-->

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Το χαρτογραφικό ταξίδι του ΙΓΜΕ στη στιγμή του γεωλογικού χρόνου!

Το χαρτογραφικό έργο του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
είναι σημαντικό τόσο για το οικονομικά οφέλη που προσφέρει στο Ελληνικό κράτος όσο και για την καλλιτεχνική του παρουσία.

Η προσπάθεια για να διατηρηθεί το εξαιρετικό έργο του σχεδιαστηρίου της Περιφερειακής Μονάδας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Μ.Κ.Μ.) στη Θεσσαλονίκη, που είναι αποτέλεσμα 35 χρόνων καθημερινής δουλειάς, είχε σαν σημείο αναφοράς την άποψη ότι κάθε σύγχρονο κράτος πρέπει να έχει πλήρη εικόνα της δημόσιας επένδυσης που κάνει για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της. Η σημερινή εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει πλέον να ολοκληρωθεί μια ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, όχι μόνο για λόγους ιστορικούς, αλλά και για μια διαφορετική αξιοποίηση της υπάρχουσας πληροφόρησης με νέες τεχνολογίες.

Εκτός από τις γεωλογικές-κοιτασματολογικές χαρτογραφήσεις περιοχών που έχουν πραγματοποιηθεί στα όρια της Περιφερειακής Μονάδας Κεντρικής Μακεδονίας, αρχειοθετήθηκε όλη η γεωχημική και γεωφυσική έρευνα, όπως επίσης, και το μεγάλο έργο του ΙΓΜΕ-Π.Μ.Κ.Μ. που αφορά στις γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν. Οι γεωτρήσεις που υπάρχουν στο αρχείο του σχεδιαστηρίου ανέρχονται σε 156. Στον αριθμό αυτό πρέπει να προστεθούν και οι γεωτρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο του προσχωματικού χρυσού, αλλά έχουν σχεδιαστεί με υπολογιστές. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν δεδομένα στο σχεδιαστήριο για τις υδρογεωτρήσεις. Έγινε μεγάλη προσπάθεια οι γεωτρήσεις να συνδεθούν με τους αντίστοιχους χάρτες, ώστε να υπάρχει μια γενικότερη εποπτεία για το μέγεθος και την γεω-αναφορά του ερευνητικού-γεωτρητικού έργου του ΙΓΜΕ.

Τα περισσότερα δεδομένα υπάρχουν φυσικά στη βιβλιοθήκη του ΙΓΜΕ σε αντίστοιχες εκθέσεις που
περιέχουν όμως επεξεργασμένα αποτελέσματα και πολλές φορές χωρίς ολοκληρωμένη παρουσία του σχεδιαστικού έργου. Εμείς όλοι που έχουμε εργαστεί άπειρες εργατοώρες για να παρουσιασθούν τα επιστημονικά αποτελέσματα έχουμε μια ουσιαστική και άμεση σχέση με τα πρωτογενή στοιχεία.

Η έκδοση αυτή φιλοδοξεί να παρουσιάσει και την ανθρώπινη πλευρά του Ινστιτούτου. Άνθρωποι που συνέβαλαν στην δημιουργία της σύγχρονης Γεωλογικής και Μεταλλευτικής ιστορίας της Ελλάδας, και που σιγά-σιγά αποχωρούν, παίρνουν μαζί τους, την μη καταγεγραμμένη γνώση και πείρα, που υπάρχει πίσω και πέρα από τα έγγραφα και τις επιστημονικές εκδόσεις.

Ανθρώπινες στιγμές, ευχάριστες, δύσκολες, που κρύβονται πίσω από κάθε επιστημονική προσπάθεια χάνονται, αφήνοντας μόνο τα επίσημα υπομνήματα και μελέτες να σκιαγραφούν την προσπάθεια μιας υπηρεσίας να δημιουργήσει μια σύγχρονη Ελλάδα.

Αδιαμφισβήτητα, η προσωπική εμπειρία τόσων αξιόλογων επιστημόνων αλλά και των υπολοίπων εργαζομένων – που διερεύνησαν όλη τη χώρα, μαζί με ντόπιους εργάτες,οδηγήθηκαν μέσα από μύθούς και παραδόσεις στην αυθεντική γνώση, δεν πρέπει να εξαφανιστεί με το πέρασμα του χρόνου.

Η παραγωγή αυτή του βιβλίου, έχει στόχο να παρουσιάσει μια διαφορετική οπτική του χαρτογραφικού έργου του ΙΓΜΕ, ελπίζοντας ότι, στο μέλλον θα υπάρξουν παρόμοιες πρωτοβουλίες που θα ολοκληρώσουν την προσπάθεια αυτή στο σύνολο του Ινστιτούτου.

Οπως γράφει στον πρόλογό του ο καθηγητής και τ. Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ Κώστας Παπαβασιλείου: Η χαρτογραφική δουλειά είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός σε ένα Γεωλογικό Ινστιτούτο. Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις που εκπονεί διαχρονικά το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), χαρακτηρίζουν και διακρίνουν απόλυτα το γεωεπιστημονικό του στίγμα και μπορούν στην ανάτυπη και ηλεκτρονική μορφή τους να αξιοποιηθούν και να γίνουν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάθε ερευνητή- γεωλόγου ή μηχανικού. Οι γεωλογικοί χάρτες απλά αποτελούν τον καθρέπτη της γεωλογικής έρευνας, γιατί είναι τελικά το τελικό αποτέλεσμα που φθάνει στα χέρια του κάθε ενδιαφερόμενου χρήστη.

Η προσφορά της κ.Μιχαλέου με την έκδοση της αυτή είναι πέραν των άλλων και μια κίνηση τιμής και θύμησης για τους πρωτοπόρους της Γεωλογικής χαρτογράφησης, ενώ παράλληλα καταγράφει την εξέλιξη της εξηναπεντάχρονης λειτουργίας της Γεωλογικής υπηρεσίες της Χώρας με τα διάφορα κατά καιρούς ονόματα της.

Το χαρτογραφικό ταξίδι του ΙΓΜΕ που φυσικά συνεχίζεται, είχε την ευκαιρία να έχει μια πρώτη εξαιρετική καταγραφή μέσα από τη ματιά της κυρίας Φ.Μιχαλέου. Ελπίζουμε να υπάρξει και
συνέχεια.


Συνολικά η έκδοση περιλαμβάνει σε ενιαίο σύνολο τις παρακάτω ενότητες: