-->

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Εμπορική ταξινόμηση φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων

Κυβόλιθοι γρανίτη
Natural ornamental stone
Natural and ornamental stones are mined in large volumes, which
 are then processed into thin plates, that can be ground and
 polished, photo by P. Tzeferis.
Με εμπορικούς όρους, τα διακοσμητικά πετρώματα ταξινομούνται, συνήθως σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε υλικού και τις τεχνικές εξόρυξης και κατεργασίας του:

Mάρμαρα: Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται όλα τα διακοσμητικά πετρώματα μικρής έως μέσης σκληρότητας, τα οποία αποτελούνται από ορυκτά με σκληρότητα από 3 έως 4 της κλίμακας Mohs (όπως το ορυκτό ασβεστίτης), και τα οποία μπορούν να εξορυχθούν σε όγκους μεγάλων διαστάσεων, που κόβονται σε πλάκες μικρού πάχους, που επιδέχονται λείανση και στίλβωση. Πιο συγκεκριμένα ως "μάρμαρα", με την εμπορική έννοια του όρου, χαρακτηρίζονται τα διάφορα ασβεστιτικά και δολομιτικά πετρώματα, όπως είναι τα γνήσια μάρμαρα, οι ασβεστόλιθοι, οι τραβερτίνες, οι όνυχες (ονυχορμάρμαρα), τα αλάβαστρα, διάφορα λατυποπάγη πετρώματα, οι οφειτοασβεστίτες και οι σερπεντινίτες (πράσινα μάρμαρα) κ.α.

Γρανίτες: Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα διακοσμητικά πετρώματα μεγάλης σχετικά σκληρότητας, που αποτελούνται από ορυκτά σκληρότητας από 5 έως 7 τις κλίμακας Mohs (όπως το ορυκτό χαλαζίας), και τα οποία μπορούν να εξορυχθούν σε όγκους μεγάλων διαστάσεων, που μπορούν να κοπούν σε πλάκες μικρού πάχους, οι οποίες επιδέχονται λείανση και στίλβωση, Δηλαδή ως "γρανίτες"με την εμπορική έννοια του όρου, χαρακτηρίζονται πάρα πολλά εκρηξιγενή και μεταμορφωμένα διακοσμητικά πετρώματα ποικίλης ορυκτολογικής και χημικής σύστασης, όπως οι γνήσιοι γρανίτες, οι γρανοδιορίτες,οι γράββοι, οι συηνίτες, οι γνεύσιοι, οι χαλαζίτες κ.α.

Γκρί βότσαλο γρανίτη
Άλλες φυσικές πέτρες: Στην μεγάλη αυτή κατηγορία κατατάσσονται όλα τα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα, τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις δύο προηγούμενες, είτε γιατί δεν εξορύσσονται πάντοτε σε μορφή εμπορεύσιμων όγκων μεγάλων διαστάσεων, ώστε να κοπούν στη συνέχεια σε πλάκες μικρού πάχους, είτε γιατί δεν επιδέχονται ή δεν "κρατούν" λείανση και στίλβωση. Τέτοια διακοσμητικά πετρώματα είναι διάφοροι ψαμμίτες, ασβεστόλιθοι και άλλα πετρώματα κατάλληλα για δομικούς λίθους, χαλαζίτες σχιστόλιθοι, πορφύρες, ηφαιστιογενή πετρώματα, γνεύσιοι που παρουσιάζουν σχιστότητα κ.α.

Τα διακοσμητικά πετρώματα, που ταξινομούνται σε αυτή την κατηγορία, εξορύσσονται συνήθως σε μορφή όγκων μικρών διαστάσεων, από τους οποίους με θραύση ή κοπή παράγονται, είτε πλάκες, όταν το πέτρωμα παρουσιάζει σχιστότητα, είτε λιθοσώματα ποικίλων σχημάτων και διαστάσεων, όπως γωνιόλιθοι, πέτρες λιθοδομών, κυβόλιθοι για λιθοστρώσεις κ.α. Τα τελικά
Μαρμαροψηφίδα
προϊόντα από πετρώματα αυτής της κατηγορίας έχουν συνήθως τραχιές τις εμφανείς τους επιφάνειες (πελεκημένες, αμμοβολισμένες κλπ) και χρησιμοποιούνται τόσο στην οικοδομική, όσο και σε έργα αστικού σχεδιασμού. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται, επίσης και διάφορα πετρώματα τα οποία δεν έχουν πλήρως λιθοποιηθεί, δεν είναι δηλαδή συμπαγή.

Διευκρινίζεται ότι, σήμερα, με τα μηχανήματα που υπάρχουν για την κοπή-κατεργασία των διακοσμητικών πετρωμάτων, πολλά τελικά προϊόντα από φυσικούς λίθους και ειδικά τα προϊόντα μικρών διαστάσεων με τραχιές και εμφανείς τους επιφάνειες (π.χ. σκαπιτσαριστές πλάκες), μπορούν να προέρχονται από διακοσμητικά πετρώματα των τριών παραπάνω εμπορικών κατηγοριών (μάρμαρα, γρανίτες, άλλες πέτρες).  Το γεγονός αυτό, σε αρκετές περιπτώσεις , μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση σε ότι αφορά την εμπορική ταξινόμηση των πετρωμάτων, από τα οποία προέρχονται αυτά τα προϊόντα Για αυτό και είναι σκόπιμο, κατά την εμπορική ταξινόμηση των διακοσμητικών πετρωμάτων, να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, και οι μέθοδοι και οι τεχνικές κοπής και κατεργασίας τους που παρουσιάζουν αρκετές διαφορές ανά κατηγορία.

Εμπορική ταξινόμηση κατά EUROSTAT

Στους πίνακες της EUROSTAT με τη συνδυασμένη ονοματολογία των διαφόρων προϊόντων, σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η καταγραφή των στατιστικών στοιχείων στο διεθνές εμπόριο για τα προϊόντα από φυσικούς λίθους, προβλέπεται η ακόλουθη ταξινόμηση (με τετραψήφιους κωδικούς):

Κωδ 25 15: Περιλαμβάνονται μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί και άλλοι ασβεστόλιθοι και αλάβαστρο, σε μορφή ακατέργαστων όγκων και ημικατεργασμένων πλακών.
Κωδ 25 16: Περιλαμβάνονται γρανίτες, πορφυρίτες, βασάλτες, ψαμμίτες και άλλες πέτρες για γλυπτική ή για την οικοδομή, σε μορφή ακατέργαστων όγκων και ημικατεργασμένων πλακών.
Κωδ 25 14: Περιλαμβάνονται σχιστόλιθοι ακατέργαστοι.
Κωδ 68 31: Περιλαμβάνονται κυβόλιθοι για λιθόστρωτα, κράσπεδα και πλάκες για πλακοστρώσεις εκτός από αυτές που προέρχονται από σχιστόλιθους.
Κωδ 68 02: Περιλαμβάνονται όλα τα τελικά προϊόντα από φυσικούς λίθους τα οποία ταξινομούνται περαιτέρω με εξαψήφιο κωδικό σε προϊόντα από: Μάρμαρα, Τραβερτίνες, Αλάβαστρα- Άλλες ασβεστούχες πέτρες- Γρανίτες- Άλλες πέτρες

[Πηγή: Περιοδικό Architectural STONE ANNUAL, Εκδότης : BUSINESS DATA ΕΠΕ]
[Eπιμέλεια: Πετρος Τζεφέρης]