-->

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Η επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου της Βεύης στη Φλώρινα


Την Απόφαση για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου λιγνιτοφόρου χώρου στην περιοχή Βεύης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας υπέγραψε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου.

Μετά από σειρά διαδικασιών και αφού συζητήθηκαν και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου οι όροι της σύμβασης για την εν λόγω εκμίσθωση, υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση, που αποτελεί ένα από τα τελευταία βήματα για την επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου της Βεύης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί πλήρως με την κύρωση της σύμβασης μίσθωσης από την Ολομέλεια της Βουλής.Η επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου της Βεύης συνεισφέρει απόλυτα στην απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής διασφαλίζοντας περαιτέρω την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας.

Πολύ σημαντικές είναι και οι άμεσες ωφέλειες για το Δημόσιο που διασφαλίζονται με την ολοκλήρωση της εκμίσθωσης του ορυχείου της Βεύης:

  • Στα δεκαπέντε μισθωτικά έτη που προβλέπονται αρχικά, τα άμεσα καθαρά έσοδα από μισθώματα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο.
  •  Ταυτόχρονα, ο μισθωτής ενθαρρύνεται για τη μέγιστη αξιοποίηση του κοιτάσματος με τις βέλτιστες πρακτικές ενώ διασφαλίζονται τα έσοδα του Δημοσίου για το ύψος ελάχιστης παραγωγής.
  • Οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις του μισθωτή δεν περιορίζονται στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά περιλαμβάνουν και επιπλέον πρόσθετες υποχρεώσεις που ανέρχονται για την δεκαπενταετία σε πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ.
  • Επιπλέον, ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε ερευνητικές εργασίες ύψους άνω των 6 εκατομμύριων ευρώ.
  • Τέλος, ο μισθωτής οφείλει να προχωρήσει μέσα στην πρώτη πενταετία σε δαπάνες μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού άνω των 28 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου: «Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκμίσθωσης του λιγνιτωρυχείου της Βεύης στη Φλώρινα αποτελεί ένα ζήτημα με πολύ μεγάλη σημασία, που ξεπερνά το τοπικό επίπεδο και έχει τεράστιες ωφέλειες για ολόκληρο τον ενεργειακό μας σχεδιασμό. Με την επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου δημιουργούνται σχεδόν 500 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δίνοντας πραγματική «ανάσα» όχι μόνο στην περιοχή της Φλώρινας αλλά και σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Ταυτόχρονα δημιουργούνται πολλαπλάσια οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που αφορούν στην περιοχή και στη δημιουργία εσόδων για το δημόσιο: Συγκεκριμένα υπολογίζονται σχεδόν 2.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, έσοδα από τη φορολόγηση του κύκλου εργασιών, τον ΦΠΑ από την τόνωση της αγοράς και άλλα παρόμοια έσοδα που δημιουργούνται σε αυτήν την περίπτωση, καθώς και άλλες δράσεις αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου που αναλαμβάνει με τη σύμβαση ο μισθωτής».


Ακολουθεί το link από την ιστοσελίδα της Διαύγειας με την Υπουργική Απόφαση:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%A520-%CE%9F7%CE%A6