-->

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Ακόμα υψηλότερα ο κλάδος Μαρμάρων για το 2013 !

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Παρά τις σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης στην εγχώρια κατανάλωση οικοδομικών προϊόντων, ο κλάδος των προϊόντων μαρμάρου αλλά και διακοσμητικών πετρωμάτων,  κατάφερε  και για το 2013 να διατηρήσει τις παραγωγικές επιδόσεις του αλλά και το βαθμό απασχόλησης σε επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.

Σε αυτό συνέβαλε και η ποιοτική ανωτερότητα του ελληνικού μαρμάρου (χρώματα, φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά κλπ) που αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων του κλάδου στις εξαγωγικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, μόνο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, υπάρχουν πάνω από 50 ενεργά λατομεία μαρμάρων και οι εργαζόμενοι της συγκεκριμένης περιφέρειας στον κλάδο εκτιμώνται σε 4.000-5.000 άτομα.

Τη διετία 2012-2013, συνεχίστηκε ο εξαγωγικός προσανατολισμός του ελληνικού μαρμάρου (μέχρι και 75-80% της συνολικής παραγωγής μαρμαρικών προϊόντων) με παράλληλη συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς, η οποία άλλοτε ξεπερνούσε το 50% της παραγωγής. Από το προϊόν που εξάγεται, πάνω από το 40% κατευθύνεται πλέον προς την Κίνα και το υπόλοιπο εξαγόμενο μάρμαρο διατίθεται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, στις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή στο σύνολο των μαρμαρικών προϊόντων (ογκομάρμαρα, ξοφάρια, λατύπες κλπ) για τη διετία 2012-2013 ξεπέρασε το 1 εκατ. τον. ετησίως (πάνω από 400 χιλ. κυβ. μ. συνολικά σε μαρμαρικούς όγκους) ενώ η παραγωγή σχιστολιθικών πλακών και γενικότερα διακοσμητικών πετρωμάτων διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τις προηγούμενες επιδόσεις της, 160-180 χιλ. κυβ. μ. προϊόντων ετησίως, ποσότητα που επίσης σε μεγάλο βαθμό κατευθύνθηκε σε αγορές του εξωτερικού. Αν εξετάσει κανείς μόνο την περιοχή της Καρύστου Ευβοίας, τα ενεργά λατομεία σχιστολιθικής πέτρας για το 2013 υπερέβησαν τα 50, με 500 και πλέον άμεσα εργαζόμενους, με παραγωγή που υπερέβη τα 3.5-4 εκατ. τ.μ πλακών (100-130 χιλ. κυβ. μ.) και κύκλο εργασιών που στο σύνολό του υπερέβη τα 30 εκατ. € για το 2013.

Οι εξαγωγές στο σύνολο του τομέα μαρμάρων και προϊόντων φυσικών λίθων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) ήταν για το 2013, πάνω από 850 χιλ τον. και συνολικής αξίας πάνω από 240 εκατ. € συνεχίζοντας έτσι, την ανοδική τους τροχιά που έχει ξεκινήσει από το 2008, όταν η εγχώρια ζήτηση άρχισε να επηρεάζεται από την οικονομική κρίση. Για το 2012 οι εξαγωγές ήταν στο σύνολο του τομέα ήταν 737.8 χιλ. τον. και πάνω από 212 εκατ. € σε αξία. Η αντίστοιχη αξία των εισαγωγών προϊόντων μαρμάρου και φυσικών λίθων διατηρήθηκε και για τα δύο έτη 2012 και το 2013 στο ύψος των 30 εκατ. ευρω ετησίως.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές μαρμάρων προς την Κίνα, η οποία αποτελεί πλέον, την σημαντικότερη μαζική αγορά για το ελληνικό μάρμαρο, ανήλθαν για το 2013 σε 477,3 χιλ. τον. (σε σύνολο 818,8 χιλ. τον.) αξίας 98,6 εκατ. € (σε σύνολο 232 εκατ. για το 2013), αντιπροσωπεύοντας το 58,3 % της ποσότητας και το 42,5% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών μαρμάρου. Δυστυχώς η απορρόφηση αυτή, ειδικά από την Κίνα αφορά κυρίως ακατέργαστους όγκους μαρμάρου, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η προστιθέμενη αξία αλλά και να έχουμε απώλειες σε δημόσια έσοδα λόγω διαφορετικής δασμολογικής πολιτικής ανάλογα το βαθμό κατεργασίας του εξαγόμενου προϊόντος.

Εκτός από την Κίνα, σημαντικές αγορές για το ελληνικό μάρμαρο για το 2013 ήταν: οι ΗΠΑ (αξία εξαγωγών 16,5 εκατ. €), η Ινδία (πάνω από 4 εκατ. €), η Σαουδική Αραβία (11,4 εκατ. €), το Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα (7,1 εκατ. € ), η Λιβύη ( 3,2 εκατ. € ), οι Χώρες της Απω Ανατολής (Ινδονησία, Ταϊβάν, Χόνγκ-Κόνγκ, Ταϋλάνδη, Νοτ. Κορέα, Μαλαισία, Βιετνάμ, Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες κλπ) με αξία εξαγωγών πάνω από 25 εκατ. €, ενώ ακολούθησαν οι Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές Χώρες σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα.

Οσο αφορά την ποσοτική σύνθεση των εξαγωγών μαρμάρων αναφορικά με το βαθμό κατεργασίας σημειώνεται ότι το της συνολικής ποσότητας των εξαχθέντων μαρμάρων ήταν κατεργασμένα προϊόντα 21% σε ποσότητα και 47% σε αξία, ενώ το ποσοστό των (ακατέργαστων) όγκων μαρμάρου έφθασε το 67% σε ποσότητα και 46% σε αξία αρκετά αυξημένο λόγω κυρίως των εξαγωγών σε όγκους προς την αγορά της Κίνας όπου οι δασμοί για τα κατεργασμένα προϊόντα είναι πολύ υψηλοί (βλ. διαγράμματα). Επισημαίνεται ότι σε ανάλογες αναλύσεις πριν από μια δεκαετία το ποσοστό των όγκων μαρμάρου ουδέποτε ξεπερνούσε το 30% ενώ υπερίσχυαν τα τελικά επεξεργασμένα προϊόντα.

Αναφορικά με τις εισαγωγές μαρμάρων και φυσικών λίθων, τα έτη 2011-2012, οι εισαγωγές κατέγραψαν μεγάλη μείωση (για τέταρτη και πέμπτη συνεχή χρονιά), λόγω της εγχώριας κρίσης που έχει περιορίσει στο ελάχιστο τη ζήτηση δομικών υλικών. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 οι εισαγωγές περιορίστηκαν  στους 143,5 χιλ. τον. αξίας 30,7 εκατ. € (μείωση -34,8% σε ποσότητα και -14,5% σε αξία) ενώ το 2013 οι εισαγωγές αυξήθηκαν μεν σε ποσότητα (σε 168,2 χιλ. τον.) αλλά διατηρήθηκαν στα επίπεδο του 2012 σε αξία (29,8 εκατ. €) . Στη σύνθεση των εισαγωγών του 2013 κυριάρχησαν τα μάρμαρα (60% της συνολικής ποσότητας) και οι γρανιτικοί όγκοι ή πλάκες (10% της συνολικής ποσότητας) που εισάγονται κυρίως για να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν την πλούσια γκάμα των ελληνικών προϊόντων.