-->

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Βιομηχανικά ορυκτά: ο απολογισμός του 2015 (ΙΙ) *

Yiali island pumice quarry
Ορυχείο κίσσηρης (ελαφρόπετρας) στην νήσο 
Γυαλί Νισύρου Δωδεκανήσου
Γύψος, ποζολάνη 
Η Εταιρεία INTERBETON ΑΕ. ανήκει στον Όμιλο «ΤΙΤΑΝ».Αποτελείται από τρεις κλάδους έτοιμου σκυροδέματος λατομικών προϊόντων και ορυχείων γύψου και ποζολάνης. Αποτελεί την καθετοποιημένη δραστηριότητα του Ομίλου στη παραγωγή, μεταφορά και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και λατομικών προϊόντων στην Ελλάδα. Κατέχει σήμερα την πρώτη θέση στους κλάδους λατομικών προϊόντων και έτοιμου σκυροδέματος, με δίκτυο 29 μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και 13 λατομεία.Το 2015, η εταιρεία παρήγαγε 5,3 εκατ. τον. εξορυκτικών προϊόντων (αδρανή, γύψο και ποζολάνη), πραγματοποιώντας έναν κύκλο εργασιών 25,6 εκ. ευρώ, αισθητά μειωμένο έναντι του 2014. Αναλυτικότερα, παρήγαγε περίπου 5 εκατ. τον. αδρανών, 174.000 τον. γύψου (σημαντικό μέρος της οποίας εξήχθη) και 48.000 τον. ποζολάνης. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε αισθητή κάμψη εξαγωγών της ελληνικής γύψου. Οι εκτιμήσεις για τα αδρανή το 2016, είναι αρκετά δυσοίωνες. Ιδιαίτερα, τα λατομεία της περιφέρειας εκτιμάται ότι θα δοκιμαστούν έντονα.

Πυριτικό, ελαφρόπετρα (κίσσηρις).
Η ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε. είχε μία ικανοποιητική χρονιά από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων, λόγω της αύξησης των εξαγωγών ελαφρόπετρας και των πωλήσεων του πυριτικού υλικού. Συνολικά, χάρη στις σημαντικές προσπάθειες για αύξηση εξαγωγών και βελτιστοποίηση όλων των παραγόντων κόστους, για το 2016, αναμένονται και πάλι ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Για την κίσσηρη, το 2015, ήταν μία χρονιά ανάκαμψης των αγορών του υλικού, κύρια στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, η κατανάλωση του υλικού, λόγω της οικονομικής κρίσης, παραμένει αναιμική. Από τη νησίδα Γυαλί της Νισύρου πραγματοποιήθηκε παραγωγή 581.000 τον., αυξημένη κατά 25% έναντι του 2014.
Για τη Γύψο, η παραγωγή της οποίας έφτασε τους 187.000 τον., η μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε Τουρκία και Ρουμανία επηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές του υλικού. Περίπου το 45% του εξορυγμένου υλικού διατέθηκε για τις ανάγκες της εγχώριας τσιμεντοβιομηχανίας. Το 2016, αναμένεται με ίδιας φύσης προβλήματα όπως και το 2015.
Για την ποζολάνη, συνεχίζεται μία ακόμη χρονιά με κάμψη πωλήσεων, οπότε και παραγωγής εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων τσιμέντου στην εσωτερική αγορά. Παρήχθησαν το 2015, από το νησί της Μήλου 95.000 τον.Το 2016, αναμένεται μικρή περαιτέρω μείωση της παραγωγής λόγω της προσπάθειας της τσιμεντοβιομηχανίας, για τη χρήση όσο το δυνατόν, περισσότερων μη φυσικών ποζολανικών υλικών.
Για το πυριτικό, το 2015, υπήρξε σημαντική ανάκαμψη των πωλήσεων του υλικού προς την εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία, που χρησιμοποιείται ως πρόσμεικτο στην παραγωγή κλίνκερ. Έτσι έγινε επανεκκίνηση των σταματημένων εργασιών του αντίστοιχου ορυχείου που βρίσκεται στη Μήλο.

