-->

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Το κόστος του λιγνίτη της ΔΕΗ ΑΕ

Αναδημοσιεύουμε την ενδιαφέρουσα μελέτη του Διευθυντή Σχεδιασμού και Απόδοσης Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε κ. Μάριου Λεονάρδου, η οποία αναλύει και συγκρίνει το κόστος του λιγνίτη της ΔΕΗ με το αντίστοιχο κόστος λιγνιτωρυχείων του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα συνοπτικά συμπεράσματα της μελέτης:

1. Ο πλέον ενδιαφέρον δείκτης είναι το κόστος των εκσκαφών εκπεφρασμένο σε €/m³. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους κόστη των διαφόρων φάσεων της εργασίας (εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά & απόθεση) καθώς και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (γραμματείες, λογιστήρια, τοπογράφοι κτλ). Βέβαια και αυτό το κόστος εξαρτάται από τα γεωλογικά (άρα και μη τροποποιούμενα) χαρακτηριστικά ενός κοιτάσματος, αλλά και από το πόσο σωστά δουλεύει ένα Ορυχείο.2. Τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ επιτυγχάνουν ανάλογο έως πολύ χαμηλότερο κόστος εκσκαφών εκπεφρασμένο σε €/m³ σε σχέση με λιγνιτωρυχεία άλλων χωρών. Συνεπώς μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι τα ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ.

    3. Το κόστος του λιγνίτη είναι αυξημένο λόγω της υψηλής σχέσης εκμετάλλευσης, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως.

    4. Το κόστος του λιγνίτη ως καυσίμου, εκπεφρασμένο σε €/Gcal, είναι από τα υψηλότερα διεθνώς για λιγνίτη λόγω της εξαιρετικά χαμηλής θερμογόνου δυνάμεως (Gcal/t) του κοιτάσματος.


    5. Αρα, εκμεταλλευόμενοι τα διεθνώς δυσμενέστερα κοιτάσματα, επιτυγχάνουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καλύτερο κόστος από αλλα, εισαγόμενα, καύσιμα. 

    Η μελέτη έγινε αφορμή για την παρακάτω επιστολή του σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ προς τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα  Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρο Ζερβό.

    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ Μ. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