-->

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

SNAP-SEE conference: Illegal Quarrying in Bulgaria, Romania, Spain and Greece

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]*

Πραγματοποιήθηκε το απολογιστικό συνέδριο του SNAP-SEE conference on Sustainable Aggregates Planning, October 2014,  όπου συμμετείχαν 27 εταίροι από 14 χώρες (8 κράτη μέλη της Ε.Ε και 6 χώρες εκτός Ε.Ε).

Από την Ελλάδα συμμετείχαν στο πρόγραμμα ως εταίροι, το ΙΓΜΕΜ/ΕΚΒΑΑ, το Πολυτεχνείο Κρήτης και ως Παρατηρητής το ΥΠΕΚΑ. SNAP-SEE Final Conference

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, η παρακάτω εργασία σχετικά με την παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα από την κα Irina Koleva, Γ. Γραμματέα του Βουλγαρικού Συνδέσμου των Παραγωγών Αδρανών (Bulgarian Association of the Producers of Inert Materials, ELEVEN).


Η εργασία παρουσιάζει ορισμένα αποσπασματικά στοιχεία που απηχούν απόψεις συμμετεχόντων από τις επιμέρους χώρες σε "meeting"  και φιλοδοξεί να περιγράψει την κατάσταση στην Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισπανία και Ελλάδα, χωρίς να γίνεται (τουλάχιστον για την Ελλάδα) αναφορά σε στατιστικά δεδομένα  και κυρίως χωρίς καμία επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές διοίκησης των ανωτέρω Χωρών.

Ας μου επιτραπούν ορισμένες παρατηρήσεις για το illegal quarring στον τόπο μας και τις σχετικές αναφορές στην εργασία:

1. Στην Ελλάδα δεν υφίστανται στατιστικά δεδομένα καταγραφής της παράνομης εκμετάλλευσης σε εξορυκτικούς χώρους, πέραν της έμμεσης επιβεβαίωσης που οφείλεται στις διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα)  που επιβάλλονται από τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Μεταλλείων και Περιβάλλοντος.

2. Η κατ'εξαίρεση αδειοδότηση λατομείων αδρανών αποκλειστικά για αποκατάσταση περιβάλλοντος είναι νομικά κατοχυρωμένη και ανεξάρτητα την αποτελεσματικότητά της και την κριτική που υφίσταται, δεν σχετίζεται με παράνομη δραστηριότητα.

3. Η παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα δεν πρέπει να αποδίδεται στην ευκολία παράνομης κατοχής και την παραβατική χρήση ΕΥ. Αντίθετα οι νόμοι για την κατοχή και χρήση ΕΥ είναι στο τόπο μας πολύ αυστηροί και ουδεμία άδεια χρήσης ΕΥ δεν παρέχεται σε μη αδειοδοτημένο χώρο. Επιπλέον οι εξορυκτικοί χώροι υφίστανται σχολαστικό έλεγχο για την χρήση των ΕΥ και  ήδη εφαρμόζεται και επιβάλλεται στους υπόχρεους η Οδηγία 93/15/ΕΟΚ περί συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.

Εγκύκλιος για την αναγνώριση και εντοπισμό των εκρηκτικών υλών

4. Η παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα δεν μπορεί -κατά την άποψή μου-  να εξαλειφθεί με την εφαρμογή ενός νέου νόμου που αφορά κυρίως την αδειοδότηση των εξορυκτικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει ένας τέτοιος νόμος να επεκτείνεται και να εξορθολογίζει κατά το δυνατόν το σύστημα εποπτείας και ελέγχου,  εντούτοις  το βασικό ζήτημα της παράνομης εξόρυξης είναι οι ελεγκτικοί φορείς (Επιθεωρήσεις Μεταλλείων και Περιβάλλοντος, Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, Αστυνομικές αρχές), η δομή τους, η  στελέχωσή τους και ο τρόπος λειτουργίας τους.

5. Τέλος, θεωρώ ότι  σε κάθε περίπτωση που εντοπίζεται παραβατική εξορυκτική δραστηριότητα, αυτή θα πρέπει πρώτα να καταγγέλλεται στις αρμόδιες αρχές. Αλλωστε, όπως παρουσιάζεται στην εν λόγω εργασία της κας Koleva, για τα δεδομένα που αφορούν την Ισπανία, 150 και πλέον τέτοιες καταγγελίες παίρνουν το δρόμο για τις δημόσιες αρχές κάθε χρόνο (30% από αυτές βρίσκουν λύση μέσα σε 10 ημέρες). Στην Ελλάδα τέτοιες επώνυμες καταγγελίες είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες! Επίσης θα πρέπει το ζήτημα  να κοινοποιείται στους κλαδικούς φορείς ώστε να προβαίνουν σε συλλογικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις τόσο προς την Πολιτεία όσο και προς τα μέλη τους. Η ανακοίνωση σε συνέδρια πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη και να στηρίζεται σε τεκμηριωμένα στατιστικά στοιχεία που εδώ απουσιάζουν, διαφορετικά αποτελεί μια άποψη με περιορισμένη αξία.

Πλήρης Λίστα με τις παρουσιάσεις του συνεδρίου παρακάτω: SNAP-SEE conference on Sustainable Aggregates Planning, October 2014