κ.α.

Παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία έτη, ο εξορυκτικός κλάδος επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και σταθερότητα με μικρές διακυμάνσεις, εξαιτίας του έντονου εξαγωγικού του χαρακτήρα, καθώς σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας προέρχεται από πωλήσεις στις διεθνείς αγορές.

Η αξία των πωλήσεων  του κλάδου την τελευταία πενταετία είναι 1-1,5  δισ. € ετησίως, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται  οι συνδεδεμένοι κλάδοι της μεταποίησης αλλά και  οι λιγνίτες και τα υλικά που γενικά δεν υφίστανται τιμολόγηση (πηγή: «Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2016). Οι εξαγωγές, καθόλη την πενταετία υπερέβησαν το 50% των πωλήσεων, ενώ για επιμέρους τομείς του κλάδου, όπως πχ.στον τομέα του μαρμάρου και των διακοσμητικών λίθων, παρουσιάζεται διαρκής αύξηση των εξαγωγών οι οποίες έφτασαν τα 256,4 εκ. €, για το 2014 και τα 275,4 εκ €. το 2015  (στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής ΕΛΣΤΑΤ). Η τάση συνεχίστηκε και το 2016, όπου οι εξαγωγές έφθασαν τα 298 εκ. €.ενώ η ίδια τάση συνεχίζεται και το 2017.

Η σημειολογία που αναδεικνύει  τα δυνατά σημεία του κλάδου τεκμηριώνεται και από ορισμένες εξαιρετικές επιδόσεις   σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ενδεικτικά  για το έτος 2014  (World Mining Data, vol.31 , Minerals Production, Vienna 2016), η χώρα μας βρίσκεται στη 1η θέση σε παραγωγή περλίτη, στην 6η θέση σε παραγωγή μπεντονίτη, στην 7η θέση στην παραγωγή λιγνίτη, στην 9η θέση σε παραγωγή μαγνησίτη, στη 13η θέοη σε παραγωγή βωξίτη και στη 15η θέση σε παραγωγή νικελίου. Επίσης σημαντική είναι  η συγκράτηση του απασχολούμενου προσωπικού στην εξορυκτική βιομηχανία, το οποίο διατηρήθηκε στο επίπεδο 15-18.000 εργαζομένων.

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία των ποσοτήτων της παραγωγής ορυκτών πρώτων υλών καθώς και μεταλλουργικών προϊόντων της Ελλάδος την πενταετία 2011-2015*.
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA


