-->

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Ημερίδα "Μικρά Νησιά - Φυσικοί Πόροι"

Το πάλαι ποτέ "εναέριο" δίκτυο μεταφοράς  σμύριδας στη Νάξο
Το διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας διακοσμητικών πετρωμάτων «ΛΙΘΟΣ» του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α)/ Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ) συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Μικρά Νησιά - Φυσικοί Πόροι» που συνδιοργανώθηκε από το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Citizens Inspectorate for Sustainable Development-CISD) και το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ) στην Αθήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στις 29 Απριλίου.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανάδειξη της ποικιλίας και πολυμορφίας του φυσικού πλούτου των μικρών νησιών, ως κύριο παραγωγικό και αναπτυξιακό πόρο, αλλά και της ανάγκης περαιτέρω προστασίας του με ταυτόχρονη αξιοποίηση από τους ίδιους τους νησιώτες, στο πνεύμα της Αειφόρου Ανάπτυξης.Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δρ. Κώστας Λασκαρίδης, προϊστάμενος του εργαστηρίου «ΛΙΘΟΣ», παρουσίασε την εργασία του με τίτλο: «Ο Ορυκτός Πλούτος-Σωσίβια λέμβος ή κατάρα;».  Κατά την παρουσίαση του, ο Δρ. Λασκαρίδης, ανέφερε ότι το Ι.ΓΜ.Ε. έχει συμβάλει στην αποτύπωση - καταγραφή και γνώση της βασικής γεωλογικής δομής της χώρας καθώς και στον εντοπισμό και αξιολόγηση των μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών της.

Ταυτόχρονα επισήμανε ότι οι ορυκτοί πόροι αποτελούν αναπτυξιακή ελπίδα για την Ελλάδα και θα πρέπει να αξιοποιηθούν με στοχευμένη Εθνική Πολιτική ώστε να υπάρξει μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού οφέλους και ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της εξορυκτικής δραστηριότητας, πρόβλεψη διαμόρφωσης των χώρων των λατομείων και μεταλλείων ώστε να χρησιμοποιούνται επίσης και μετά την ολοκλήρωση των εκμεταλλεύσεων και προσπάθεια αύξησης της μεταποίησης των πρώτων υλών στην Ελλάδα. Φυσικά πρωτεύον μέλημα είναι η ύπαρξη συνεχούς διαλόγου με την κοινωνία.

Ο Δρ. Λασκαρίδης πρότεινε ακόμα στις μικρές νησιωτικές περιοχές να γίνεται εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων και σχεδιασμός των βιομηχανικών περιοχών χαμηλής έντασης λειτουργίας, ώστε να εκλείψουν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ εξορυκτικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος και παράλληλα να αξιοποιηθούν, μετά από αναστήλωση και ανάδειξη, ως βασικά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, όλες οι παλιές εγκαταστάσεις που εξυπηρέτησαν τις εξορυκτικές δραστηριότητες.

Τα απομεινάρια της δραστηριότητας στη Θάσο, με το "Παλατάκι", τις επαύλεις, τους φούρνους, του εναέριου δικτύου μεταφοράς της σμύριδας στη Νάξο, στη Σέριφο με τις δύο μοναδικές μεταλλευτικές αποικίες του Μεγάλου Λειβαδιού και του Κουταλά, στη Μήλο, με το εργοστάσιο των θειωρυχείων του Παλιορέματος, θα μπορούσαν και σήμερα να προσφέρουν περισσότερο πλούτο, εάν είχαν αναστυλωθεί και αναδειχθεί για να χρησιμοποιηθούν π.χ. ως μουσεία γύρω από τη μεταλλευτική ιστορία.

Συμπερασματικά, ο τεχνικός υπεύθυνος του εργαστηρίου «ΛΙΘΟΣ» του Ι.Γ.Μ.Ε. τόνισε ότι «Αν προτάξουμε τον άνθρωπο, την ποιότητα ζωής, το δημόσιο συμφέρον και την περιβαλλοντική προστασία, τότε και ο ορυκτός πλούτος θα μπορούσε να αποτελέσει σωσίβια λέμβο ανάπτυξης».
Μετά το πέρας των παρουσιάσεων της ημερίδας ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης να συζητούν θέματα αξιοποίησης του φυσικού πλούτου των μικρών νησιών, προστασίας του Περιβάλλοντος, Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης.