-->

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Υδρογονάνθρακες, ο απολογισμός για το 2014

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Peter]

Η παραγωγή για το 2014 σε αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. (θυγατρική της Energean Oil & Gas) και τα κοιτάσματα της περιοχής του Πρίνου μειώθηκε κατά 16,5% για το πετρέλαιο και κατά 8% για το φυσικό αέριο σε σχέση με τα επίπεδα του 2013.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, μοναδική εταιρία εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, στοχεύει σε σημαντικές επενδύσεις γεωτρήσεων με σκοπό τον διπλασιασμό της παραγωγής από το υφιστάμενο κοίτασμα του Πρίνου από τα 2.000 βαρέλια που είναι σήμερα στα 5.000 βαρέλια πετρέλαιο ημερησίως. Επίσης ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα για την αξιοποίηση του Πεδίου Έψιλον με στόχο αρχικής ημερήσιας παραγωγής 3.000 βαρελιών. Τα εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα του κοιτάσματος «Ε» ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια βαρέλια ενώ τα συνολικά αποθέματα είναι της τάξης των 32 εκατ. βαρελιών πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, το 2014 η εταιρεία Ενεργειακή Αιγαίου (Εnergean Oil & Gas) κατέγραψε ζημίες κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών του αργού πετρελαίου, η οποία επηρέασε τα αποτελέσματά της. Τα ενοποιημένα έσοδα της επιχείρησης περιορίστηκαν το 2014 σε 31,15 εκατ. € (από 49 εκατ. € το 2013), σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 36%.

 Η εταιρεία απασχολεί σήμερα άμεσα 348 εργαζόμενους, οι 307 εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων και των ναυτικών, εργάζονται στην Καβάλα και οι 41 στην Αθήνα. Εκτιμάται δε ότι σε τομείς που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της απασχολούνται έμμεσα περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι, καθώς στον πετρελαϊκό τομέα υπολογίζεται ότι μία άμεση θέση εργασίας δημιουργεί άλλες τρεις (3) έμμεσες.

Για τις παρεμβάσεις της πολιτείας ως προς τις διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, συνοπτικά: εντός του 2014, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και η εκμίσθωση των τριών οικοπέδων υδρογονανθράκων σε Γιάννενα, Κατάκολο και Πατραϊκό κόλπο. Οι συμβάσεις ανά περιοχή υπεγράφησαν με τις εξής Κοινοπραξίες:

  • Για τη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων, το σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS/ PETRA PETROLEUM. Για την περιοχή αυτή οι εκτιμήσεις απολήψιμων αποθεμάτων κυμαίνονται από 50- 100 εκατ. βαρέλια.
  • Για τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού (όπου τα εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα είναι 200 εκατ. βαρέλια), το σχήμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ/ EDISON/ PETROCELTIC. 
  • Για το Κατάκολο (όπου υπάρχει βεβαιωμένο κοίτασμα 3-5 εκατ. βαρελιών), το επενδυτικό σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS/ TRAJAN OIL & GAS Ltd. 

Επίσης εντός του 2014 προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί οικοπέδων υδρογονανθράκων για τρεις χερσαίες περιοχές ΒΔ Πελοποννήσου, Αιτωλοακαρνανίας και Άρτας-Πρέβεζας καθώς και για τα 20 υπεράκτια οικόπεδα στο Ιόνιο Πέλαγος και νοτίως της Κρήτης, διαγωνισμοί των οποίων αμφότερες οι προθεσμίες λήγουν εντός του 2015.

Προκήρυξη διαγωνισμών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (20 blocks σε Iόνιο και Νότια Κρήτης και 3 χερσαίες περιοχές)

Τα έσοδα του Δημοσίου από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων προέρχονται από τη φορολογία (20% συν 5% περιφερειακός φόρος) και το μίσθωμα, που διαμορφώνεται βάσει του ύψους της παραγωγής, των γεωγραφικών, γεωλογικών & λοιπών χαρακτηριστικών της περιοχής, καθώς και του συντελεστή εσόδων και εξόδων.

Συμβάσεις Μισθώσεων: