-->

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Ψηφιακές βάσεις γεωλογικών και κοιτασματολογικών δεδομένων. Η Ιρλανδική βάση.

Το Ιρλανδικό τμήμα για την έρευνα κι εκμετάλλευση μεταλλείων (EMD) ανήκει στο αντίστοιχο Υπουργείο Επικοινωνιών, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Ιρλανδίας. Αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την την έρευνα κι εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών στη χώρα αυτή , την παροχή επενδυτικών συμβουλών για την έρευνα και ανάπτυξη ενός ορυχείου στην Ιρλανδία.

Η αποστολή του Irish Exploration and Mining Division (EMD) περιλαμβάνει :
  • Αδειοδότηση της έρευνας και εξόρυξης ορυκτών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών , της πέτρας , της άμμου και του πηλού)
  • Η προώθηση των ξένων επενδύσεων στην εξερεύνηση ορυκτών.
  • Η ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα της αναζήτησης και εξόρυξης ορυκτών
  • Η εκπροσώπηση και προώθηση των συμφερόντων του κράτους ως ιδιοκτήτη ορυκτών . Το κράτος κατέχει περίπου το 60 % όλου του μεταλλευτικού δυναμικού της χώρας και το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλευσης όλων των ορυκτών αυτών ανεξάρτητα από την κυριότητα (με ελάχιστες εξαιρέσεις), ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργού.
  • Η περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρώην ορυχείων.
http://www.gsi.ie/Programmes/Minerals/
http://www.mineralsireland.ie/

Στην ανωτέρω παρουσίαση αναπτύσσεται η ψηφιακή βάση των γεωλογικών και κοιτασματολογικών δεδομένων έρευνας που διαχρονικά έχουν συλλεχθεί στη χώρα αυτή. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι στη βάση αυτή καταχωρούνται και ολα τα δεδομένα που κατά καιρούς έχουν συλλεγεί από ιδιώτες και επιπλέον ότι όλα ειναι προσβάσιμα στο επενδυτικό κοινό...


Τι γίνεται στον τόπο μας.

Δυστυχώς στον τόπο μας τέτοιο σύστημα δεν υφίσταται ενώ από την αναγκαιότητα υλοποίησης της Εθνικής Πολιτικής για την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας, αλλά και από τον ν.3882/2010 (συμμόρφωση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE)), είναι φανερό ότι απαιτείται κατά προτεραιότητα ένας φορέας που να φιλοξενεί και να διαχειρίζεται το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων που σχετίζονται με την έρευνα αλλά και την εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών.

Δυστυχώς, οι βάσεις που καταρτίζει το ΙΓΜΕΜ για τη γεωχωρική πληροφορία (ψηφιακή βάση γεωλογικών δεδομένων, σαρωμένοι γεωλογικοί χάρτες, καταγραφή χώρων με βεβαιωμένο κοιτασματολογικό ενδιαφέρον κλπ) χαρακτηρίζονται ως αποσπασματικές, δυσλειτουργικές και παράλληλα δεν υπάρχει μεθοδολογία διάθεσης προς τους ενδιαφερομένους. Εξάλλου, η βάση www.latomet.gr του ΥΠΕΚΑ περιορίζεται κυρίως σε στατιστικά δεδομένα από τα δελτία δραστηριότητας και στην καταχώρηση των υφιστάμενων εξορυκτικών δραστηριοτήτων και όχι στο αποθεματικό δυναμικό. 

Θα πρέπει λοιπόν οι βάσεις αυτές να ενοποιηθούν και η προκύπτουσα βάση αυτή να εξελιχθεί σε μια διαλειτουργική βάση στατιστικών και κοιτασματολογικών δεδομένων, συμβατή και εναρμονισμένη με την οδηγία INSPIRE, που θα  δώσει την δυνατότητα παροχής διαχειριστικών λύσεων στον τομέα της έρευνας κι εκμετάλλευσης ορυκτών, θα επιτρέπει τη δημοσιοποίηση της ψηφιακής πληροφορίας και θα αποτελέσει επενδυτικό εργαλείο για τον έλληνα πολίτη. 

Εννοείται πως για να γίνει αυτό , θα πρέπει να προσληφθεί ένα ικανός αριθμός γεωεπιστημόνων που κατέχουν Msc ή διδακτορικό και καλή γνώση υπολογιστών και GIS, οι οποίοι θα γνωρίζουν να υποστηρίξουν το αντικείμενο αυτό.

[Πέτρος Τζεφέρης][Tzeferis Petros]