-->

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Βωξίτης, Λευκόλιθος, Νικέλιο: Ερευνα Αγοράς

Μετά την εξόρυξη, ο βωξίτης μεταφέρεται στην Ιτέα Φωκίδος,
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, διαχείρισης και φόρτωσης.
Ο βωξίτης στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κυρίως για την
 παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, Vagonetto-Fokis Mining Park

Στην παρούσα μελέτη του ΙΓΜΕ περιλαμβάνονται τα πεπραγμένα και αποτελέσματα των εργασιών για την 4η Φάση των ερευνών αγοράς που αφορά επιλεγμένες, στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, ορυκτές πρώτες ύλες, και συγκεκριμένα το Βωξίτη, τον Λευκόλιθο και το Νικέλιο.

Εντάσσονται στο Υποέργο 7 του έργου ΜΕΟΠΥ με τίτλο «ΒΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ», και υπεύθυνο τη Μηχανικό Μεταλλείων – Μεταλλουργό Β. Πεφάνη.
The Greek Magnesite -Magnesia IndustryΤΕΛΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ by tzeferisp on Scribd
Οι Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις  της ΛΑΡΚΟ, βρίσκονται
 στη Λάρυμνα στο Νομό Φθιώτιδας, 130 χλμ περίπου, Β / ΒΑ της Αθήνας.

[επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]