-->

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Ε.Κ.Β.Α.Α-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ: 2η Hμερίδα διαβούλευσης για τον Βιώσιμο Σχεδιασμό των Αδρανών στην Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ‐ΙΓΜΕΜ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, στις 13 Ιουνίου 2014 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, ημερίδα διαβούλευσης με θέμα: "Βιώσιμος Σχεδιασμός των Αδρανών".

Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου SNAP‐SEE "Sustainable Aggregates Planning in South East Europe" (Βιώσιμος Σχεδιασμός Αδρανών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης) και πραγματοποιείται σε συνέχεια της επιτυχημένης οργάνωσης της 1ης ημερίδας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7 Φεβρουαρίου 2014 και της οποίας τα αποτελέσματα ήδη δημοσιεύτηκαν σε δύο τόμους Πρακτικών.

Σκοπός της 2ης διαβούλευσης είναι η συνεργασία με τους φορείς‐εταίρους που εμπλέκονται στο θέμα του σχεδιασμού των αδρανών στη χώρα μας, προκειμένου να διαμορφωθεί η ελληνική πρόταση για το Βιώσιμο Σχεδιασμό των Αδρανών. Οι ειδικότεροι στόχοι της είναι:
  • Η ενημέρωση των συμμετεχόντων φορέων για τα αποτελέσματα της 1ης ημερίδας διαβούλευσης και την πρόοδο του έργου SNAP‐SEE (www.snapsee.eu),
  • Η διαγραμματική παρουσίαση του σχεδιασμού των αδρανών και του οδοράματος αρμοδιοτήτων,
  •  Η εποικοδομητική συζήτηση επί του διαγράμματος και η διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης του υφιστάμενου σχεδιασμού ώστε να γίνει βιώσιμος.
Στο έργο SNAP‐SEE από πλευράς Ελλάδας συμμετέχουν, εκτός από το ΕΚΒΑΑ‐ΙΓΜΕΜ, το Πολυτεχνείο Κρήτης και ως Παρατηρητής το ΥΠΕΚΑ.

Τα αποτελέσματα της 2ης διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση πορίσματος το οποίο θα κοινοποιηθεί στις εμπλεκόμενες Ελληνικές Αρχές Σχεδιασμού και για την οριστικοποίηση του Οράματος του SNAPSEE για τη μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό των αδρανών στην ΝΑ Ευρώπη.

Η ημερίδα διαβούλευσης θα λάβει χώρα στην Αθήνα, 13 Ιουνίου 2014, στο Ξενοδοχείο Αμαλία.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε να συμπληρώσετε, μέχρι τις 6 Ιουνίου 2014, την ειδική φόρμα που θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση (link): 


Στοιχεία επικοινωνίας για επιπλέον διευκρινήσεις και πληροφορίες:
Κ. Χατζηλαζαρίδου: email: kikihatz@igme.gr, τηλ.: 2131337162
Φ. Χαλκιοπούλου: email: fchalkiopoulou@igme.gr, τηλ.: 2131337030


1η Hμερίδα διαβούλευσης

Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων για την Παραγωγή Αδρανών (SNAP-SEE)