-->

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Γεωδιαδρομές Λαυρεωτικής


1η ΔΙΑΔΡΟΜH Λαύριο και περιαστική περιοχή

Συνολική διαδρομή: περίπου 7 χλμ. Υψηλότερο σημείο: 35 μ. Εύκολη πρόσβαση στις θέσεις ενδιαφέροντος, με αυτοκίνητο Ι.Χ.


2η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΒΑ Λαυρεωτική και Θορικό

Συνολικό μήκος διαδρομής: περίπου 11 χλμ. Υψηλότερο σημείο: 229 μ. Πρόσβαση εύκολη με συμβατικό αυτοκίνητο, εκτός της θέσης 6, για την οποία είναι αναγκαία η χρήση αυτοκινήτου 4 επί 4.

3η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΒΔ Λαυρεωτική (Πλάκα -Βίλλια )


Η διαδρομή εντοπίζεται στο χώρο της ΒΔ Λαυρεωτικής. Το συνολικό μήκος της γεωδιαδρομής αυτής φτάνει τα 9 χλμ. και το υψηλότερο σημείο της είναι στα 209 μ. Η πρόσβαση στις θέσεις ενδιαφέροντος γίνεται σχετικά εύκολα με τη χρήση οποιουδήποτε συμβατικού αυτοκινήτου ή 4 επί 4.


4η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Δημολιάκι – Άγιος Κωνσταντίνος (Καμάριζα)


Συνολικό μήκος: περίπου 7 χλμ. Μεγαλύτερο υψόμετρο: 298 μ. Πρόσβαση με συμβατικό αυτοκίνητο, εκτός της θέσης 3, όπου, λόγω του ανηφορικού χωματόδρομου, είναι απαραίτητη η χρήση αυτοκινήτου 4 x 4 ή πεζοπορίας μέτριου βαθμού δυσκολίας.


5η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Κοιλάδα Λεγραινών - Σούνιο

Συνολικό μήκος διαδρομής: περίπου 7 χλμ. Υψηλότερο σημείο: 127 μ. Πρόσβαση εύκολη.


6η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Άγιος Κωνσταντίνος - Χάος - Σούρεζα


Συνολικό μήκος: περίπου 6 χλμ. Υψηλότερο σημείο: 185 μ. Εύκολη πρόσβαση παντού, με τη χρήση συμβατικού αυτοκινήτου ή με πεζοπορία χαμηλού ως μέτριου βαθμού δυσκολίας.


7η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Αγία Τριάδα – Άνω Σούνιο

Συνολικό μήκος: περίπου 8 χλμ. Υψηλότερο σημείο: 211 μ. Εύκολη πρόσβαση με πεζοπορία ή συμβατικό αυτοκίνητο για τις θέσεις 1, 2, 3, 4 και 5. Για τις υπόλοιπες αναγκαία η χρήση οχήματος 4 x 4 ή πεζοπορία μέτριου ως υψηλού βαθμού δυσκολίας.

ChaosLavrion
"Έγκοιλον Χάος", ένα φυσικό βάραθρο στην Λαυρεωτική
Η σειρά «Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα» είναι πιλοτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) που ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση του Γ΄ ΚΠΣ για το έργο: «Ανάδειξη γεωτόπων-γεωπάρκων, συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη» και το υποέργο: «Δημιουργία υλικού προβολής, διάδοσης, ευαισθητοποίησης για τους γεώτοπους και τα γεωπάρκα» και συνεχίζεται με το έργο του ΕΣΠΑ « Γεωλογική πολυθεματική χαρτογράφηση σε στρατηγικές και επιχειρησιακές κλίμακες για επιλογές αναπτυξιακών,περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στόχων (ΓΕΩΧΑΡΤ)» και συγκεκριμένα με το Υποέργο «Γεώτοποι,Γεωδιαδρομές, υποδομή για Γεωπάρκα και ενταξή τους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO (ΓΕΩΠΑ)»

ΕΡΓΟ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ( ΓΕΩΧΑΡΤ)

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΓΕΩΤΟΠΟΙ,ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΕΣ,ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ UNESCO, © Copyright ΙΓΜΕ, Γεωδιαδρομές 2015

[του Πέτρου Τζεφέρη]