-->

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Το αναπτυξιακό όφελος από τα μεταλλεία: το παράδειγμα της Σουηδίας

[του Ν. Αρβανιτίδη]

Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου προσθέτει αναπτυξιακή αξία που μπορεί να μετρηθεί συγκεκριμένα τόσο σε κοινωνικό όσο και οικονομικό επίπεδο. Το γενικότερο δημόσιο συμφέρον που προκύπτει αποτελεί δυναμικό απόθεμα με ευρύτερο όφελος και σε άλλους τομείς της παραγωγικής οικονομίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα πρόσφατα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο φορέας/υπηρεσία Γεωλογικής Έρευνας Σουηδίας, σύμφωνα με τα οποία η μεταλλευτική παραγωγή της χώρας για το 2013 και για τέταρτη συνεχή χρονιά, παρουσιάζει αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2012

Συγκεκριμένα η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 79,1 εκ. τόνους. Μεγαλύτερη άνοδος με 17% και τελική ποσότητα 37,4 εκ. τόνους, υπήρξε στην παραγωγή μεταλλευμάτων σιδήρου. Καταγράφηκαν επίσης αυξήσεις κατά 9% στον άργυρο και το χρυσό, με ετήσιες μεταλλικές παραγωγές 241 και 6,5 τόνων, αντίστοιχα.

Χρησιμοποιώντας τα οικονομικά δεδομένα και μεγέθη το 2012, τα συνολικά έσοδα, ο λεγόμενος «τζίρος», ήταν περίπου 4 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό το Σουηδικό εισέπραξε περίπου 1,2 δισ. ευρώ με τη μορφή μεταλλευτικών τελών, και εταιρικών και «εν γένει» φόρων, 1,5 δισ. ευρώ διατέθηκαν σε μισθούς άμεσης απασχόλησης και εργολαβικές υπηρεσίες και 600 εκατ. ευρώ στην έρευνα, περιβαλλοντική αποκατάσταση και αλλαγές χρήσεων γης. Το καθαρό εταιρικό κέρδος ανήλθε σε περίπου 600 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 15% των συνολικών εσόδων.

Με μπλε τα μεταλλεύματα σιδήρου και με πορτοκαλί τα υπόλοιπα μεταλλεύματα. Και τα δύο μαζί παρουσιάζουν τη συνολική παραγωγή σε εκ. τόνους για το 2013.

Οι ετήσιες παραγωγές χρυσού (αριστερά) και αργύρου (δεξιά) σε κιλά για το 2013

Η κατανομή των συνολικών εσόδων 37,3 δισ. σουηδικών κορωνών (~4 δισ. ευρώ) σε μισθούς, εργολαβικές υπηρεσίες, μισθούς, αποκαταστάσεις και κέρδη. Το εταιρικό κέρδος με γαλάζιο χρώμα.

Πηγή: Υπηρεσία Γεωλογικής Έρευνας Σουηδίας <http://www.sgu.se/dokument/nyhetsbrev/metaller-och-mineral-april-2014.pdf>