-->

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Λαύρ(ε)ιο: τόπος με μεγάλη ιστορική και μνημειακή πυκνότητα

Ancient Theatre Thorikos
Αρχαίο Θέατρο Θορικού, Λαυρεωτική
Η διατήρηση  και η ανάδειξη των μνημείων του  τόπου μας είναι πρωταρχικά ένα έργο παιδείας και πολιτισμού. Στα μνημεία αυτά εντάσσονται και τα έργα του υλικού πολιτισμού και ειδικότερα της Μεταλλείας, της Μεταλλουργίας και γενικότερα της Τεχνολογίας των Υλικών.

Για την περιοχή του Λαυρίου, η ανάδειξη των τόπων της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, δεδομένης της μεγάλης αποβιομηχάνισης, που χει πλήξει σκληρά την περιοχή, η οποία αναζητεί εναγωνίως τα τελευταία χρόνια μια αναπτυξιακή προοπτική.

To Αττικό τετράδραχμο ή όταν η Ελλάδα παρήγαγε πλούτο!


Λαύριο: πηγή πλούτου της αρχαιότητας

Πρόκειται για έναν τόπο με μεγάλη ιστορική και μνημειακή πυκνότητα. Η ιστορική, πολιτιστική, σημειολογική ταυτότητα της Λαυρεωτικής θα πρέπει να αναδειχθεί σήμερα σε διεθνές επίπεδο με κοινά, γεωγραφικά, οικονομικά, συγκοινωνιακά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Πώς όμως πρόκοψε ο τόπος αυτός τότε;

Τον 5ο και 4 ο αιώνα πΧ, οι Αθηναίοι πολίτες απολάμβαναν σε μεγάλο βαθμό ελευθερία σκέψης και έκφρασης, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός πολιτισμού που όμοιό του, η ανθρωπότητα δεν είχε ξαναδεί μέχρι τότε.

Ολοι γνωρίζουν ότι στην γενικότερη πολιτιστική δημιουργία συνετέλεσε αποφασιστικά η ισχυρή οικονομία της Αθηναϊκής Επικράτειας, η οποία κατά κύριο λόγο προήλθε από την εκμετάλλευσης του Ορυκτού  Πλούτου του Κράτους.

Ιδιαίτερα στο αρχαίο Λαύριο αναπτύχθηκε μια απαράμιλλη τεχνική εξόρυξης και εμπλουτισμού μεταλλεύματος «Αργυρίτη» με αντίστοιχη παραγωγή αργυρούχου μολύβδου και αργύρου, που ακόμη και σήμερα ξένοι και ντόπιοι ειδικοί εντυπωσιάζονται μπροστά στην έκταση, το μέγεθος και την ποιότητα των εγκαταστάσεων που ευτυχώς, μερικές από αυτές, μέχρι σήμερα σώζονται.

Ο πλούτος όμως του Αρχαίου Λαυρείου, που τόσο πολύ συνέβαλε στην ανάπτυξη και τη διατήρηση του Αθηναϊκού μεγαλείου δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει πραγματικότητα εάν δεν υπήρχαν οι κατάλληλες νομοθετικές διαδικασίες διαχείρισης των Ορυκτών Πόρων του Κράτους. Αδιάσειστα στοιχεία βεβαιώνουν την ύπαρξη –στο Αθηναϊκό Κράτος– μηχανισμού παραχώρησης δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης ορυκτών, με δημοκρατικές διαδικασίες ,σε ικανούς και έμπειρους ιδιώτες.

Ο μηχανισμός αυτός συνέβαλλε τα μέγιστα στη καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και μεταλλειοκτητών οδηγώντας την γενικότερη μεταλλευτική δραστηριότητα και την παραγωγή αργύρου στο Λαύρειο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εξ’ ίσου υψηλά ήταν τα αντίστοιχα έσοδα του Κράτους από τα καταβαλλόμενα ενοίκια (υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τα 30 Δις Ευρώ) όπως επίσης και τα κέρδη των μεταλλευτών, εφ’ όσον όμως είχαν την τύχη να συναντήσουν κάποιο σημαντικό κοίτασμα «Αργυρίτη»
[επιμέλεια Π. Τζεφέρης]