-->

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Βιομηχανικά ορυκτά: ο απολογισμός του 2015 (Ι) *

Κατά το έτος 2015, η εξόρυξη μπεντονίτη από τα ορυχεία της Μήλου ξεπέρασε τους 1,1 εκατ. τόνους. Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής κατεργασμένων προϊόντων εξάγεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή αγορά και στην Βόρεια Αμερική (Καναδά).

Έχοντας ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές, ο μπεντονίτης βρίσκει χρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών και διεργασιών, στην αγορά των χυτηρίων και της μεταλλουργίας σιδήρου, σε ειδικές εφαρμογές (άμμος υγιεινής, χαρτοβιομηχανίες), όπως επίσης και στον κατασκευαστικό κλάδο, προσφέροντας προϊόντα και βιομηχανικές λύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών καθώς και γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το 2015, στη διεθνή αγορά, η υπερπροσφορά χάλυβα, οδήγησε σε κρίση τη χαλυβουργία, που αποτελεί βασικό τομέα απορρόφησης ορυκτών πρώτων υλών, ιδιαίτερα του μπεντονίτη. Αυτό, επηρέασε τις εξαγωγές του υλικού, λόγω μειωμένης ζήτησηςκαι σχετικής μείωσης των τιμών. Χάρη όμως στον πολύπλοκο εξαγωγικό προσανατολισμό των προϊόντων του μπεντονίτη η εταιρεία IMERYS (διάδοχος του ομίλου  S&B), μέλος του ΣΜΕ, αντιμετώπισε την κρίση με μικρή πτώση στην αγορά των χυτηρίων ενώ εμφάνισε σχετική αύξηση στην αγορά της σιδηρομεταλλουργίας, που χρησιμοποιεί το υλικό για τη σφαιροποίηση των σιδηρομεταλλευμάτων. Παρά το ότι διεθνώς ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει να περνά κρίση, οι πωλήσεις σε έργα κατασκευαστικά, παραμένουν σχετικά σταθερές.Το 2015 η εταιρεία παρήγαγε περίπου 885.000 τον.κατεργασμένου μπεντονίτη,  μεγαλύτερο μέρος της οποίας εξήχθη με τη μορφή διαφόρων προϊόντων και σε διάφορες εφαρμογές.

Voudia Processing PlantΗ εταιρεία IMERYS συνεχίζει να είναι η μεγαλύτερη παραγωγός μπεντονίτη στον ελλαδικό χώρο, με σημαντικές εξορυκτικές δραστηριότητες και σε άλλες χώρες (ΗΠΑ, Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Μαρόκο και Γεωργία). Αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό μπεντονίτη στην Ευρώπη καθώς και τη μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία μπεντονίτη στον κόσμο.

Στον κλάδο του περλίτη, η «IMERYS  GREECE S.A.» αποτελεί τη σημαντικότερη  παραγωγό στον ελλαδικό χώρο καθώς και το μεγαλύτερο προμηθευτή αδιόγκωτου διαβαθμισμένου σε παγκόσμιο επίπεδο. Το υλικό βρίσκει ευρεία χρήση σε οικοδομικές εφαρμογές όπως στα μορφοποιημένα δομικά υλικά (θερμο-ηχομονωτικά πλακίδια οροφής και μονωτικά πληρωτικά υλικά) ή σε οικοδομικά υλικά όπως επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας. Χρησιμοποιείται επίσης στις κρυογενετικές μονώσεις, στη γεωργία, στα χυτήρια, ως βελτιωτικό πρόσμικτο στην παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων και ως μέσον διήθησης.

Η αισθητή κάμψη των κατασκευών διεθνώς, επηρέασαν εκτός των άλλων, και τη ζήτηση του περλίτη. Παρόλα αυτά, οι πωλήσεις της εταιρείας σε προϊόντα περλίτη στις κατασκευές,είχαν μικρή μείωση στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αύξηση στη Β. Αμερική. Επίσης, αύξηση παρουσίασε και η ζήτηση του υλικού για γεωργικές εφαρμογές και άμμο υγιεινής.

Βασικός στόχος παραμένει η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων σε νέες εφαρμογές και νέες προτεινόμενες βιομηχανικές λύσεις, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική διαφοροποίηση των αγορών στις οποίες η Εταιρία απευθύνεται.Το 2015, παρήχθησαν 353.500 τον. αδιόγκωτου διαβαθμισμένου περλίτη, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εξήχθη.

Marble waste prepared to feed a fillers producing mill,
Stenopos, kavala, Northern Greece.
Στον τομέα του ανθρακικού ασβεστίου (calcium carbonate) το οποίο έχει διάφορες χρήσεις κυρίως στην βιομηχανία χάρτου κλπ. δραστηριοποιείται η IMG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέλος του ΣΜΕ, με έδρα τη η Νέα Καρβάλη Καβάλας. Το 2015, παρήχθησαν 320.000 τον. λευκό ανθρακικό υλικό, ως πρώτη ύλη για προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου. Οι συνολικές πωλήσεις (παράγονται και αδρανή υλικά) ανέρχονται σε 5-6 εκατ. ευρώ περίπου, το 74% των οποίων, προήλθε από εξαγωγές. Για το 2015, παρά τη γενικότερη ύφεση και το κακό οικονομικό κλίμα, η εταιρεία διεύρυνε την πελατειακή της βάση, με εξαγωγές και μακροχρόνιες συνεργασίες σε χώρες της Λατινικής Αμερικής (Χιλή, Βραζιλία, Ουρουγουάη κτλ).

Η ΟΜΥΑ ΗΕLLAS, μέλος του διεθνούς ομίλου ΟΜΥΑ, παράγει επίσης προϊόντα ανθρακικού ασβεστίου που βρίσκουν εφαρμογές σε ελληνικές και ξένες βιομηχανίες, όπως στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, τροφίμων, χαρτιού, πλαστικών χρωμάτων, ζωοτροφών κλπ.  Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου της στη Θεσσαλονίκη. Το 2015, παρήγαγε 92.000 τον. προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, κατευθύνθηκε στις διεθνείς αγορές. Ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών είναι περίπου 8 εκ. ευρώ αυξημένος κατά 16% έναντι του 2014.

[*Πηγή: ΣΜΕ, έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015. Ο απολογισμός αφορά μόνο τα μέλη του ΣΜΕ]

[Eπιμέλεια:  Π. Τζεφέρης]

Βιομηχανικά ορυκτά: ο απολογισμός του 2013-2014 (Ι)