-->

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

4ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες. Παρουσιάσεις


 Το 4ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες πλαισιώθηκε από μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, σχετικών με την αξιοποίηση των πρώτων υλών (εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση, υποκατάσταση, κλπ.).Το σύνολο αυτό των εκδηλώσεων, που συνιστούσε την Εβδομάδα Πρώτων Υλών (RAW MATERIALS WEEK), έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, από τις 28.11.2016 έως τις 2.12.2016. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο οποίο οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 400, έγιναν αρκετές ενδιαφέρουσες εισηγήσεις/παρουσιάσεις  σχετικά με την ολοένα και αυξανόμενη σημασία των πρώτων υλών στην παγκόσμια οικονομία.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα εξής:
  1. Raw materials demand in a circular, low-carbon economy. Process metallurgical infrastructure - a key enabler of a Circular Economy – presentation of Prof. Markus A. Reuter, Helmholtz Zentrum Dresden-RossendorfBoliden - Part of a Circular Economy – presentation of Ms Ing-Marie Andersson Drugge, Director Strategy & Technology, Boliden SmeltersThe Forest Sector – the Driver of Circular and Bio-Economies – presentation [of Prof. Sten Nilsson, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
  2. Copernicus for Raw Materials. Copernicus for Raw Materials – presentation of Mr Nicolae Mitu, Space Data for Societal Challenges and Growth, DG GROW, ECExperiences in the use of Earth Observation products & services for the Mining Industry – presentation of Dr Stephen Coulson, Head of Industry Section, European Space Agency (ESA). Copernicus-based Geoservices for Mining Areas – presentation of Dr Kian Pakzad, EFTAS
  3. Framework conditions for sustainable mining. Investment appetite for European mining projects – presentation of Dr Andor Lips, Commodity Discovery FundMIN-GUIDE: Taking stock of mineral policy frameworks in Europe – presentation of Mr Andreas Endl, Project Manager, Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and BusinessREMIX – Smart and Green Mining Regions of EU – INTERREG Europe – presentation of Mr. Ilari Havukainen, Regional Council of LaplandRaw Materials Commitment "European Network for Sustainable Quarrying and Mining" (ENSQM) – presentationof Ms Christine Marlet, Secretary General, Eurogypsum
  4. Competitiveness and innovation. Creating the Future of the Non-Ferrous Metals Manufacturing Industry – presentation of Dr Laurent Bontoux, Dr François J. Dessart, Joint Research Centre, EC The role of technology platforms in fostering innovation – presentation of Mr Johan Elvnert, Managing Director, Forest-based Sector Technology PlatformThe Portuguese Cluster of Mineral Resources – presentation of Mr Luis Martins, Vice-president, AssimagraThe Aluminium Innovation Hub: a value chain approach – presentation of Dr Christian Leroy, Consultant Innovation and LCA, European Aluminium.
  5. Horizon 2020, EIT Raw Materials and ERA-MIN 2 Information and Brokerage event. Raw materials calls in 2017 – presentation of Mr Milan Grohol, DG GROW, ECImplementation of Raw Materials in Societal Challenge 5 (SC5) of Horizon 2020 – presentation of Mr Marcin Sadowski, EASME , ECSC5 Raw materials topics – presentation of Mr Manuel Gómez Herrero, Mr Patrice Millet, DG GROW, ECRaw materials efficiency in PPP SPIRE – presentation of Mr Germán Esteban Muñiz, Directorate-General for Research and Innovation (DG RTD), ECCircular Economy, presentation of Mr Tomas Turecki, DG RTD, ECWood and forest-related topics in Societal Challenge 2 and Bio-Based Industries Joint Undertaking –presentation of Ms María Fernández Gutiérrez and presentation of Mr Doru-Leonard Irimie; DG RTD, ECEarth Observation for raw materials – presentation of Ms Amanda Regan, DG RTD, EC and presentation of Mr Nicolae Mitu, DG GROW, EC. ERA-MIN 2 call – presentation of Ms Dina Carrilho, Science Officer, Department of International Relations, FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal.EIT Raw Materials call – presentation of Ms Karen Hanghøj, Chief Executive Officer, EIT RawMaterials.
Παρουσιάσεις:

1 3 Boliden - Part of a Circular Economy.pdf (2.49 MB)
1 4 Nilsson_Brussels-1Dec2016.pdf (1.47 MB)
3 1 Lips CDF Presentation Brussels EIP Raw Materials.pdf (1.03 MB)
3 2 MIN-GUIDE_EIP 2016_AE.pdf (1.34 MB)
3 3 REMIX.pdf (387.32 KB)
3 4 European Network for Sustainable Quarrying and Mining Christine Marlet.pdf(1.49 MB)
4 1 Creating the Future of the Non-Ferrous Metals Manufacturing Industry.pdf (1.79 MB)
4 2 HLG EIP-RM - FTP, Elvnert.pdf (1.59 MB)
4 3 PMRCluster_DEC_Brussels.pdf (1.85 MB)
4 4 Al Innovation Hub.pdf (1.02 MB)
1_NCPs CaRE PARTNERING TOOL.pdf (217.87 KB)
2_EIP 2016 Stena Forsgren, final.pdf (486.11 KB)
3_Dr. Carlos Frias_ComplexOre new proposal.pdf (2 MB)
4_Herrington RubiconTalkBrussels.pdf (720.35 KB)
5_Janočko presentation BERG.pdf (1.97 MB)
6_Brussels_Kota Rao_30 November 2016.pdf (2.23 MB)
7_Smart_Exploration_H2020_Dec2016.pdf (70.71 KB)
8_H2020 EPML.pdf (802.3 KB)
9_Peck TU Delft NL Reman circular IGU.pdf (431.08 KB)
10_Spriano_WECareCommitment.pdf (241.88 KB)
11_Introducing_GeoERA.pdf (344.64 KB)
12_Brokerage_event_CIRCE_161201_v2Alicia V. Delgado.pdf (3.98 MB)
13b_Wegria Roosa 161130-EIT_H2020-MaNo-UBT.pdf (2.06 MB)
1_H2020_Session I_Grohol.pdf (5.88 MB)
2_EIP_brokerage_event_EASME_v3.pdf (3.54 MB)
3_Gomez-Millet_SC5-Raw materials_20161130.pdf (768.71 KB)
4_EIP Raw Materials SPIRE 2017.pdf (476.65 KB)
5_CIRC-1b-2017_Turecki.pdf (386.23 KB)
6_EIP Raw Materials Call 2017 30Nov2016_Maria Fernandez.pdf (1.08 MB)
7_EIP Raw Materials Forests WP2017 30Nov2016.pdf (869.68 KB)
8_SC5-18-2017_Regan Final.pdf (366.85 KB)
9_EO-1-2017 v2.pdf (1.9 MB)
10_Dina Carrilho_ERA-MIN2 call_Brokerage.pdf (1.8 MB)
11_KAVA CALL.pdf (1022.97 KB)
2 1 Mitu_Copernicus for Raw Material v2.pdf (7.63 MB)
2 2 ESA EIP Raw Materials 01 Dec rev 2.pdf (17.34 MB)
2 3 Pakzad_brussels_nov2016_v1.pdf (8.61 MB)
1 2 Markus A Reuter CE Session 1.12.2016.pdf (30.89 MB)

4ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες (1.12.2016)

[επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]