Παραγωγή Λατομικών/Μεταλλευτικών/Μεταλλουργικών Προϊόντων


Ποσότητα σε χιλιάδες τόνους (Metric tons) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
2011
2012
2013
2014
2015
Μεταλλευτικά Ορυκτά/Προϊόντα Μεταλλουργίας
Βωξίτης (εκατ. τον.)
2,30
1,815
1,844
1,872
1,831
Αλουμίνα ΑΙ2Ο3 (ένυδρη)
809,70
784,40
811,60
813,5
806,50
Αλουμίνα ΑΙ2Ο3 (άνυδρη)
683,03
653,01
664,51
674,1
674,42
Αλουμίνιο, πρωτόχυτο (παραγωγή χυτηρίου)
167,49
165,05
169,46
173,2
179,4
Διοξείδιο του άνθρακα C02 (υγρό)
10,20
10,76
10,04
10,34
5,83
Λευκόλιθος/Μαγνησίτης
541,81
351,27
383,00
360,3
383,23
Δίπυρη Μαγνησία
38,34
26,83
30,56
26,01
20,22
Καυστική Μαγνησία
59,84
60,63
57,39
70,66
86,80
Πυρίμαχες μάζες
45,20
44,82
41,99
41,02
33,66
Μεικτά θειούχα μεταλλεύματα (ξηροί τον.)
214,94
227,20
227,20
219,9
154,99
Αστριοι
10,56
13,00
0
0
0
Θειούχος Μόλυβδος, PbS (συμπύκνωμα, ξηροί τον.)
16,59
18,06
18,38
15,65
12,57
Θειούχος Ψευδάργυρος, ZnS (συμπύκνωμα, ξηροί τον.)
39,13
41,82
41,23
41,96
27,66
Χρυσοφόρος Αρσενοπυρίτης, FeS2 (συμπύκνωμα, ξηροί τον.)
0
4,26
64,84
58,33
39,52
Σιδηρονικελιούχο μετάλλευμα – Λατερίτης (εκατ. τον.)
2,235
2,.256
2,.221
2,382
2,340
Κράμα σιδηρονικελίου, FeNi
93,91
96,44
88,91
94,95
89,13
Περιεχόμενο Νί στο κράμα σιδηρονικελίου
18,53
18,63
16,89
18,48
17,11
Σκουριά Ηλεκτροκαμίνων (εκατ. τον.)
1,920
1,905
1,873
1,976
1,966
Σκουριά Μεταλλακτών
79,01
85,51
83,97
87,19
 57,90
Σμύριδα
5,90
4,25
4,25
4,80
7,15
Χουντίτης/Υδρομαγνησίτης
23,80
24,20
15,20
5,34
15,66
Ενεργειακά Ορυκτά
Λιγνίτης (εκατ. τον.)
58,40
62,334
55,50
50,80
 46,31
Αργό Πετρέλαιο (σε χιλιάδες βαρέλια)
675,50
661,51
609,39
514,2
  532,62
Φυσικό Αέριο (σε εκατ. Nm3)
5,927
6,401
5,415
5,062
   4,379
Βιομηχανικά Ορυκτά
Αμφιβολίτης (πρωτογενές ορυκτό)
23,26
10,40
19,36
22,92
18,73
Αργιλοπυριτικό τσιμεντοβιομηχανίας
ΝΑ
ΝΑ
1.400*
1.500
1.181
Ατταπουλγίτης
17,75
19,87
32,40
45,00
107,74
Αργιλοι Κεραμοποιίας
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
450,0
319,68
Ανθρακικό Ασβέστιο
95,14
128,04
183,03
180,7
169,76
Γύψος
590,00
621,33
760,00
664,3
649,28
Διοξείδιο του πυριτίου (Πυριτικό)
1,67
0
10,00
0
75,32
Ζεόλιθος
ΝΑ
2,85
0
0,17
0,36
Καολίνης
ΝΑ
0
0
0
0
Κίσσηρις (ελαφρόπετρα)
468,96
385,92
420,00
429,87
580,96
Μπεντονίτης (πρωτογενές ορυκτό) (σε εκατ. τον.)
1,188
1,235
1,000
1,011
1,123
Μπεντονίτης (ημικατεργασμένος)
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
927,43
Μπεντονίτης (κατεργασμένος)
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
807,55
Ολιβινίτης (πρωτογενές ορυκτό)
55,32
20,28
16,46
25,4
23,02
Ποζολάνη
350,0*
270,0
266,0
27,0
153,1
Περλίτης (πρωτογενές ορυκτό)
842,87
876,40
890,0
985,3
890,7
Περλίτης (ημικατεργαομένος)
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
482,96
Περλίτης (κατεργασμένος)
507,23
450,00
435,00
507,4
376,67
Χαλαζίας και χαλαζίτης
11,24
0
0
0
0
Μάρμαρα και Σχιστολιθικές Πλάκες
Μάρμαρα σε όγκους (σε χιλιάδες m3)
285,00
200,00
220,00
232,0
199,63
Ξοφάρια (όγκοι ακανόνιστου σχήματος)
390,00
244,00
300,0*
335,0*
291,53
Σχιστολιθικές πλάκες (σε χιλιάδες m3)
ΝΑ
160,00
180,00
100,0
89,90
Αδρανή Υλικά
Ασβεστολιθικά Αδρανή (εκατ. τον.)
38,0*
29,0*
30,0*
38,0*
35,6
Μαρμαρόσκονη- μαρμαροψηφίδα 
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
6,07
4,08
Αλάτι (από τις Αλυκές)
174,50
191,97
189,50
146,4
121,53
*Πηγή:  www.latomet.gr

[Επιμέλεια:  Π. Τζεφέρης]