-->

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Σχέδιο νόμου "Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας"

[του Μάριου Λεονάρδου*]

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για τη "μικρή" και "παλιά" ΔΕΗ.

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, τα προβλήματα που ήδη ταλανίζουν την ενεργειακή αγορά αλλά και αυτά που θα δημιουργηθούν, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και μία σειρά άλλων, πλείστων (σημαντικότατων) παραμέτρων δημιουργούν εύλογα/κρίσιμα ερωτήματα που σχετίζονται με το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ:
 • Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι μονάδες που φέρονται να απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο της νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού «Μικρή ΔΕΗ»;
 • Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο κόστος άρδευσης των εκτάσεων αγροτικής γης; Ποιος φορέας θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των υδάτων σε περιόδους πλημμυρίδας και ποιος θα εκμεταλλεύεται τις παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές;
 • Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο αντίστοιχο ποσοστό του νησιωτικού συμπλέγματος, από τους Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ);
 • Ποια θα είναι τα κριτήρια για την επιλογή του αντίστοιχου ποσοστού της πελατειακής βάσης (Εμπορία);
 • Από ποιους οφειλέτες θα διεκδικήσει η νέα εταιρεία το 30% του 1,3 δις των οφειλών τους προς τη ΔΕΗ εκ των οποίων μάλιστα τα 200 εκατομμύρια είναι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου;
 •  Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων δανειστών (τράπεζες) ότι η νέα εταιρεία θα αναλάβει το ποσοστό του 30% (ήτοι το 1,45 δις επί του συνολικού χρέους της ΔΕΗ που ανέρχεται σε 4,8 δις ευρώ);
 • αποτελεί υποχρέωση της νέας εταιρείας –και αν ναι, με ποιόν τρόπο θα το κάνει- το να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε Βιομηχανίες Υψηλής Τάσης μετά την έκπτωση των τιμολογίων που επέβαλε η Κυβέρνηση στη ΔΕH; Το βάρος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προς την εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδας θα συνεχίσει να το επωμίζεται μόνο η ΔΕΗ Α.Ε;
 • Θα αναλάβει η νέα εταιρεία μέρος των ειδικών τιμολογίων όπως νησιών, αγροτών, πολυτέκνων, κοινωνικό τιμολόγιο; Θα επιβληθούν και στη νέα εταιρεία αντίστοιχες μειώσεις για την αιθαλομίχλη;
 • Θα συνεχίσει η ΔΕΗ Α.Ε να είναι προμηθευτής καθολικής υπηρεσίας και προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου;
Για το λιγνίτη
Ο λιγνίτης φθίνει (και μαζί του η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια) καθώς τα προς εκμετάλλευση αποθέματα αναλίσκονται.Το κράτος θα πρέπει να ενισχύσει και να προωθήσει πραγματικές επενδύσεις σε παραγωγή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας όπως:
 • Νέα λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή με παραχώρηση των υπολοίπων κοιτασμάτων της χώρας.
 • Νέα φράγματα και ολοκλήρωση της εκτροπής του Αχελώου
 • Αδειοδότηση και κατασκευή μίας τουλάχιστον λιθανθρακικής Μονάδας.
Γενικά στην περιβαλλοντική συμμόρφωση υπάρχουν δύο δρόμοι:
 • Προσθήκη δαπανηρών εγκαταστάσεων προστασίας σε παλαιούς ΑΗΣ ή
 • Ρύθμιση της ποιότητας τροφοδοσίας μέσω μιγμάτων λιγνίτη για μειωμένες εκπομπές μαζί με περιορισμένης έκτασης βελτιώσεις.Δεδομένου του υψηλού κόστους των απαιτουμένων επενδύσεων και της παλαιότητας των σταθμών, η λύση των μιγμάτων λιγνίτη είναι η πλέον ενδεδειγμένη, ιδίως από το 2016 και μετά. Παράδειγμα: Ο ΑΗΣ Αμυνταίου πρέπει να τροφοδοτείται με τουλάχιστο 20% ασβεστούχο λιγνίτη από το Ορυχείο Καρδιάς για να ελέγχονται οι εκπομπές SO2.Αντίθετα ο αργιλούχος λιγνίτης του Ορυχείου Αμυνταίου είναι ο πλέον κατάλληλος για κάποιες παλαιές εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας.
Εάν τα παραπάνω δεν φαίνονται αρκετά για να πεισθεί κάποιος ότι τα Λιγνιτωρυχεία πρέπει να διατηρηθούν ενιαία, με οποιαδήποτε νομική μορφή, ας προσθέσουμε δύο ακόμα σημεία στην ανάλυση:
 • Τα Λιγνιτωρυχεία είναι υπαίθριες εκμεταλλεύσεις που υφίστανται τις συνέπειες μη προβλέψιμων καταστάσεων όπως είναι οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες. Οι καταστάσεις αυτές οδηγούν σε μακροχρόνια αναστολή της παραγωγής λιγνίτη, η οποία αντισταθμίζεται από τα υπόλοιπα λιγνιτωρυχεία.
 • Τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ αποτελούν την μεγαλύτερη Ελληνική Μεταλλευτική Επιχείρηση, η οποία παραμένει στη σκιά και υποβαθμίζεται προσκολλημένη σε μια εταιρεία διαφορετικού και πολλαπλάσιας αξίας αντικειμένου.
 • Επίσης τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ είναι σε τροχιά συρρίκνωσης λόγω του πεπερασμένου των αποθεμάτων. Για να διατηρήσουν το επίπεδο τους και έχοντας τη σχετική τεχνογνωσία, τα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ πρέπει να στραφούν προς το εξωτερικό, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια όπου και ευκαιρίες υπάρχουν και αποδεκτοί είμαστε. 
*Οι διατυπωμένες απόψεις είναι του συγγραφέα και μόνο.