-->

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Ομιλία υπουργού Γιάννη Μανιάτη στο Raw Materials High level Conference 2014 (ΙΙ)

Έρχομαι τώρα στο τι μπορεί να κάνει η Πολιτεία που θέλει να στηρίξει τον ορυκτό πλούτο :

1. Τις επόμενες εβδομάδες θα δοθεί στη δημοσιότητα και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το Λατομικό Νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις για τα λατομεία, αδρανών υλικών, μαρμάρων και φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και σημειακές εκσυγχρονιστικές ρυθμίσεις του Μεταλλευτικού Κώδικα. Το Φθινόπωρο θα το προωθήσουμε για ψήφιση στη Βουλή. Το νομοσχέδιο θέτει τις βάσεις για ένα απλοποιημένο σύστημα αδειοδότησης των λατομείων όλων των κατηγοριών των ορυκτών και ταυτόχρονα εκσυγχρονίζουμε εκεί που πρέπει και επιβάλλεται το Μεταλλευτικό Κώδικα, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον και προάγοντας την περιβαλλοντική προστασία.

2. Τις επόμενες ημέρες, η Επιτροπή που έχουμε συγκροτήσει με στελέχη του ΥΠΕΚΑ και του ΙΓΜΕ για την καταγραφή και αξιολόγηση των δημόσιων μεταλλευτικών χώρων και των εκτάσεων βιομηχανικών ορυκτών, θα παραδώσει σε πόρισμα την τελική της πρόταση για τις προοπτικές που έχει η πατρίδα μας, αναφορικά με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Στο πόρισμα αυτό, θα αναλύονται διεξοδικά οι ώριμοι χώροι για άμεση αξιοποίηση σε επίπεδο χώρας. Επίσης, θα περιλαμβάνει και ανάλυση του προτεινόμενου τρόπου αξιοποίησης.

Έτσι, για πρώτη φορά η χώρα μας θα έχει αποτυπωμένα τα βέβαια και δυνατά γεωλογικά αποθέματα των μεταλλευτικών και βιομηχανικών ορυκτών, με τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση συστηματικής αποτίμησης και τις προϋποθέσεις ανάπτυξής τους. Το εργαλείο αυτό θα αξιοποιηθεί άμεσα μέσω διεθνών διαγωνιστικών διαδικασιών, προκειμένου να αποκτήσει πρακτική αξία αυτό που λέμε, ότι στο υπέδαφος της χώρας μας υπάρχουν κρυμμένες αξίες δισεκατομμυρίων Ευρώ, που πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

3. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Μεταλλευτικής Πολιτικής που έχουμε εξαγγείλει από το 2012, σχεδιάζουμε και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας και θα ζητήσουμε και τη συνδρομή των εμπλεκομένων στον εξορυκτικό κλάδο, προκειμένου να αναθέσουμε μελέτες έρευνας για τη διάχυση και διασπορά όλου του οικονομικού κύκλου συγκεκριμένων εξορυκτικών δραστηριοτήτων της χώρας μας. Τα πορίσματα των μελετών αυτών θα παρουσιαστούν προγραμματισμένα και οργανωμένα, με την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης περιόδου είναι η απάντηση στο αυτονόητο ερώτημα : ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην εξορυκτική δραστηριότητα και γιατί. Πρέπει να ξεριζώσουμε τις καχυποψίες και τις αμφιβολίες, με διαφάνεια, τεκμηρίωση και διάλογο. Αυτά είναι τα συστατικά της Δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής.Πρέπει να θέσουμε τις βάσεις για ένα ποιοτικό αύριο, χωρίς ταμπού, προϋποθέσεις και μισόλογα. Δεν υπάρχει καιρός για πισωγυρίσματα, η επιστήμη έχει δώσει στην εποχή μας όλες τις απαντήσεις, ή τουλάχιστον τις συντριπτικά περισσότερες.Αν εδραιώσουμε κανόνες εμπιστοσύνης και κοινής λογικής, μπορούμε να πετύχουμε. Η πατρίδα πλέον δεν μπορεί να περιμένει αυτόκλητους σωτήρες και μαγικά ραβδιά.

4. Προωθούμε άμεσα την ενίσχυση και αναβάθμιση της Ψηφιακής Βάσης Χωρικών Δεδομένων των Μεταλλευτικών και Λατομικών χώρων της Ελλάδας, που λειτουργεί στο Υπουργείο μας με την ονομασία “Latomet”. Είμαστε φιλόδοξοι, θέλουμε να πετύχουμε αυτό για το οποίο σχεδιάσαμε αυτή την πύλη. Θέλουμε να την κάνουμε αξιόπιστο και επίσημο επενδυτικό εργαλείο για τις ορυκτές πρώτες ύλες. Με άλλα λόγια, θέλουμε να δημιουργήσουμε και θα δημιουργήσουμε το Κτηματολόγιο του Ορυκτού Πλούτου της χώρας μας, σε αυτόματη ψηφιακή πλατφόρμα για τον κάθε πολίτη, τον κάθε επενδυτή και το σύνολο της δημόσιας διοίκησης.