Ατταπουλγίτης, σαπωνίτης
Η «ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο των βιομηχανικών ορυκτών με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση των μεγαλύτερων αποθεμάτων ατταπουλγίτη (σπάνια ελαφροβαρής άργιλος) και σαπωνιτικού μπεντονίτη στην Ευρώπη. Η σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας αργίλου της Εταιρείας, βρίσκεται στο νομό Γρεβενών, πολύ κοντά στα ορυχεία της, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ολοκληρωμένη παραγωγή τελικών βιομηχανικών προϊόντων, που κατευθύνονται στη βιομηχανία ζωοτροφών, τροφίμων, χημικών προϊόντων και κατασκευών. Χρησιμοποιείται και ως αποχρωστική γαία σε ραφινάρια και διυλιστήρια. Το 2015, παρόλα τα προβλήματα της οικονομικής κατάστασης της χώρας, υπήρξε η καλύτερη χρονιά για τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ από την ίδρυσή της. Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 57%, ο κύκλος εργασιών κατά 52% και οι εξαγωγές κατ’ όγκο κατά 92%. Το 75% των εξαγωγών κατευθύνεται στην απαιτητική και ιδιαίτερα ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά και στις αγορές των ανατολικών χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας και Ανατολικής Αφρικής. Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η νέα γραμμή άλεσης στο εργοστάσιο,δυναμικότητας 40.000 τον. ετήσια. Η επένδυση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ αποτελείται από σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών, σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας, μύλο άλεσης και σιλό αποθήκευσης έτοιμου προϊόντος. Έτσι το εργοστάσιο στα Γρεβενά διαθέτει πλέον 4 γραμμές άλεσης, με δυνατότητα παραγωγής οποιασδήποτε κοκκομετρίας, ακόμη και νανοϋλικών. Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια.

Για το 2016, προβλέπεται αύξηση πωλήσεων σε ποσοστό 20-25% κύρια λόγω αύξησης των εξαγωγών. Οι κλάδοι των αποχρωστικών γαιών και των ζωοτροφών, εκτιμάται ότι θα έχουν το σημαντικότερο ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων. Στόχος η είσοδος σε νέες αγορές στην Αφρική και η ενδυνάμωση της παρουσίας στη Ρωσική αγορά. Τα εδαφοβελτιωτικά προϊόντα, θα συνεχίσουν να κατακτούν μερίδιο αγοράς, εκτοπίζοντας αντίστοιχα που δεν παράγονται στην Ελλάδα.

Ολιβίνης, Ολιβινίτης

Η εταιρεία «ΘΕΡΜΟΛΙΘ» του ομίλου «ΣΙΔΕΝΟΡ» παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων
με βάση τον ολιβίνη όπως slag conditioner, άμμο πλήρωσης EBT, άμμο χυτηρίου, άμμο αμμοβολής και πρώτες ύλες για την βιομηχανία παραγωγής πυρίμαχων υλικών καθώς και άμορφες πυρίμαχες μάζες κυρίως για τη μεταλλουργική βιομηχανία, την τσιμεντοβιομηχανία και τη βιομηχανία γυαλιού. Εξάγει το 60% της παραγωγής της. Δραστηριοποιείται στην περιοχή της Σκούμτσας Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία λειτουργεί ο λατομικός χώρος, όπου πραγματοποιείται επιφανειακή εκμετάλλευση του ορυκτού και ο χώρος του εργοστασίου στον οποίο μεταφέρεται ο ολιβίνης προς επεξεργασία. Το εργοστάσιό της στη Σκούμτσα, έχει ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 50.000 τόνων τελικών προϊόντων ολιβίνη. Το 2015, η Εταιρεία παρήγαγε περίπου 25.000 τόνους προϊόντων ολιβίνη, από τους οποίους το 80% κατευθύνθηκε στη διεθνή αγορά.

[*Πηγή: ΣΜΕ, έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015. Ο απολογισμός αφορά μόνο τα μέλη του ΣΜΕ]


[Eπιμέλεια:  Π. Τζεφέρης]