-->

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Εξόρυξη και Βιωσιμότητα: η εξόρυξη μπορεί να συμβάλει θετικά και στους 17 SDGs


[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Peter]

Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα 193 Κράτη Μέλη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ενέκριναν την "Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030", η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο Στόχων (17) για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) για όλη την περίοδο 2015-2030.

Η "agenda" και οι SDGs αντιπροσωπεύουν ένα συνολικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη για την συνδυαστική επίτευξη των οποίων απαιτείται συναίνεση αλλά και πρωτοφανής συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, αναπτυξιακών εταίρων, του ιδιωτικού τομέα και των τοπικών κοινοτήτων, γενικότερα όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων.

Η εξορυκτική βιομηχανία έχει την ευκαιρία και τις δυνατότητες να συμβάλει θετικά σε όλους τους 17 SDGs. Η βιομηχανία εξόρυξης μπορεί δυνητικά να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά όλους τους SDGs. Η εξορυκτική δραστηριότητα μπορεί να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη με την παροχή ευκαιριών για αξιοπρεπή απασχόληση, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τις διασυνδέσεις των υποδομών. Πολλά από τα προϊόντα της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι επίσης απαραίτητα δομικά στοιχεία σε τεχνολογίες, υποδομές, ενέργεια και γεωργικές εφαρμογές.

Ο παρόν Atlas χαρτογραφεί τη σχέση μεταξύ της εξόρυξης και των SDGs χρησιμοποιώντας παραδείγματα καλής πρακτικής στην εξορυκτική βιομηχανία και τις υπάρχουσες γνώσεις για την επίτευξη της βιώσιμη ανάπτυξης Παρουσιάζει μια εκτενή και ευρεία επισκόπηση των ευκαιριών και των προκλήσεων για να αποδείξει τις πραγματικές και εν δυνάμει θετικές παρεμβάσεις του κλάδου εξόρυξης στην επίτευξη των SDGs - από την ερευνητική διαδικασία, την παραγωγή και τελικά το κλείσιμο των ορυχείων.SEMAFO και SDG1: Παραγωγή βουτύρου "καριτέ"
 (Shea Butte) στην Burkina Faso, Αφρική


Ας πάρουμε, ενδεικτικά, ένα παράδειγμα που αφορά τον πρώτο στόχο (SDG1):Mining and Poverty Eradication.

Το Βούτυρο Καριτέ (Shea Butter) προέρχεται από την επεξεργασία των καρπών του δέντρου Vitellaria paradoxa, το οποίο το συναντάμε στη Δυτική και Κεντρική Αφρική.Όταν χρησιμοποιείται για την παρασκευή σαπουνιών, το Βούτυρο Καριτέ αποτελεί ένα καταπληκτικό προϊόν το οποίο χαρίζει πλούσιο απαλό αφρό.Σήμερα εξακόσιες γυναίκες,  μέλη του συνεταιρισμού στην Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso) της Κεντροδυτικής Αφρικής, ζουν και εργάζονται στο νέο κέντρο παραγωγής βουτύρου καριτέ μια δραστηριότητα που έχει κάνει την περιοχή να σφίζει από ζωή.
 Όλα ξεκίνησαν ως μέρος μιας πρωτοβουλίας από τη SEMAFO, μια καναδική μεταλλευτική εταιρεία με εγκαταστάσεις παραγωγής χρυσού στη Δυτική Αφρική, για να δημιουργήσει δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες και γενικά τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής γύρω από τα ορυχεία. Αρχικά, η SEMAFO απλά αγόραζε το  παραγόμενο ελάχιστο σαπούνι από χωρικούς, μια μικρή χειρονομία που προκάλεσε την ιδέα να κάνουν σαπούνι σε μια πιο εμπορική βάση. Όταν κατέστη σαφές στις γυναίκες ότι το εγχείρημα θα χρειαστεί εγκαταστάσεις και μηχανήματα, η  SEMAFO παρενέβη για να χρηματοδοτήσει την τεχνογνωσία και την κατασκευή.

Ο Ατλας περιλαμβάνει ανάλογες καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για όλους του στόχους περί βιωσιμότητας (SDGs)