5. Στον προγραμματισμό μας είναι, επίσης, η δημιουργία και λειτουργία ενός θεσμικού διαχειριστικού επιστημονικού Δικτύου στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας, που σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα θα προτείνει τις δυνατές αναπτυξιακές δυνατότητες στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών. Το ίδιο Δίκτυο θα αναλάβει την ευθύνη για να αναστρέψει την στρεβλή παραγωγική και κοινωνική αντίληψη, που καλλιεργείται για την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών.

6. Τόσο στο Εθνικό, όσο και στα επιμέρους Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια, ο ορυκτός πλούτος θα καταγραφεί, θα προσδιοριστεί και θα συνυπολογιστεί ισότιμα με όλες τις άλλες παραμέτρους στο νέο περιφερειακό μοντέλο και των 13 Περιφερειών της χώρας. Ήδη, σε συνεννόηση με το ΕΠΠΕΡΑΑ έχουμε προκηρύξει την εκπόνηση ενός Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Ορυκτό Πλούτο της χώρας. Θα είναι απόλυτα σαφές πια, με τεκμηριωμένο επιστημονικό τρόπο, πού η φύση έχει τοποθετήσει ορυκτό πλούτο και πώς μπορούμε με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και με την μέγιστη δυνατή κοινωνική ωφελιμότητα να αξιοποιήσουμε τον ορυκτό πλούτο.

7. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι περιουσία του Ελληνικού λαού και αυτό διασφαλίζεται από το Μεταλλευτικό Κώδικα και το Σύνταγμα της Χώρας. Οφείλουμε να τον επιβεβαιώσουμε στο σύνολό του και να τον αξιοποιήσουμε επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Γι’ αυτό στους επόμενους μήνες θα οργανώσουμε ορθολογικά, θα ενισχύσουμε και θα θωρακίσουμε τους θεσμούς δημιουργίας αυτού του πρωτογενούς πλούτου, όπως άλλωστε κάνουν και όλες οι χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να απεμπολήσει καμιά πλουτοπαραγωγική της πηγή, γι΄ αυτό πρέπει να τις εντοπίσει, να τις ανακαλύψει και να τις αξιοποιήσει. Όλες. Όλο τον ορυκτό πλούτο.

8. Τις επόμενες εβδομάδες η Γενική Γραμματεία Ενέργειας θα ενισχύσει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης, έτσι ώστε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι λαμβάνονται όλες οι πρόνοιες και τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπάρχει κοινωνική συνοχή, κοινωνική ηρεμία και περιβαλλοντική προστασία.

Κυρίες και κύριοι,  επιτρέψτε μου να καταθέσω την άποψη ότι οι ορυκτές πρώτες ύλες μπορούν να μας κάνουν πρωταγωνιστές. Έχουμε το όραμα, έχουμε το σχέδιο, έχουμε την αποφασιστικότητα και έχουμε και την καθημερινή επιμονή. Θέλουμε την κοινωνία δίπλα μας, όχι απέναντί μας. Θέλουμε και μπορούμε να απαντήσουμε σε όλες τις προκλήσεις. Πρέπει επιτέλους να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον. Είναι καιρός για αλήθειες και μόνο αλήθειες. Αλήθειες όμως τεκμηριωμένες και όχι κραυγές.

Το προνόμιο της αλήθειας ή της ποιότητας ζωής, δεν είναι προνόμιο λίγων, είναι προνόμιο όλων. Κανένας δεν μπορεί να επενδύσει στη χώρα μας αν δεν σέβεται τους θεσμούς και αν δεν προστατεύει το περιβάλλον. Οι δύο αυτές απαράβατες προϋποθέσεις αποτελούν για μας όρους συμβολαίου με το κοινωνικό σύνολο. Όποιος παραβαίνει τους κανόνες αυτούς, εμείς είμαστε εκείνοι που θα τον αποβάλλουμε από τη χώρα. Στην περιβαλλοντική προστασία, στην ποιότητα ζωής και στην κοινωνική συνοχή δεν χωρούν εκπτώσεις.

Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή εκδήλωση, με το εξαιρετικό πρόγραμμα που υπάρχει, θα τεκμηριώσει και θα ενισχύσει αυτές τις Αρχές, για τις οποίες επίσης είμαι απολύτως βέβαιος ότι συμφωνούμε όλοι. Έτσι, θα μπορούμε ως χώρα να βρούμε τον δικό μας βηματισμό, που θα μας επιτρέψει να σταθούμε στα πόδια μας στηριζόμενοι στα δικά μας ενδογενή, φυσικά και ανθρωπολογικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δημιουργώντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, για μια Ελλάδα που δεν θα χρειάζεται πια δανεικά και δεκανίκια, αλλά θα μπορεί περήφανα να σταθεί όρθια και να κοιτά τους εταίρους της στα μάτια, εισπράττοντας τον σεβασμό.

Αρχή